Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Pensionsmyndigheten investerar i grön statsobligation

| press

Pensionsmyndigheten har investerat 1 miljard kronor i statens första gröna obligation. Investeringen blir en del av bland annat den traditionella försäkringens tillgångar.

Av de 20 miljarder kronor som Riksgälden nyligen har emitterat i en grön obligation stod Pensionsmyndighetens investeringar för 1 miljard kronor.

Pengarna i Riksgäldens obligation är öronmärkta för utgifter i statsbudgeten som bland annat är avsedda för skydd av värdefull natur, klimatinvesteringar och järnvägsunderhåll.  

– Pensionsmyndighetens placeringar ska sträva efter att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling och den här investeringen är i linje med den strävan, säger Inger Söderbom, kapitalförvaltare på Pensionsmyndigheten.

För vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00