Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

51 miljarder kronor till pensionsspararnas konton

| press

På fredag sätts intjänade premiepensionsrätter in på pensionsspararnas konton. Årets insättning är 51 miljarder kronor. Men det är bara en del av insättningarna till pensioner. Under året har också cirka 324 miljarder kronor betalats in för inkomstpensionen. Arbetsgivarna betalar dessutom cirka 240 miljarder kronor i tjänstepensionspremier till sina anställda. Årets totala pensionsrättsinsättning blir därmed 615 miljarder kronor. 

Totalt får pensionssparare pensionsrätter som uppgår till cirka 615 miljarder kronor i år.

– En löntagare avstod förra året i genomsnitt 22 procent av sin lön. Pengarna sätts av och betalas istället ut i framtiden som olika typer av pension, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Av pensionsavsättningarna går 18,5 procentenheter till den allmänna pensionen. Det finns ett tak för hur mycket pengar det går att tjäna in per år till den allmänna pensionen.

Insättning av premiepensionsrätter

Av pensionsavgiften om totalt 18,5 procent av pensionsunderlaget som går till allmän pension så går 2,5 procentenheter, ungefär en sjundedel, till premiepensionen. Premiepensionen bokförs och sparas för varje person och placeras i fonder som spararen har valt eller i förvalet AP7 Såfa. Risken i AP7 Såfa blir lägre efter att spararen har fyllt 55 år.

– Den som vill veta mer om sin premiepension kan logga in på pensionsmyndigheten.se där eventuella fondval syns. Har man inte gjort något val så sätts pengarna in på AP7 Såfa, säger Estrella Zarate, chef för fondinformation på Pensionsmyndigheten.

Med start på fredag kväll den 8 december sätts det in 51,1 miljarder kronor på spararnas premiepensionskonton. Insättningen gäller pensionsavsättningen för inkomståret 2022 plus ränta och motsvarar 8 574 kronor per sparare i genomsnitt. Den maximala insättningen är på 13 672 kronor.

Tidsfrist för fondval på torsdag

För pengarna som placeras på pensionsspararnas konton köps nya fondandelar med start på måndag den 11 december. Den som vill kan ändra sitt fondval på pensionsmyndigheten.se. Fondbyten som begärs efter torsdag den 7 december klockan 23.59 genomförs när pensionsrättshandeln är avslutad, tidigast onsdagen den 13 december.

Insättning av inkomstpensionsrätter

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem dit 16 procentenheter går av de 18,5 procent som betalas in i till den allmänna pensionen. Insättningen bokförs för varje pensionssparare men avgifterna i ett fördelningssystem utbetalas mer eller mindre direkt som pension till dagens pensionärer.

I år bokförs en insättning på 324 miljarder kronor, i genomsnitt 53 350 kronor per person, på 6 072 749 pensionssparares konton för inkomstpension. Beloppet har ökat med 17 miljarder kronor jämfört med 2022 då 307 miljarder kronor eller i snitt 51 500 kronor per person sattes in.

Maximal insättning till inkomstpensionen var 85 200 kronor för inkomstår 2022 då den högsta pensionsgrundande inkomsten var 532 500 kronor.

Insättning av tjänstepensionsrätter

Cirka nio av tio anställda har en tjänstepension utöver den allmänna pensionen. Även arbetsgivare som saknar kollektivavtal kan erbjuda tjänstepensionslösningar till sina anställda. Inbetalningar till tjänstepensionen motsvarar minst 4,5 - 6,0 procent av lönen. För inkomster över 46 438 kronor per månad är avgiften cirka 30 procent. Pensionsmyndigheten uppskattar årets insättningar för tjänstepensioner till 240 miljarder kronor.

– Den som är företagare med enskild firma eller aktiebolag saknar ofta tjänstepension. Samtidigt är det tre av tio företagare som inte pensionssparar utöver den allmänna pensionen. Att göra en pensionsprognos på pensionsmyndigheten.se kan ge bra beslutsunderlag kopplade till ekonomi och pension, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Tabell pensionsinsättningar (miljarder kronor)

 

2023 (inkomstår 2022)

2022 (inkomstår 2021)
Inkomstpension 324 307
Premiepension 51,1 47,6
Tjänstepension 240 (prognos) 240 (prognos)
Total pension 615,1 594,6

Fakta premiepensionsrätter

  • 2023 får 5 959 882 sparare premiepensionsrätter.
  • Av dessa är 237 602 sparare nya i premiepensionssystemet. Motsvarande antal nya sparare 2022 var 204 157.
  • Avsättningen till premiepensionen har fram till december förvaltats hos Pensionsmyndigheten i en tillfällig förvaltning. Ränteförvaltningen har genererat en positiv avkastning som ökar tilldelningen till spararna med 1 347 miljoner kronor eller ytterligare 226 kronor i pensionsrätter i genomsnitt per sparare.
  • Nya sparares pensionsrätter placeras med automatik i AP7 Såfa. Ett brev efter insättningen informerar om att de erhållit premiepensionsmedel samt att de har möjlighet att göra ett eget fondval.
  • I samband med avsättningen sker också den årliga rebalanseringen av AP7 Såfa där viktningen mellan aktie- och ränteplacering anpassas efter Såfa-spararens ålder. Fram till 55 års ålder har man dock 100 procent i AP7 Aktiefond. Rebalansering sker även för de övriga AP7-portföljerna.

Vidare information till journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00