Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Nyblivna pensionärers pension i genomsnitt 75 – 86 procent av lönen

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Kompensationsgraden inklusive tjänstepension, för de olika inkomstgrupperna som tog ut pension vid 65 år 2020, var i genomsnitt mellan 75 och 86 procent av den lön man hade under åren före pensioneringen. 

Den redovisade kompensationsgraden innebär en marginell ökning jämfört med 2014 då motsvarande kompensationsgrad i genomsnitt var mellan 72 och 81 procent. Det visar rapporten ”Nyblivna pensionärers kompensationsgrader” som är Pensionsmyndighetens svar på regeringsuppdraget att ta fram livsinkomstprofiler för olika inkomstgrupper och deras kompensationsgrader.  

– Inkomstminskningen som i allmänhet inträffar när man går från att vara löntagare till att vara pensionär, är för stora grupper mellan 25 och 14 procent säger Kristin Kirs som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Rapporten beskriver genomsnittliga utfall för individer som under perioden 2014 till 2020 fyllde 65 år och då tog ut sin pension, det vill säga personer som är födda 1949 – 1955.

– I förhållande till Pensionsmyndighetens standardtypfall, som ofta används i debatten om pensionsnivåerna, ser vi höga kompensationsgrader i verkligheten. Det beror bland annat på att inkomsterna före pensionsuttaget i allmänhet utvecklas sämre än den genomsnittliga inkomstutvecklingen och på att tjänstepensionen ofta tas ut tidsbegränsat. Det senare ger en högre tjänstepension under ett antal år men som efter den angivna tiden upphör, säger Kristin Kirs.

Den allmänna pensionen har för nyblivna pensionärer med medelinkomst varit mellan 53 och 59 procent av lönen åren före pensionsinträdet. För personer med låg inkomst har den allmänna pensionen varit mellan 62 och 71 procent av slutlönen och för personer med hög inkomst mellan 38 och 42 procent.

– Den allmänna pensionens låga kompensationsgrad för höginkomsttagare beror på att det bara är inkomster upp till motsvarande 532 500 kronor per år som försäkras. De högre inkomsterna är istället försäkrade genom tjänstepensionsavtal som bedöms omfatta drygt nio av tio löntagare, säger Kristin Kirs.

Med kompensationsgrad avses pension som procentandel av lönen åren närmast före pensioneringen.

Faktisk kompensationsgrad för födda 1955 som tog ut hel allmän pension 2020

Inkomst-grupp Kompensations-grad Allmän pension, % Kompensationsgrad Allmän pension + tjänstepension, %
Låg inkomst kvinna 68 86
Låg inkomst man 70 82
Medel-inkomst kvinna 53 79
Medelinkomst man 58 84
Hög inkomst kvinna 40 75
Hög inkomst man 41 84

Rapporten ”Nyblivna pensionärers kompensationsgrader

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00