Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Traditionell försäkring – ett bra alternativ

| nyheter

Pensionsmyndigheten har i en rapport jämfört risk och avkastning hos förvalsalternativen inom den kollektivavtalade tjänstepensionen och premiepensionen. Rapporten visar att förvalen är ett bra alternativ för dig som inte vill göra ett aktivt val.

Förvalsalternativet innebär att förvaltaren sköter din premiepension och tjänstepension. Vad som är ditt förvalsalternativ för din tjänstepension beror på vilken bransch du arbetar inom och vilket tjänstepensionsavtal du tillhör. Premiepensionens statliga förvalsalternativ är AP7 Såfa.

Bättre avkastning

De traditionella försäkringarna har haft en bättre avkastning än en global aktieindexfond till en betydligt lägre risk, i genomsnitt per år, under tioårsperioden 2008-2017.

Detta resultat är ingen garanti för framtida avkastning, en traditionell försäkring har lägre förväntad avkastning än en aktieindexfond, dock till en lägre risk. Men de traditionella försäkringarna bör inte likställas med en blandfond då de kan utnyttja illikvida investeringsmöjligheter och andra tillgångsslag som kan ge en bra avkastning även om andelen aktier endast uppgår till 70 procent.

– Den som inte vill välja själv inom tjänstepensionen kan stanna kvar i förvalsalternativet och få en bra riskjusterad avkastning, utan att vara orolig över sitt ickeval, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten. 

Läs vidare

Rapport: Passar förvalen alla? (PDF)

Pressmeddelande: Traditionell försäkring bättre än sitt rykte

Mer om tjänstepension