Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Företagare känner inte till fördelarna med att arbeta längre upp i åldrarna

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Drygt hälften av egenföretagarna känner inte till att arbetsgivaravgiften/egenavgiften blir lägre och att de får göra ett förhöjt grundavdrag från 67 års ålder. De vet inte heller att de får ett förhöjt jobbskatteavdrag från det år de fyller 66 år. Det visar en undersökning som Pensionsmyndigheten låtit göra.

– Egenföretagare har mycket att tjäna på att driva företaget vidare högre upp i åldrarna. Men drygt hälften svarar att de inte känner till skattefördelarna, säger Ann-Christin Meyerhöffer, marknadsanalytiker på Pensionsmyndigheten.

Det finns åtminstone tre skattefördelar som förtjänar uppmärksamhet när egenföretagare planerar sin pensioneringstidpunkt.

Den första fördelen är de lägre arbetsgivaravgifter/egenavgifter som infaller från januari det år företagaren ska fylla 67 år. Då betalas endast ålderspensionsavgiften som är 10,21 procent istället för arbetsgivaravgiften på 31,42 procent för aktiebolag och egenavgiften på 28,97 procent för den som driver enskild näringsverksamhet.

En annan fördel med senare pensionering är ett förhöjt grundavdrag i januari det år företagaren fyller 67 år. Det ger lägre skatt på arbetsinkomst för den som tar ut lön från sitt aktiebolag och lägre skatt på inkomst av enskild näringsverksamhet. Grundavdraget ger också lägre skatt på pension. Den som har börjat ta ut sin pension kan fortsätta att driva företaget.

Den tredje fördelen är ett förhöjt jobbskatteavdrag från januari det år företagaren fyller 66 år. Det ger lägre skatt på arbetsinkomst eller inkomst av enskild näringsverksamhet.

Speciella regler för de som bedriver enskild näringsverksamhet

Om en företagare med enskild firma fyller år i januari kan egenavgiften minskas genom att hel allmän pension, det vill säga inkomst- och premiepension, tas ut under hela kalenderåret (januari till december), från och med 63 års ålder. Om företagaren fyller år senare på året kan hen tidigast minska egenavgifterna på samma sätt från 64 års ålder. Det beror på att företagaren måste ha tagit ut hela sin allmänna pension under hela inkomståret, vilket inte är möjligt om man fyller 63 år i februari eller senare.

– Bland dem som har enskild firma som svarat på undersökningen uppger endast 13 procent att de känner till att egenavgifterna blir lägre från och med januari det år de fyller 64 år, om de driver företaget vidare samtidigt som de tar ut full allmän pension hela kalenderåret. Samtidigt uppger en tredjedel av egenföretagarna i samma undersökning att de planerar att arbeta längre än till 65 års ålder, säger Ann-Christin Meyerhöffer.

Pensionstips till dig som är egenföretagare

1. Ta ut lön/överskott

Har du ett aktiebolag baseras den allmänna pensionen på hur stor lön du tagit ut och därmed hur höga arbetsgivaravgifter, där ålderspensionsavgiften ingår, du betalar in. Har du en enskild firma baseras den allmänna pensionen på hur stort överskott du har och därmed hur höga egenavgifter, där ålderspensionsavgiften ingår, du betalar in.

Taket för maximalt intjänande till allmän pensionen är 49 938 kronor per månad.

2. Kompensera för avsaknaden av tjänstepension

För att få samma pensionsnivå som en person med kollektivavtalad tjänstepension behöver du som egenföretagare spara mellan 4,5 till 6 procent av lönen eller överskottet. Tar du ut lön eller överskott på mer än 46 438 kronor per månad behöver 30 procent sparas på lönedelar över 46 438 kronor per månad för att nå motsvarande pension som en anställd med kollektivavtal.

Att ta ställning till för dig som är egenföretagare

1. Ska jag spara avdragsgillt eller inte?

Om du har en enskild firma och ett överskott under 49 938 kronor per månad, vilket är taket för maximalt intjänande till allmän pensionen, är det generellt bättre att inte göra avdrag för pensionssparande i deklarationen till Skatteverket. Det beror på att ett avdrag kan påverka intjänandet till allmän pension och till sjukersättning och a-kassa. Spara istället med skattade pengar på exempelvis ett investeringssparkonto, ISK, eller i en kapitalförsäkring med låga avgifter.

Om du har ett aktiebolag och tar ut en lön under 49 938 kronor per månad, vilket är taket för maximalt intjänande till allmän pension, kan du välja om du vill göra avdrag för pensionssparande i deklarationen till Skatteverket genom att spara i ett individuellt pensionssparande, IPS, eller i en pensionsförsäkring, eller spara med skattade pengar på exempelvis ett investeringssparkonto, ISK, eller i en billig kapitalförsäkring.

Om du har lön/överskott över 49 938 kronor per månad är det generellt bättre att göra avdrag för pensionssparande i deklarationen, dvs spara avdragsgillt på exempelvis ett individuellt pensionssparande, IPS, eller i en billig pensionsförsäkring. Det gäller oavsett firmatyp.

2. Vilka avgifter är rimliga i mitt pensionssparande?

Oavsett om du väljer att spara med skattade pengar på ett investeringssparkonto (ISK), eller i en kapitalförsäkring, eller om du gör avdrag i deklarationen för ett avdragsgillt sparande på ett individuellt pensionssparande (IPS) eller i en pensionsförsäkring så är ett bra alternativ för ett pensionssparande att spara i globala aktieindexfonder som inte kostar mer än 0,20 procent i totala avgifter per år.

3. Behöver du tilläggsförsäkringar?

Kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar kan vara bra alternativ om du vill lägga till en försäkring som innebär att försäkringsbolaget betalar in till ditt pensionssparande om du skulle bli långvarigt sjukskriven eller om du vill ha extra ekonomiskt skydd till din familj om du avlider före en viss ålder.

Om du väljer ett sparande med försäkring behöver du dock vara extra uppmärksam på avgifterna. Kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar är ofta förknippade med avgifter i flera led som i slutändan minskar din pension. Betala bara för de tilläggsförsäkringar du behöver och som inte täcks av andra försäkringar som du redan har.

Fakta: Demoskopundersökningen

Undersökningen genomfördes via Demoskop inom ramen för Norstats slumpvis rekryterade webbpanel den 21 - 27 september 2022 med 520 svarande. Resultaten på frågorna om kunskapen om fördelarna med att arbeta längre upp i åldern avser svarande upp till och med 65 års ålder, 386 personer.

Bilagor

Rapporten Spara till pension som företagare 2023

Undersökningens svar (Excel)

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00