Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Då går olika yrkesgrupper i pension

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Universitets- och högskolelärare går i pension senast. Tidigast går maskinoperatörer i pension. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten som också noterar att det skiljer 20 år i genomsnittligt pensionsintjänande mellan inrikes födda och utrikes födda.

Bland de vanligaste yrkena för kvinnor så är det sjuksköterskor och organisationsutvecklare som har den högsta genomsnittliga pensioneringsåldern, cirka 65 år. Bland mäns vanligaste yrken så har IT-arkitekter (65,2 år) och civilingenjörsyrken (65,3 år) den högsta genomsnittliga pensioneringsåldern.

Diagram: intjäningstid och pensioneringsålder för de vanligaste yrkena

Diagrammet ovan visar genomsnittligt antal intjänandeår och medelpensioneringsålder för de vanligaste yrkesgrupperna bland nya kvinnliga och manliga pensionärer.

Yrkena med den högsta medelpensioneringsåldern är universitets- och högskolelärare från vilka män går i pension vid 66,8 år i genomsnitt och kvinnor vid 66,7 år i genomsnitt. Lägst pensionsålder för kvinnor, genomsnitt 63,7 år, finns bland maskinoperatörer. För män återfinns den lägsta pensionsåldern, i genomsnitt 64 år, bland process- och maskinoperatörer vid stål- och metallverk.

Skillnad i intjäning mellan inrikes och utrikes födda

Det skiljer 19,5 år i genomsnittligt intjänande till inkomstgrundad pension mellan inrikes och utrikes födda som påbörjade uttag av inkomstpension under 2022. Skillnaden har ökat jämfört med både 2020 och 2021.

– Spridningen i antal intjänade år är väldigt stor bland utrikes födda och ett genomsnitt blir inte riktigt representativt, det finns en stor grupp med ett fåtal år av intjänande men även många individer med över 40 års intjänande, säger Robin Fondberg som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Pensionering i genomsnitt vid 64,8 år

Medelpensioneringsåldern för 2022 var 64,8 år för de som började ta ut allmän pension under året. Skillnaden mellan män och kvinnor var små, 64,8 år för kvinnor och 64,9 år för män. Variationen över tid är relativt liten. Sedan 2004 har variationen varit fem månader mellan den högsta och den lägsta medelpensioneringsåldern. Det visar pensionsmyndighetens rapport Pensionsåldrar och arbetslivets längd.

– Vi såg en relativt stor ökning i medelpensioneringsålder från 2019 till 2020 då höjda åldersgränser infördes för pensionen. Men vi är nu åter inne i en trend där medelpensioneringsåldern sakta faller, säger Linnea Wikmark Kreuger som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

I Stockholms län är genomsnittlig pensioneringsålder 65 år för både kvinnor och män. Motsvarande pensioneringsålder i Norrbottens län är 64,3 år, visar länsvis data.

Bilagor

Rapporten Pensionsåldrar och arbetslivets längd - svar på regleringsbrevsuppdrag 2023

Yrkesvis data för genomsnittlig pensionsålder

Länsvis data för genomsnittlig pensionsålder

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00