Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Inkomstpensionstillägg - frågor och svar

Måste jag ansöka? Hur mycket kan jag få? Vi svarar på de vanligaste frågorna om inkomstpensionstillägg.

Nej, när du lämnar in din ansökan för att få din allmänna pension gäller den också för inkomstpensionstillägget, oberoende av din ålder när du lämnar in din ansökan.

Inkomstpensionstillägget kan du tidigast få från 66 års ålder och det beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller automatiskt vid 66 år, om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare. Om du är född 1957 eller tidigare gäller istället 65 år.

En ansökan om allmän pension gäller alltså alla delar inom allmän pension som du kan ha rätt till. 

Från 2026 införs en riktålder som styr när olika förmåner kan betalas ut. Mer om pensionsåldrar och riktålder 

Har du inkomstgrundad pension mellan 9 589-18 112 kronor per månad före skatt, kan du få inkomstpensionstillägg om du också: 

  • Har fyllt 66 år och tar ut inkomstpension och/eller tilläggspension. Om du är född 1957 eller tidigare gäller istället 65 år. 
  • Har arbetat och betalat skatt i Sverige minst ett år och tjänat in pensionsgrundande inkomst.
  • Bor i Sverige, inom EU/EES, Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet.

Nej, det kommer att variera. Storleken på inkomstpensionstillägget varierar från 0 och upp till 600 kronor före skatt per månad.

Tidpunkten för uttaget och den faktiska premiepensionen gör att den inkomstgrundade pension som ligger till grund för inkomstpensionstillägget oftast inte är exakt densamma som den som betalas ut till dig.

Om du har gjort ett uttag av din allmänna pension innan 66 år har du en lägre beslutad inkomstgrundad pension än vad som ligger till grund för uträkningen av inkomstpensionstillägg. Det beror på att storleken på inkomstpensionstillägget räknas ut som om du tagit din allmänna pension från 66 år även om du tagit ut pensionen tidigare. Orsaken är att inkomstpensionstillägget tidigast kan beviljas från 66 år och därför ska den pension som ligger till grund för uträkningen även vara från 66 års ålder.

Om du är född 1957 eller tidigare så gäller 65 år istället för 66 år.

Din premiepension påverkar inte inkomstpensionstillägget, men inkomstpensionen som används i uträkningen för inkomstpensionstillägget inkluderar ett värde motsvarande premiepensionen. Det vill säga, i vanliga fall sätts 16 procent av till inkomstpension och 2,5 procent till premiepension, men eftersom vi inte räknar det individuella premiepensionsvärdet räknar vi ihop det så det blir en avsättning på 18,5 procent. Vid uträkning av inkomstpensionstillägg tas det inte hänsyn till värdeutvecklingen på de fonder du tidigare placerat din premiepension i, eller om du tecknat efterlevandeskydd till din premiepension.

Inkomstpensionstillägget syftar till att ge den som arbetat ett helt liv med låg lön en högre pension. Om du har allmän pension under 9 589 kronor per månad kan du istället ha rätt till bostadstillägg. Det måste du ansöka om själv. Så fungerar bostadstillägg

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten gör vi ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun.

När din pensionsutbetalning inkluderar inkomstpensionstillägget, och du får en högre pension före skatt än tidigare, betalar du även mer i skatt. I vissa fall kan det innebära att du få ett höjt skatteavdrag som är större än själva inkomstpensionstillägget.

Det beror på att du hamnat i en annan skattenivå i skattetabellen. 

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.

Om du har en inkomstgrundad pension som är över 18 112 kronor eller under 9 589 kronor per månad före skatt får du inget inkomstpensionstillägg utbetalt. Du har ändå rätt till inkomstpensionstillägg, även om den beräknas till 0 kronor just nu. Om du skulle få en förändring på din inkomstgrundande pension, kommer inkomstpensionstillägget att prövas igen och då kan du eventuellt få en utbetalning. 

Om du har en ålderspension från annat EU/EES-land eller Schweiz påverkar den underlaget för beräkningen av inkomstpensionstillägget. Det är viktigt att du anmäler förändringar på beloppet för din ålderspension från annat land. En förändring på beloppet kan göra att du har rätt till inkomstpensionstillägg. 

Ja, ditt inkomstpensionstillägg kommer att räknas om vid varje årsskifte. Det räknas även om vid andra tillfällen då förändringar sker som påverkar inkomstpensionstillägget. 

Nej, bostadstillägget eller äldreförsörjningsstödet påverkas inte av att du får inkomstpensionstillägg.

Nej, du behöver inte anmäla till oss att du har fått inkomstpensionstillägg. Ditt bostadstillägg påverkas inte. 

Nej, änkepension och garantipension påverkas inte av att du får inkomstpensionstillägg.

Nej, avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen påverkas inte av inkomstpensionstillägget. 

Nej, det gör den inte.

Nej, utbetalningen av inkomstpensionstillägget påverkas inte. Dock kan storleken på inkomstpensionstillägget påverkas av att du tjänar in ytterligare år med pensionsgrundande inkomst och därmed får högre inkomstgrundad pension. 

Storleken på inkomstpensionstillägget bestäms utifrån storleken på din inkomstgrundade pension och antal år som du arbetat i Sverige och tjänat in pensionsgrundande inkomst.Mer om inkomstpensionstillägg och hur det beräknas

Du behöver anmäla om du får ny eller ändrad pension från annat land till Pensionsmyndigheten.

Pension från annat land kan påverka storleken på ditt inkomstpensionstillägg men även garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd påverkas av pensioner från andra länder. 

Därför är det är viktigt att du anmäler till oss om du får ny eller ändrad pension från annat land.Anmäl pension från annat land