Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Pensionärers ekonomi är god

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionärernas levnadsförhållanden är generellt sett goda i förhållande till den övriga befolkningen. En genomsnittlig pensionärs ekonomiska standard uppgår till 82 procent av den övriga befolkningens ekonomiska standard. Det visar en rapport från Pensionsmyndigheten.

När hänsyn tas till hushållets sammansättning och hushållets totala inkomst efter skatt har pensionärer 82 procent av den ekonomiska standarden för befolkningen i åldern 20 till 64 år.

– Rapporten breddar vår bild om pensionärernas ekonomi. Tar man hänsyn till antalet personer i hushållet och räknar med inkomster efter skatt från lön, pension, bidrag och kapital så har pensionären i genomsnitt det ganska bra jämfört med den övriga befolkningen, säger Erik Ferm som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Andra studier som har undersökt pensionärernas syn på sin ekonomi ser att de oroar sig betydligt mindre över sin ekonomi jämfört med de som arbetar, en bild som alltså stärker den bild som framkommer i rapporten. Pensionsmyndighetens bedömning att pensionärernas ekonomi generellt är god innebär dock inte att den ekonomiska situationen är god för alla pensionärer. Sämst ekonomi har äldre ensamstående pensionärer, en grupp med övervägande andel kvinnor. Den ekonomiska standarden bland ensamstående kvinnor äldre än 80 år är i genomsnitt ungefär hälften av den standard som befolkningen i åldern 20 till 64 år har.

En stor skillnad jämfört med de modeller som tidigare har styrt diskussionen om pensionärers ekonomiska situation är att 65 procent av dem bor med någon. Begreppet ekonomisk standard tar hänsyn till detta.

– Den som bor med någon når oftast bättre köpkraft genom att man ofta delar på till exempel hyran, tidningsprenumeration eller inköp av möbler vilket ger en bättre ekonomisk standard. Det finns dessutom sju gånger fler ensamstående kvinnor som är åttio år eller äldre, än ensamstående män i samma ålder. Betydligt fler kvinnor upplever med andra ord nackdelarna med att bo ensamma, säger Linnea Wikmark Kreuger som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Rapporten har utgått från Konsumentverkets levnadskostnader som beskriver hur mycket pengar en person i genomsnitt kan tänkas ha i utgifter. Efter tillägg av boendekostnader har sedan en beräkning gjorts för vilka marginaler som finns för den genomsnittlige pensionären. Pensionsmyndighetens rapport visar att en ensamstående pensionär i genomsnitt får 4 000 kronor över efter att de grundläggande utgifterna är betalda. Motsvarande genomsnittliga belopp för en sammanboende pensionär är 7 000 kronor. Minst kvar har kvinnor över 80 år som i genomsnitt enbart har 2 000 kronor kvar i plånboken.

Högre förmögenhet

Många pensionärer har, förutom inkomster från pension eller lön, dessutom exempelvis sparpengar eller ett sommarhus. Den typen av förmögenhet är sex gånger större än resten av befolkningen. Samtidigt ser man att ungefär hälften av pensionärerna helt saknar en förmögenhet enligt de siffror vi har tillgång till.

Stora geografiska olikheter

Rapporten visar på stora regionala skillnader i pensionärernas ekonomiska situation. I Danderyd har en pensionär i genomsnitt en disponibel inkomst på nästan 37 000 kronor med hänsyn taget till hyshållstyp. Den uppskattade förmögenheten i Danderyd för en pensionär är i genomsnitt 1,6 miljoner kronor. I Dorotea har en pensionär i genomsnitt 21 000 kronor mindre per månad att röra sig med och pensionärerna i Bjuv har i genomsnitt 8 000 kronor i uppskattad förmögenhet.

Det är vanligt med större inkomster och därmed även större marginaler att täcka utgifterna i storstadsregionerna, särskilt kring Stockholm. Malmö avviker dock och ligger i botten vad gäller hur mycket pengar som finns kvar efter utgifterna. I genomsnitt har en pensionär som bor i Malmö kring 5 000 kronor över efter att de nödvändigaste utgifterna är betalda.

Pensionsmyndigheten arrangerar ett digitalt seminarium om rapporten. Seminariet kan följas på youtube.com/c/Pensionsmyndighetens måndagen den 17 januari klockan 09.00.

Faktaserien om pensioner

Rapporten Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden? är den tredje rapporten i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensionerna. Faktaseriens syfte är att ge en bild och ett faktaunderlag som underlättar den pågående pensionsdebatten.

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00