Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Inkomstpensionstillägg - frågor och svar

Måste jag ansöka? Hur mycket kan jag få? Vi svarar på de vanligaste frågorna om inkomstpensionstillägg.

Måste jag ansöka om inkomstpensionstillägg?

Nej, om du har inkomstpension/tilläggspension och fyllt 65 år kommer vi att bedöma din rätt till inkomstpensionstillägget och göra en beräkning. Ett beslut kommer under augusti månad.

Vilka kommer att få inkomstpensionstillägg?

Har du inkomstgrundad pension mellan 9 000 – 17 000 kronor per månad före skatt, kan du få inkomstpensionstillägg om du också: 

  • Har fyllt 65 år och tar ut inkomstpension och/eller tilläggspension.
  • Har arbetat och betalat skatt i Sverige minst ett år och tjänat in pensionsgrundande inkomst.
  • Bor i Sverige, inom EU/EES, Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet.

Hur många berörs av inkomstpensionstillägget?

Vi bedömer att ca 1,5 miljon personer får ett inkomstpensionstillägg utbetalat i september. Men förmånen kommer att prövas för cirka 2 miljoner personer.

Varje år tillkommer det sedan nya pensionärer som automatiskt kommer att beräknas för att se om de har rätt till inkomstpensionstillägget.

Får alla 600 kronor före skatt?

Nej, det kommer att variera. Storleken på inkomstpensionstillägget varierar från 0 och upp till 600 kronor före skatt per månad.

Hur mycket får jag i inkomstpensionstillägg?

Under augusti månad skickas besluten ut till pensionärer som omfattas av inkomstpensionstillägget. Innan dess kan vi inte svara på hur mycket du får.

När kommer första utbetalningen?

Den första utbetalningen gör vi i september i samband med din vanliga pensionsutbetalning.

Jag har pension mellan 9 000 - 17 000 kronor, men får ändå inget inkomstpensionstillägg - varför?

Tidpunkten för uttaget och den faktiska premiepensionen gör att den inkomstgrundade pension som ligger till grund för inkomstpensionstillägget oftast inte är exakt densamma som den som betalas ut till dig.

Om du har gjort ett uttag av din allmänna pension innan 65 år har du en lägre beslutad inkomstgrundad pension än vad som ligger till grund för uträkningen av inkomstpensionstillägg. Det beror på att storleken på inkomstpensionstillägget räknas ut som om du tagit din allmänna pension från 65 år även om du tagit ut pensionen tidigare. Orsaken är att inkomstpensionstillägget är en förmån som tidigast kan beviljas från 65 år och därför ska den pension som ligger till grund för uträkningen även vara från 65 års ålder.

Din premiepension påverkar inte inkomstpensionstillägget, men inkomstpensionen som används i uträkningen för inkomstpensionstillägget inkluderar ett värde motsvarande premiepensionen. Det vill säga, i vanliga fall sätts 16 procent av till inkomstpension och 2,5 procent till premiepension, men eftersom vi inte räknar det individuella premiepensionsvärdet räknar vi ihop det så det blir en avsättningen på 18,5 procent. Vid uträkning av inkomstpensionstillägg tas det inte hänsyn till värdeutvecklingen på de fonder du tidigare placerat din premiepension i.

Jag har en lägre pension än 9 000 kronor, varför får inte jag något?

Inkomstpensionstillägget syftar till att ge den som arbetat ett helt liv med låg lön en högre pension. Om du har allmän pension under 9 000 kronor per månad kan du istället ha rätt till bostadstillägg. Det måste du ansöka om själv. 

Bostadstillägg

Varför får jag mindre pension nu med inkomstpensionstillägget?

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten gör vi ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun.

När din pensionsutbetalning inkluderar inkomstpensionstillägget, och du får en högre pension före skatt än tidigare, betalar du även mer i skatt. I vissa fall kan det innebära att du få ett höjt skatteavdrag som är större än själva inkomstpensionstillägget.

