Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Egenföretagare riskerar att få lägre pension

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Egenföretagare saknar ofta tjänstepension och riskerar därför en lägre pension. För att kompensera för avsaknaden av tjänstepension behöver egenföretagare spara minst 4,5 - 6 procent av lönen själva. Pensionsmyndigheten publicerar nu en uppdaterad konsumentvägledning för egenföretagare.

Många egna företagare som försörjer sig på sitt företag tänker inte på att de själva ansvarar för att tjäna in till både sin allmänna pension och sin tjänstepension.

– Den största delen av pensionen kommer för de flesta från den allmänna pensionen men även tjänstepensionen har en väldigt stor betydelse. För att du som företagare ska få samma pension som den som är anställd, behöver du ta ut lön eller överskott samt betala in avgifter och skatter. Som företagare behöver du också spara själv för att kompensera för den tjänstepension som de flesta anställda får, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Eftersom egenföretagare saknar tjänstepension är annat sparande till pension viktigt för dem. För att få samma pensionsnivå som en person som har kollektivavtalad tjänstepension, behöver egenföretagaren spara mellan 4,5 till 6 procent av lönen eller överskottet.

Pensionsmyndighetens konsumentvägledning för egenföretagare beskriver vilka som behöver spara, vilka sparformer som finns samt andra sätt att påverka inkomsten som pensionär.

– Att spara själv till pensionen är viktigt för egenföretagare men om det lönar sig att spara genom att göra avdrag i inkomstdeklarationen eller inte beror på företagsform och inkomstnivå. Att arbeta något eller några år efter 65 års ålder leder också till en betydlig höjning av pensionen samtidigt som både inkomstskatten och avgifterna i företaget minskar, säger Erik Ferm.

Även om du börjat ta ut din pension kan du driva företaget vidare. Driver du företaget vidare när du fyllt 66 år får ditt företag lägre sociala avgifter eller egenavgifter. Du får dessutom högre jobbskatteavdrag och grundavdrag från januari det år du fyller 66.

– För att få en uppfattning om storleken på din framtida pension vid olika pensionsåldrar kan du logga in på pensionsmyndigheten.se. Därefter kan du se över om du behöver och har möjlighet att spara själv till din pension, säger Erik Ferm.

Konsumentvägledningen Spara till pension som företagare 2022 är skriven av analytiker Erik Ferm.

Sju tips till egenföretagare

1. Ta ut lön eller överskott

Lönen du tar ut från ditt aktiebolag eller överskottet du har i din enskilda firma gör att du tjänar in till din allmänna pension. Vid en lön eller överskott på 572 600 kronor per år (2022) maximeras intjänandet till den allmänna pensionen.

2. Kompensera för avsaknaden av tjänstepension

De flesta anställda får inbetalat mellan 4,5 till 6 procent av lönen till sin tjänstepension. Det behöver du som företagare också minst spara av lönen eller överskottet. Om lönen eller överskottet är högre än 532 500 kronor per år behöver du spara 30 procent av det som överstiger den summan för att få motsvarande pension som de flesta anställda får.

3. Ta ställning till om du ska spara avdragsgillt eller inte

För dig med lön eller överskott som är högre än 554 900 kronor före skatt per år är ett avdragsgillt sparande generellt att föredra, oavsett företagsform. För dig med lön eller överskott under 554 900 kronor före skatt per år bör du generellt spara med skattade pengar om du har enskild firma, medan du kan spara både avdragsgillt och med skattade pengar om du driver aktiebolag. Ett bra alternativ för långsiktigt sparande av skattade pengar är att spara på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring.Som avdragsgillt sparande finns individuellt pensionssparande (IPS) eller pensionsförsäkring. För företagare som driver aktiebolag finns även möjlighet till att spara i en tjänstepension eller i en direktpension i företaget

4. Välj om du ska ha livsvarig eller tidsbegränsad utbetalning

Livsvarig utbetalning erbjuds inom vissa kapitalförsäkringar och privata pensionsförsäkringar samt inom de flesta individuella tjänstepensioner. Eftersom den egna livslängden är oviss är det generellt klokt att ta ut en månatlig livsvarig utbetalning av pensionen. Ibland kan det dock vara bättre att välja en tidsbegränsad utbetalning.

5. Ha koll på avgifterna

Oavsett vilken sparform du väljer så kan globala aktieindexfonder vara ett bra alternativ för långsiktigt sparande till pension. Ett bra riktmärke för vad avgiften bör vara i ett sådant sparande är omkring 0,2 procent. Se dock över risken i ditt sparande när du närmar dig pensionen. Aktiefonder är förknippade med högre risk och räntefonder med lägre risk. 

6. Betala bara för de tilläggsförsäkringar du behöver

I kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar kan du lägga till försäkringar som innebär att försäkringsbolaget betalar in till ditt pensionssparande om du skulle bli långvarigt sjukskriven eller ekonomiskt skydd till din familj om du avlider före en viss ålder. Var dock uppmärksam på kostnaden eftersom kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar ofta är förknippade med avgifter i flera led som minskar din pension.

7. Överväg att driva företaget vidare efter 65

Även om du börjat ta ut din pension kan du driva företaget vidare. Driver du företaget vidare när du fyllt 66 år får ditt företag lägre sociala avgifter (aktiebolag) eller egenavgifter (enskild firma). Du får dessutom högre jobbskatteavdrag och grundavdrag från januari det år du fyller 66.

Mer information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00