Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Bosatt utanför Sverige och pension - frågor och svar

Vilken pension kan jag ta med om jag flyttar utomlands? Vi har samlat frågor och svar om att vara pensionär utanför Sverige. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Vad händer om jag har garantipension och flyttar utanför EU?

Din garantipension dras in. Den del av den allmänna pensionen som du själv tjänat in till genom arbete (inkomst- premie- och tilläggspension) behåller du även om du flyttar utomlands. Den del av den allmänna pensionen som vissa får för att de haft liten eller ingen arbetsinkomst (garantipension) bekostas genom skattemedel och kan inte tas med till länder utanför EU. Inkomstpensionstillägget bekostas också genom skattemedel och den får du behålla om du bor i eller flyttar till ett annat EU-land/EES-land eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet.

Garantipension

Vad händer om jag har garantipensionen och bosätter mig inom EU/EES? 

Tidigare gällde EU:s regler om fri bosättning inom EU/EES eller Schweiz och då fick du fortsätta få din garantipension utbetald trots att den enligt svensk lag endast betalas ut till bosatta i Sverige.

Nu gäller inte längre EU:s regler för utbetalning av garantipension men det finns en tillfällig lag i Sverige som gör att du får garantipension fortsatt utbetald vid bosättning inom EU/EES och Schweiz fram till och med december 2022. Men detta gäller endast om du har rätt till garantipension vid bosättning i annat EU/EES-land eller Schweiz i september 2022. 

Om du vill ansöka om pension eller flyttar från Sverige efter denna tidpunkt har du inte rätt att få garantipension när du inte längre bor i Sverige.

Varför dras det så mycket skatt på min svenska pension, jag bor ju inte i Sverige?

Pensionsmyndigheten ska göra avdrag för skatt på din pension från Sverige även när du bor utanför Sverige och vi drar skatt enligt beslut från svenska Skatteverket. Det betyder i de flesta fall att vi gör avdrag med preliminärskatt på din utbetalning om vi inte har fått annat beslut från Skatteverket i Sverige för dig. 

Du hittar mer information om preliminärskatt och hur du kan ansöka om särskild inkomstskatt för bosatta utomlands, SINK på Skatteverkets webbplats 

SINK – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, Skatteverket

Varför får jag inte ha kvar min garantipension om jag flyttar utanför EU/EES?

Eftersom staten betalar för garantipensionen har man i lagstiftningen bestämt att den bara ska betalas ut så länge man bor i Sverige.

Den allmänna pensionen består av två delar, dels inkomst- premie- och tilläggspension som man tjänat in genom arbete under livet och som man själv har betalat avgifter för, dels garantipension som man får utan att ha arbetat samt inkomstpensionstillägg som är ett tillägg till allmän pension. Staten bekostar både garantipension och inkomstpensionstillägg med skattemedel.

Garantipensionen är ett grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet och kommer endast beviljas till bosatta i Sverige från och med 1 oktober 2022, då den tillfälliga lagen upphör.

Varför får jag ha kvar mitt inkomstpensionstillägg om jag bosätter mig inom EU/EES, Schweiz eller konventionsland?

Inkomstpensionstillägget betalas ut som ett tillägg till allmän pension och är egentligen en förmån som endast betalas ut till bosatta i Sverige. Men eftersom inkomstpensionstillägget beräknas på att du har arbetat i Sverige och därmed betraktas som en pensionsförmån betalas inkomstpensionstillägget ut inom EU/EES, Schweiz med stöd av EU-bestämmelserna och inom konventionsländer (ett land Sverige har avtal med om social trygghet). Om du däremot bor i ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.

Inkomstpensionstillägg

Gör en adressanmälan om du ska bo eller flytta utanför Sverige

Ska du bo eller flytta utanför Sverige i ett år eller mer ska du göra en flyttanmälan till Skatteverkets folkbokföring.

Anmäl till Skatteverkets folkbokföring