Det beror på att du hamnat i en annan skattenivå i skattetabellen. 

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.

Varför har jag fått ett beslut om att jag får 0 kronor?

Om du har en inkomstgrundad pension som är över 17 000 kr eller under 9 000 kr per månad före skatt får du inget inkomstpensionstillägg utbetalt. Du får ändå ett beslut som visar att du kan ha rätt till den nya förmånen, även om den beräknas till 0 kronor just nu. Om du skulle få en förändring på din inkomstgrundande pension, kommer inkomstpensionstillägget att prövas igen och då kan du eventuellt få en utbetalning. 

Om du har en ålderspension från annat EU/EES-land, påverkar den underlaget för beräkningen av inkomstpensionstillägget. Det är viktigt att du anmäler förändringar på beloppet för din ålderspension från annat land. En förändring på beloppet kan göra att du har rätt till inkomstpensionstillägg. 

Varför har jag inte fått något besked om beslut?

Om du inte får ett besked så har du inte rätt till inkomstpensionstillägg. Det kan bero på att du inte tjänat in något år med pensionsgrundande inkomst i Sverige, inte ännu fyllt 65 år eller är bosatt i ett land utanför EU/EES, Schweiz eller utanför något av länderna Sverige har avtal om social trygghet med. 

Kan jag tacka nej till inkomstpensionstillägg?

Nej, vi beräknar inkomstpensionstillägget automatiskt utifrån din intjänade allmänna pension, och utbetalning sker i samband med din vanliga pension varje månad.

Jag har inte tagit ut allmän pension ännu, måste jag ansöka om det här?

När du ansöker om allmän pension från Pensionsmyndigheten kommer vi att pröva din rätt till inkomstpensionstillägg samtidigt som övriga delförmåner inom allmän pension, det vill säga samtidigt som intjänad inkomstpension och om du är berättigad till garantipension.

En ansökan om allmän pension gäller alltså alla delar inom allmän pension som du kan ha rätt till.

Får jag nytt inkomstpensionstillägg varje år?

Ja, ditt inkomstpensionstillägg kommer att räknas om vid varje årsskifte. Det räknas även om vid andra tillfällen då förändringar sker som påverkar inkomstpensionstillägget. 

Kommer mitt bostadstillägg att sänkas när jag får inkomstpensionstillägg?

Nej, bostadstillägget eller äldreförsörjningsstödet påverkas inte av att du får inkomstpensionstillägg.

Kommer min änkepension och garantipension att påverkas?

Nej, änkepension och garantipension påverkas inte av att du får inkomstpensionstillägg.

Kommer min avgift för hemtjänst att påverkas?

Nej, avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen påverkas inte av inkomstpensionstillägget. 

Påverkar min tjänstepension eller privata pension inkomstpensionstillägget?

Nej, det gör den inte.

Påverkas inkomstpensionstillägget om jag jobbar samtidigt som jag tar ut pension?

Nej, utbetalningen av inkomstpensionstillägget påverkas inte. Dock kan storleken på inkomstpensionstillägget påverkas av att du tjänar in ytterligare år med pensionsgrundande inkomst och därmed får högre inkomstgrundad pension. 

Hur beräknas inkomstpensionstillägget?

Storleken på inkomstpensionstillägget bestäms utifrån storleken på din inkomstgrundade pension och antal år som du arbetat i Sverige och tjänat in pensionsgrundande inkomst.

Mer om inkomstpensionstillägg och hur det beräknas

Behöver jag anmäla om min pension från annat land ändras?

Du behöver anmäla om du får ny eller ändrad pension från annat land till Pensionsmyndigheten.

Pension från annat land kan påverka storleken på ditt inkomstpensionstillägg men även garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd påverkas av pensioner från andra länder. 

Därför är det är viktigt att du anmäler till oss om du får ny eller ändrad pension från annat land.

Anmäl pension från annat land