Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Flest pensionärer med bostadstillägg i Skåne

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Skåne är det län i Sverige med högst andel pensionärer som får bostadstillägg, medan Västerbotten har lägst. Båda de kommuner med lägst respektive högst andel finns i Stockholms län. Det visar en ny rapport med fördjupad statistik om bostadstillägget som Pensionsmyndigheten tagit fram.

– Andelen pensionärer med bostadstillägg hänger ihop med inkomstnivåerna i länet eller kommunen. Bostadstillägget är ett stöd för den eller de i hushåll som har låg pension och i stort sett inte har några andra tillgångar eller inkomster, säger Denana Lövgren, enhetschef för bostadstillägg på Pensionsmyndigheten.

14,1 procent av Sveriges pensionärer får bostadstillägg. I Skåne är andelen högst, där 16,5 procent av pensionärerna har bostadstillägg. Den lägsta andelen finns i Västerbotten, där 11 procent får bostadstillägg.

I Stockholms län finns de kommuner med både högst respektive lägst andel pensionärer med bostadstillägg i landet. I Danderyd har 4,8 procent av pensionärerna bostadstillägg, medan motsvarande siffra för Södertälje är 24,3 procent.

– Bostadstillägget kan utgöra ett betydande tillskott för pensionärer, men det är bara de som har en svag ekonomi som kan få tillägget. De flesta som har bostadstillägg i dag bor själva, betalar 4 000 kronor eller mer för sitt boende och har sammanlagt mindre än 14 000 kronor i pension och inkomst varje månad efter skatt, säger Denana Lövgren.

Statistiken visar att andelen pensionärer med bostadstillägg är sex gånger större bland de som är ensamstående än bland de som är samboende. Den största gruppen utgörs av ensamstående kvinnor. Bland äldre pensionärer är andelen med bostadstillägg högre än bland yngre pensionärer. Medianinkomsten bland alla pensionärer som beviljats bostadstillägg är 13 415 kronor per månad.  

– Tre av tio av alla sökande i hela landet uppfyller inte kraven och får därför avslag. Innan man ansöker är det därför bra att göra en preliminär beräkning på pensionsmyndigheten.se, säger Denana Lövgren.

Rapporten Fördjupad statistik om bostadstillägget

För vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00

Tabell: Andel pensionärer med bostadstillägg i respektive län

Län

Andel med bostadstillägg

Skåne län

16,5%

Östergötlands län

15,2%

Västra Götalands län

15,0%

Örebro län

14,9%

Jönköpings län

14,4%

Södermanlands län

14,3%

Gävleborgs län

14,3%

Blekinge län

14,3%

Kalmar län

14,2%

Kronobergs län

14,1%

Västmanlands län

13,9%

Värmlands län

13,7%

Gotlands län

13,6%

Stockholms län

13,3%

Jämtlands län

13,2%

Hallands län

12,9%

Västernorrlands län

12,8%

Norrbottens län

12,3%

Uppsala län

12,0%

Dalarnas län

12,0%

Västerbottens län

11,0%

Riket

14,1%

Faktaruta: Bostadstillägg

  • Bostadstillägg är ett behovsprövat skattefritt tillägg som kan beviljas till personer med låg inkomst och begränsade tillgångar.
  • För att ha rätt till bostadstillägg som pensionär behöver du vara 65 år eller äldre och bo i Sverige (2023 höjs den tidigaste uttagsåldern till 66 år). Du behöver ta ut hela din allmänna pension inklusive hel premiepension. Hela din ekonomi tas med i beräkningen.
  • Möjligheten att få bostadstillägg påverkas av bostadskostnad, inkomster och eventuell förmögenhet. För personer som är gifta eller samboende är det parets totala inkomster och förmögenhet som räknas.
  • Gör en egen preliminärberäkning på pensionsmyndigheten.se för att ta reda på om du har möjlighet att få bostadstillägg. Du kan också ringa kundservice eller besöka ett servicekontor för att få hjälp med en beräkning.