Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sänkt förskottsränta i premiepensionens fondförsäkring

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Förskottsräntan för pensionärer som valt fondförsäkring för sin premiepension sänks från 3,0 procent till 1,75 procent. 

Fram till din pension är dina premiepensionspengar placerade i en fondförsäkring. Fondförsäkring innebär att pengarna är investerade i upp till fem valfria fonder eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa och där värdet på försäkringen varierar med värdet i dina fonder. 

När du går i pension kan du välja att ha kvar dina pengar i fondförsäkringen eller byta till traditionell försäkring. Väljer du att byta till traditionell försäkring övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet och du får ett garanterat belopp utbetalat till dig varje månad så länge du lever.

För bägge dessa alternativ används en så kallad förskottsränta. Den innebär att du som går i pension får ett förskott på den förväntade avkastning som dina premiepensionspengar förväntas ge i framtiden.

– Förskottsräntans syfte är både att jämna ut pensionen över utbetalningstiden och att dämpa den inkomstförlust som vanligen blir resultatet när du blir pensionär, säger Erland Ekheden, chefaktuarie på Pensionsmyndigheten

Förra året sänktes förskottsräntan för den traditionella försäkringen från 3,0 till 1,75 procent. Nu sänks förskottsräntan även för fondförsäkringen till samma nivå. Orsaken är att den förväntade framtida avkastningen beräknas bli lägre. 

– Det handlar bland annat om att dagens låga räntor förväntas förbli låga under lång tid framöver vilket gör att prognosen för framtida avkastning skrivs ned. Detta gör att även förskottet på samma förväntade avkastning måste sättas lägre, fortsätter Erland Ekheden. 

Lägre förskottsränta ger dock högre pension på sikt. 

– Vi har som mål att premiepensionen ska behålla köpkraften, och att den därför bör öka med åtminstone cirka två procent per år. En sänkt förskottsränta ger lägre utbetalningsbelopp nu men leder till en högre ökningstakt framöver, avslutar Erland Ekheden, chefaktuarie på Pensionsmyndigheten. 

Graf som visar skillnaden mellan utveckling med förskottsränta och utan förskottsränta

Så påverkas pensionärer med fondförsäkring

Effekten av den sänkta förskottsräntan är som störst för den som nyss blivit pensionär. Detta beror dels på att den som nu blir pensionär har sparat till sin premiepension under en längre tid, men också på att förskottet är större för yngre pensionärer. 

Den genomsnittliga utbetalningen från premiepensionen är cirka 530 kronor i månaden och där beloppet är högre ju yngre pensionären är. För en nybliven pensionär som är 65 år är den genomsnittliga premiepensionsutbetalningen cirka 1000 kronor i månaden. 

För den senare innebär den sänkta förskottsräntan cirka 130 kronor lägre utbetalning per månad, vilket motsvarar en sänkning med 13 procent. För en 75-årig pensionär är den genomsnittliga premiepensionen lägre, cirka 300 kronor i månaden. Här blir utbetalningen istället 30 kronor lägre per månad, vilket motsvarar drygt nio procent. 

Av landets drygt 2,2 miljoner pensionärer har närmare 1,5 miljoner pensionärer en del av sin pension från premiepensionen. Av dessa har cirka 1,2 miljoner pensionärer valt fondförsäkring. 

Den lägre förskottsräntan gäller för pensioner som nybeviljats från slutet av oktober 2017 och framåt. För den som redan är pensionär påverkas pensionsutbetalningen från och med januari 2018. 

Läs mer om fondförsäkring och traditionell försäkring.      

För vidare information

Erland Ekheden, chefaktuarie, 072-210 20 13
Jimmy Larsson-Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00