Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Så blir pensionen 2024

| press

Nästa år får de flesta pensionärer en höjning av sin totala pension. Höjningen uppgår för de flesta till mellan 500 kronor och 1 500 kronor efter skatt. Den första januari kan pensionärer logga in på pensionsmyndigheten.se för att se sitt personliga belopp för den allmänna pensionen.

Åtta av tio pensionärer får efter årsskiftet en höjning av sin totala pension, det vill säga den allmänna pensionen och tjänstepensionen, med mellan 500 kronor och 1 500 kronor per månad efter skatt. Det står klart efter att Pensionsmyndigheten har beräknat pensionens olika delar.

– Nästa år bidrar premiepensionen med ett plus till den totala pensionen för de allra flesta. Dessutom får de som har en låg inkomstpension en relativt stor ökning av garantipensionen. Så även om inkomstpensionen ökar blygsamt i förhållande till inflationen så får de flesta en större höjning av sin pension nästa år jämfört med vad de fick i januari i år, säger Linda Wiese, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Hur stor höjningen blir för var och en skiljer sig beroende på att pensionens olika delar påverkas av olika faktorer. Inkomst- och tilläggspensionen utvecklas med utgångspunkt från inkomstutvecklingen i Sverige och höjs 2024 med mellan 80 och 190 kronor för de flesta. Garantipensionen följer prisutvecklingen och höjs med 530 - 670 kronor för åtta av tio pensionärer. Förmånsbestämda tjänstepensioner följer normalt prisutvecklingen medan premiebestämda tjänstepensioner varierar beroende på hur tillgångarna har utvecklats. Premiepensionens förändring bestäms av hur fonderna har gått under året och majoriteten har utvecklats positivt.

– Vi får många samtal så här års då pensionärer vill veta storleken på utbetalningen i januari. Från den 23 december kan man genom vår nya självbetjäning med bank-ID själv ta reda på när pensionen betalas ut och hur stor den blir. Då har man sitt svar på ett par minuter och slipper telefonkö, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Den som väljer att inte använda självbetjäning behöver vänta till den 1 januari då man kan logga in på pensionsmyndigheten.se. Pensionsmyndigheten skickar också ut ett informationsbrev om 2024 års utbetalningar som vanligen når mottagaren i mitten av januari. 

Sammanfattning av pensionen 2024*

Uppgifter inom parentes avser 2023.

  • Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 1,0 (3,0) procent, i genomsnitt 80 – 190 (220 – 560) kronor före skatt. Höjningen med 1,0 procent motsvarar inkomstutvecklingen 2,6 procent minus förskottsräntan 1,6 procent.
  • Personer födda 1938 eller senare omfattas även av premiepensionen. Premiepensionen förändras med -3,9 – 14,5 (-17,6 – 0,7) procent, vilket motsvarar -26 – 218 (-240 – 5) kronor i månaden före skatt.
  • Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs med prisbasbeloppets förändring som är 9,1 (8,7) procent. Garantipensionen ökar med 530 – 670 kronor per månad före skatt.
  • Den genomsnittliga totala pensionen, det vill säga allmän pension och tjänstepension**, ökar med 490 – 1 530 (500 – 1 090) kronor per månad efter skatt. Det motsvarar en ökning på 360 – 1 280 (480 – 1 280) kronor per månad före skatt.

*) Redovisade intervall omfattar 80 procent av alla pensionärer födda 1957 eller tidigare som är bosatta i Sverige och tar ut full pension.

**) Tjänstepensionen för 2024 bygger på en framskrivning av tjänstepensionen för 2022. Detta har att göra med att Pensionsmyndigheten får uppgifter om tjänstepension för 2023 i april 2024, och för 2024 i april 2025, när deklarationerna är klara.

Regelförändringar vid årsskiftet

  • Ytterligare ett förhöjt grundavdrag införs.
  • Förstärkt jobbskatteavdrag för de som fortfarande jobbar.
  • Förhöjt grundavdrag och förhöjt jobbskatteavdrag gäller för personer födda 1957 och tidigare.
  • Skiktgränsen för statlig skatt flyttas inte upp.
  • Den kommunala skattesatsen ökar i snitt med 13 öre till 32,37 procent.
  • Regeringen har även aviserat att pensionsgruppen arbetar med ett förslag om att kunna pausa utbetalningar av tjänstepension.

Bilagor

Presentationen från pressträffen

Underlag Så blir pensionen 2024

Karta över pensionsförändringar geografiskt medianvärden

Karta över pensionsförändringar geografiskt medelvärden

Se pressträffen i efterhand

Vidare information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00