Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nu får över sex miljoner personer ett orange kuvert

| press

Under februari och mars får fler än sex miljoner personer ett orange kuvert i sin fysiska eller digitala brevlåda. 

Det orange kuvertet innehåller information om hittills intjänad allmän pension, som består av inkomstpension och premiepension. Det som främst påverkar storleken på den framtida pensionen är de samlade inkomsterna under hela livet, om man har tjänstepension från sin arbetsgivare och vid vilken ålder man börjar ta ut sin pension.

– Det orange kuvertet visar hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension. För att få koll på alla delar av den kommande pensionen loggar du in på pensionsmyndigheten.se, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Tjänas in hela livet

Den allmänna pensionen tjänas in under hela livet givet att årsinkomsten når över gränsen för deklarationsskyldighet, 24 238 kronor för år 2024.

– I det här sammanhanget har din ålder ingen betydelse. Orange kuvert skickas faktiskt ut till 1 312 barn som är 15 år eller yngre som redan har börjat tjäna in till sin allmänna pension. Du som är ung behöver inte känna stress över pensionen men försök jobba heltid och se till att du får tjänstepension från din arbetsgivare, säger Monica Zettervall.

Skickas från norr till söder

Cirka 6 147 000 Orange kuvert skickas ut med start i norra Sverige den 12 februari. Utskicken fortsätter söderut och pågår fram till mitten av mars då pensionssparare i södra Sverige får sina kuvert. 

Så går utskicken

I brevlådan

Var

Antal fysiska*

Antal digitala*

12 – 16 februari

Västmanland, Dalarna, Gävleborg,
Västernorrland, Jämtland,
Västerbotten, Norrbotten

188 000

694 000

Från 15 februari

Utlandet

282 000

81 000

19 – 23 februari

Stockholm

205 000

1 108 000

26 februari – 1 mars

Uppsala, Södermanland,
Östergötland, Jönköping,
Kronoberg, Kalmar

209 000

909 000

4 – 8 mars

Västra Götaland,
Värmland, Örebro

238 000

1 009 000

11 – 15 mars

Skåne, Blekinge,
Halland, Gotland

187 000

837 000

12 februari – 15 mars

Nya premiepensionssparare
i hela landet

30 000

170 000

Totalt

 

1 339 000

4 808 000

*Prognos

Faktaruta: Orange kuvertet

  1. Varje år får du som tjänat in till den allmänna pensionen ett årsbesked från Pensionsmyndigheten i det så kallade ”orange kuvertet”.
  2. Kuvertet ser olika ut för dig som fortfarande tjänar in till din pension och för dig som är pensionär. Du som fortfarande tjänar in till pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension. Du som har börjat ta ut din pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket du får i pension varje månad under året.
  3. Premiepensionen är den mindre delen av din allmänna pension. I det orange kuvertet kan du se vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i och hur fonderna har utvecklats under året samt vilka avgifter du betalar. Du kan även jämföra dina fonders värdeutveckling och avgifter med den genomsnittliga premiepensionsspararens.  
  4. Du väljer själv om du vill få ditt orange kuvert i pappersform eller som digitalt utskick.
  5. Logga in på pensionsmyndigheten.se för att se vad du kan komma att få i total pension per månad vid olika pensionsåldrar, där finns också tips om vad du kan göra för att påverka din pension.

Faktaruta: Detta påverkar din pension

  1. Din pension påverkas främst av vad du tjänar genom hela livet, om du har tjänstepension och vid vilken ålder du börjar ta ut din pension.
  2. Den allmänna pensionen administreras av Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension som båda grundas på dina inkomster.
  3. De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag.
  4. För de allra flesta blir pensionen högre ju senare de väljer att börja ta ut pensionen. Ett års arbete efter 66 års ålder kan ge dig som har en genomsnittlig lön mellan 1 000 och 2 300 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Då ingår både allmän pension och tjänstepension.
  5. Logga in på pensionsmyndigheten.se och se vad du kan få i total pension per månad vid olika pensionsåldrar, där finns också tips om vad du kan göra för att påverka din pension.

För journalister: vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00