Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Varannan pensionsprognos hjälper pensionssparare

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Bland de pensionssparare som gjort en pensionsprognos tycker nästan hälften, 46 procent, att prognosen har gett dem bättre förutsättningar att fatta beslut kring sin pension. Det visar en Demoskopundersökning genomförd på uppdrag av Pensionsmyndigheten inför årets utskick av det orange kuvertet.

– Undersökningen visar att många pensionssparare som gör en pensionsprognos får bättre förutsättningar att fatta beslut som kan leda till en högre framtida pension, säger Agneta Claesson, pensionsspecialist på Pensionsmyndigheten.

Inför årets utskick av orange kuvertet har Demoskop på uppdrag av Pensionsmyndigheten frågat 1 001 pensionssparare om de har fått eller gjort en pensionsprognos över hela sin pension under det senaste året.

Nästan varannan pensionssparare, 45 procent, uppger att de har gjort en prognos över sin framtida pension. Av de som har gjort en prognos anser 46 procent att prognosen har gett dem bättre förutsättningar att fatta beslut kring sin pension. Sammantaget betyder detta att 21 procent av landets pensionssparare både har gjort en prognos och genom den fått bättre beslutsunderlag.

Det som främst påverkar storleken på pensionen är vad man tjänar genom hela livet, om man har tjänstepension och vid vilken ålder man börjar ta ut sin pension.

– Jag förstår att det kan kännas svårt att påverka sin pension. Men för de allra flesta går det ändå att göra något. Du kanske kan minska de perioder i livet då du arbetar deltid, aktivt söka efter en arbetsgivare som har tjänstepension eller förlänga ditt arbetsliv med ett extra år, säger Agneta Claesson.

I februari och mars skickas det orange kuvertet ut till landets pensionssparare. Kuvertet innehåller information om hur mycket som hittills har tjänats in till den allmänna pensionen, det vill säga inkomstpension och premiepension.

För att få en bild av hela sin kommande pension, inklusive tjänstepension, vid olika pensionsåldrar kan man göra en prognos på Pensionsmyndighetens hemsida. Där finns också information om vad man kan göra för att påverka pensionen.

Mer information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00

Om Demoskopundersökningen

Undersökningen utfördes via webbintervjuer inom ramen för en slumpmässigt rekryterad webbpanel av Demoskop på uppdrag av Pensionsmyndigheten under perioden 21 – 27 oktober 2021 och besvarades av 1 001 pensionssparare mellan 18 och 65 år.

På frågan "Har du, under det senaste året, gjort eller fått en prognos/ tagit reda på vad du kan komma att få totalt i pension per månad?" svarade 45 procent "Ja".

De som svarat "Ja" fick följdfrågan "I vilken utsträckning upplever du att prognosen gett dig bättre förutsättningar att fatta beslut i frågor kring din pension?" De svarande fick sätta en siffra mellan 1 och 5 där 1 = "inte alls" och 5 = "i mycket stor utsträckning". 46 procent svarade 4 eller 5 och räknades då som positiva.

Faktaruta: Orange kuvertet

  1. Varje år får du som tjänat in till den allmänna pensionen ett årsbesked från Pensionsmyndigheten i det så kallade ”orange kuvertet”.
  2. Kuvertet ser olika ut för dig som fortfarande tjänar in till din pension och för dig som är pensionär. Du som fortfarande tjänar in till pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket du hittills har tjänat in till din allmänna pension, det vill säga inkomstpension och premiepension. Du som har börjat ta ut din pension får i det orange kuvertet reda på hur mycket du får i pension varje månad under året och vilka utbetalningsdagar som gäller.
  3. Premiepensionen är den mindre delen av din allmänna pension där du själv har möjlighet att välja fonder om du vill. I det orange kuvertet kan du se vilka fonder dina premiepensionspengar är placerade i och hur fonderna har utvecklats under året samt vilka avgifter du betalar. Du kan även jämföra dina fonders värdeutveckling och avgifter med den genomsnittliga premiepensionsspararens. 
  4. Du väljer själv om du vill få ditt orange kuvert i pappersform eller som digitalt utskick.
  5. Logga in på pensionsmyndigheten.se för att se vad du kan komma att få i total pension per månad vid olika pensionsåldrar, där finns också tips om vad du kan göra för att påverka din pension.

Faktaruta: Detta påverkar din pension

  1. Din pension påverkas främst av vad du tjänar genom hela livet, om du har tjänstepension och vid vilken ålder du väljer att börja ta ut din pension.
  2. Den allmänna pensionen administreras av Pensionsmyndigheten. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension som båda grundas på dina inkomster.
  3. De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag.
  4. För de allra flesta blir pensionen högre ju senare de väljer att börja ta ut pensionen. Ett års extra arbete efter 65 års ålder ger dig som snart ska börja ta ut din pension mellan 1 400 och 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut.
  5. Logga in på pensionsmyndigheten.se och se vad du kan få i total pension per månad vid olika pensionsåldrar, där finns också tips om vad du kan göra för att påverka din pension.