Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Bosatta utanför Sverige får inte längre garantipension

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I januari 2023 har pensionärer som är bosatta utanför Sverige inte längre rätt till garantipension, efter ett riksdagsbeslut tidigare i år. I slutet av september skickar Pensionsmyndigheten informationsbrev till de nära 58 000 pensionärer som berörs.

–  Riksdagsbeslutet handlar enbart om garantipensionen. Alla andra delar av pensionen, som inkomstpension eller premiepension, fortsätter att betalas ut till utlandsboende på samma sätt som tidigare, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Garantipensionen är ett grundskydd i den allmänna pensionen som är till för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Den 22 juni beslutade riksdagen att rätten att ta med garantipension vid flytt från Sverige upphör från och med oktober 2022. För den som redan bor utanför Sverige upphör rätten till garantipension från och med januari 2023.

Bakgrund till riksdagsbeslutet

Efter en EU-dom 2017 klassas garantipensionen som en så kallad minimiförmån. En minimiförmån betalas endast ut till personer som är bosatta i det land som beviljar förmånen.

– Eftersom garantipensionen inte längre ses som en pension utan som en minimiförmån så är det skyddsnätet i bosättningslandet som ska gälla om inkomstpensionen inte räcker till, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson.

Totalt bor 57 697 pensionärer med garantipension i ett annat EU/EES-land. Finland är det land som har flest pensionärer med svensk garantipension, följt av Norge och Tyskland. I augusti 2022 betalades i genomsnitt 989 kronor före skatt per månad ut i garantipension till utlandsbosatta pensionärer. 

Brev till berörda

Pensionsmyndigheten skickar i slutet av september brev till alla utlandsboende som har garantipension med information om att utbetalningarna upphör i januari 2023.

– De pensionärer som får brevet har möjlighet att lämna synpunkter på vår uppgift om bosättningsland inom 30 dagar. Om vi inte får in någon synpunkt så fattar vi beslut i december utifrån de uppgifter vi har, säger Ann-Sofie Kraft Nilsson.

Faktaruta

  • Du som har rätt till garantipension i september 2022 får fortsatt utbetalning fram till och med december 2022.
  • Boende utanför Sverige som ansöker om garantipension nybeviljas inte garantipension från och med den 1 oktober 2022.
  • Om du planerar att bosätta dig utomlands och det påverkar pensionen från och med oktober, det vill säga om du flyttar den 1 september 2022 eller senare, så får du inte ta med garantipensionen. Om du flyttar före den 1 september kan du få ta med garantipensionen och få den utbetald till och med december.
  • Du som är född 1937 eller tidigare berörs inte av den nya lagen. Inte heller berörs garantipension till änkepension.
  • Inkomstpension, premiepension, tilläggspension och inkomstgrundad efterlevandepension berörs inte av den nya lagen och betalas fortsättningsvis ut oavsett var du bor. Inkomstpensionsstillägget betalas också ut som tidigare, om du bor inom EU/EES, Schweiz eller i något av de länder Sverige har avtal med.

Tabell: Länder med flest pensionärer garantipension augusti 2022

Land Antal pensionärer Medelvärde garantipension kronor per månad före skatt
Finland 23 126 827
Norge 6 864 1 009
Tyskland 5 585 901
Danmark 3 413 1 117
Spanien 2 975 1 426
Grekland 2 345 980
Stor-britannien 1 964 1 300
Frankrike 1 622 1 363
Schweiz 1 418 1 065

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00