Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Inkomstpensionstillägg - frågor och svar

Måste jag ansöka? Hur mycket kan jag få? Vi svarar på de vanligaste frågorna om inkomstpensionstillägg.

Måste jag ansöka om inkomstpensionstillägg?

Nej, när du lämnar in din ansökan för att få din allmänna pension gäller den också för inkomstpensionstillägget, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan.

Inkomstpensionstillägget kan du tidigast få från 65 års ålder, om du är född 1957, och det beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller automatiskt vid 65 år, om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare. Om du är född 1958 eller 1959 gäller 66 år istället för 65 år.

En ansökan om allmän pension gäller alltså alla delar inom allmän pension som du kan ha rätt till.

Vilka får inkomstpensionstillägg?

Har du inkomstgrundad pension mellan 9 223 – 17 420 kronor per månad före skatt, kan du få inkomstpensionstillägg om du också: 

  • Har fyllt 65 år, om du är född 1957, och fyllt 66 år om du är född 1958 eller 1959, och tar ut inkomstpension och/eller tilläggspension.
  • Har arbetat och betalat skatt i Sverige minst ett år och tjänat in pensionsgrundande inkomst.
  • Bor i Sverige, inom EU/EES, Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet.

Får alla 600 kronor före skatt?

Nej, det kommer att variera. Storleken på inkomstpensionstillägget varierar från 0 och upp till 600 kronor före skatt per månad.

Jag har pension mellan 9 223 - 17 420 kronor, men får ändå inget inkomstpensionstillägg - varför?

Tidpunkten för uttaget och den faktiska premiepensionen gör att den inkomstgrundade pension som ligger till grund för inkomstpensionstillägget oftast inte är exakt densamma som den som betalas ut till dig.

Om du har gjort ett uttag av din allmänna pension innan 65 år, om du är född 1957 eller tidigare, har du en lägre beslutad inkomstgrundad pension än vad som ligger till grund för uträkningen av inkomstpensionstillägg. Det beror på att storleken på inkomstpensionstillägget räknas ut som om du tagit din allmänna pension från 65 år även om du tagit ut pensionen tidigare. Orsaken är att inkomstpensionstillägget tidigast kan beviljas från 65 år och därför ska den pension som ligger till grund för uträkningen även vara från 65 års ålder.

Om du är född 1958 eller 1959 gäller 66 år i stället för 65 år.

Din premiepension påverkar inte inkomstpensionstillägget, men inkomstpensionen som används i uträkningen för inkomstpensionstillägget inkluderar ett värde motsvarande premiepensionen. Det vill säga, i vanliga fall sätts 16 procent av till inkomstpension och 2,5 procent till premiepension, men eftersom vi inte räknar det individuella premiepensionsvärdet räknar vi ihop det så det blir en avsättning på 18,5 procent. Vid uträkning av inkomstpensionstillägg tas det inte hänsyn till värdeutvecklingen på de fonder du tidigare placerat din premiepension i.

Jag har en lägre pension än 9 223 kronor, varför får inte jag något?

Inkomstpensionstillägget syftar till att ge den som arbetat ett helt liv med låg lön en högre pension. Om du har allmän pension under 9 223 kronor per månad kan du istället ha rätt till bostadstillägg. Det måste du ansöka om själv. Så fungerar bostadstillägg

Varför får jag mindre pension nu med inkomstpensionstillägget?

Om du tar ut hela din allmänna pension från Pensionsmyndigheten gör vi ett skatteavdrag enligt den skattetabell som gäller för din kommun.

När din pensionsutbetalning inkluderar inkomstpensionstillägget, och du får en högre pension före skatt än tidigare, betalar du även mer i skatt. I vissa fall kan det innebära att du få ett höjt skatteavdrag som är större än själva inkomstpensionstillägget.

Det beror på att du hamnat i en annan skattenivå i skattetabellen. 

Om du endast tar ut en del av din pension, drar vi 30 procent eftersom vi anser oss vara sidoarbetsgivare och att din arbetsgivare eller annan ska dra skatt enligt tabell.

Jag får 0 kronor i inkomstpensionstillägg - Varför?

Om du har en inkomstgrundad pension som är över 17 420 kronor eller under 9 223 kronor per månad före skatt får du inget inkomstpensionstillägg utbetalt. Du har ändå rätt till inkomstpensionstillägg, även om den beräknas till 0 kronor just nu. Om du skulle få en förändring på din inkomstgrundande pension, kommer inkomstpensionstillägget att prövas igen och då kan du eventuellt få en utbetalning. 

Om du har en ålderspension från annat EU/EES-land, påverkar den underlaget för beräkningen av inkomstpensionstillägget. Det är viktigt att du anmäler förändringar på beloppet för din ålderspension från annat land. En förändring på beloppet kan göra att du har rätt till inkomstpensionstillägg. 

Kan jag tacka nej till inkomstpensionstillägg?

Nej, vi beräknar inkomstpensionstillägget automatiskt utifrån din intjänade allmänna pension, och utbetalning sker i samband med din vanliga pension varje månad.

Får jag nytt inkomstpensionstillägg varje år?

Ja, ditt inkomstpensionstillägg kommer att räknas om vid varje årsskifte. Det räknas även om vid andra tillfällen då förändringar sker som påverkar inkomstpensionstillägget. 

Påverkas mitt bostadstillägg av inkomstpensionstillägget?

Nej, bostadstillägget eller äldreförsörjningsstödet påverkas inte av att du får inkomstpensionstillägg.

Om jag har bostadstillägg, behöver jag anmäla mitt inkomstpensionstillägg?

Nej, du behöver inte anmäla till oss att du har fått inkomstpensionstillägg. Ditt bostadstillägg påverkas inte. 

Påverkas min änkepension och garantipension av inkomstpensionstillägget?

Nej, änkepension och garantipension påverkas inte av att du får inkomstpensionstillägg.

Påverkas min avgift för hemtjänst av inkomstpensionstillägget?

Nej, avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen påverkas inte av inkomstpensionstillägget. 

Påverkar min tjänstepension eller privata pension inkomstpensionstillägget?

Nej, det gör den inte.

Påverkas inkomstpensionstillägget om jag jobbar samtidigt som jag tar ut pension?

Nej, utbetalningen av inkomstpensionstillägget påverkas inte. Dock kan storleken på inkomstpensionstillägget påverkas av att du tjänar in ytterligare år med pensionsgrundande inkomst och därmed får högre inkomstgrundad pension. 

Hur beräknas inkomstpensionstillägget?

Storleken på inkomstpensionstillägget bestäms utifrån storleken på din inkomstgrundade pension och antal år som du arbetat i Sverige och tjänat in pensionsgrundande inkomst.Mer om inkomstpensionstillägg och hur det beräknas

Behöver jag anmäla om min pension från annat land ändras?

Du behöver anmäla om du får ny eller ändrad pension från annat land till Pensionsmyndigheten.

Pension från annat land kan påverka storleken på ditt inkomstpensionstillägg men även garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd påverkas av pensioner från andra länder. 

Därför är det är viktigt att du anmäler till oss om du får ny eller ändrad pension från annat land.Anmäl pension från annat land