Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Vad ska pensionssystemets överskott användas till?

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

När tillgångarna i inkomstpensionssystemet är lägre än skulderna, så sänks – bromsas – omräkningen av inkomstpensionerna. Men nu när tillgångarna är betydligt högre än skulderna så sker ingen utdelning över överskottet – ska det vara så? 

Det så kallade balanstalet i inkomstpensionssystemet är under 1 när skulderna överstiger tillgångarna. Då bromsas indexeringen, en lägre omräkning, av inkomstpensionen till dess att balanstalet åter är minst 1. Idag finns ett överskott på över 800 miljarder i inkomstpensionssystemet, balanstalet är 1,08 och har varit högre än 1 sedan 2015. Det visar en rapport från Pensionsmyndigheten som presenteras på ett digitalt frukostseminarium idag klockan 09.00.

– Balanseringen som träder in när skulder överstiger tillgångar i inkomstpensionen brukar kallas bromsen. Men pensionssystemet saknar regler för vad som ska ske med ett överskott – utöver att ha funktionen att minska risken för negativ balansering. Under årens lopp har en buffert byggts upp. Därför kan det vara nyttigt att diskutera om bufferten ska minska och i sådana fall hur, när och till vem överskottet ska fördelas. Inte minst mot bakgrunden av den diskussion om låga pensioner och avgiftshöjning som förs, säger Ole Settergren som är analyschef på Pensionsmyndigheten.

Diagram som visar balanstalets utveckling. Här går att utläsa att underskottet som mest varit nästan 5 procent, för 2011, men att det sedan år 2015 varit ett överskott och att det för de senaste två åren uppgått till 8 procent. Observera här att balanstalet baseras på förhållandena två år tidigare, det var alltså skulder och tillgångar avseende år 2009 som låg till grund för 2011 års underskott på 5 procent.

Utredningen Utdelning av överskott i inkomstpensionssystemet, UTÖ lämnades 2004 med förslag på utdelning av överskott vid balanstal överstigande 1,1, bara något över dagens nivå. Men något beslut är inte fattat.

Titta på Pensionsmyndighetens seminarium om pensioner som startar fredag den 10 december klockan 09.00.

Rapporten Utdelning av överskott (pdf)
Utredningen Utdelning av överskott i inkomstpensionssystemet, UTÖ 

Vidare information till journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00