Premiepensionsfonder och fondbyte - frågor och svar | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Premiepensionsfonder och fondbyte - frågor och svar

Frågor och svar om premiepensionsfonder, premiepensionskontot, fonder, fondhandel, fondsök och fondbyte. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Betalar jag skatt på premiepensionen och fondbyten?

Nej. När du tar ut pensionen så beskattas den som inkomst av tjänst. Det är den enda skatt som belastar premiepensionen. Så länge pengarna finns på premiepensionskontot är de inte beskattningsbara. Du är inte skyldig att deklarera för din innestående premiepension.

När du byter fonder på premiepensionskontot och gör en vinst så är den inte skattepliktig. Det finns ingen avkastningsskatt på premiepensionen, som vid privata pensions- och kapitalförsäkringar. Premiepensionen är inte förmögenhetsskattepliktig så länge den inte har utbetalats. Du kan aldrig begära avdrag i självdeklarationen för avgifter som hänför sig till premiepensionen.

Hur anger jag vilken fördelning jag vill ha för mina premiepensionsfonder?

Du anger din önskade fördelning, hur du vill fördela premiepensionspengarna mellan fonderna i din fondportfölj, i fältet Önskad fördelning. Fördelningen anger du i procent. Summan måste alltid bli 100 procent. Annars kan du inte gå vidare till nästa steg.

Hur använder jag portföljrisk?

På ditt premiepensionskonto redovisas risken för hela portföljen tillsammans med varje fonds enskilda risk. Det ger dig en bild över vilken total risknivå du har i ditt premiepensionssparande.

Den totala portföljrisken beräknas utifrån hur olika marknader eller branscher beter sig i förhållande till varandra och ger inte samma resultat som att lägga ihop varje enskild fonds risk.

Hur får jag veta köp- och säljkurs vid mitt senaste fondbyte?

Du kan få sifferuppgifter och alla dina gjorda transaktioner genom att gå in på Mina sidor och där välja Kontohändelser under Mina tjänster. Du kan även beställa ett transaktionsbesked via vår självbetjäning på telefon 0771-776 776.

Hur har ni räknat ut portföljrisken?

Vi beräknar dels hur respektive fonds risk påverkar den totala risken i portföljen (samvariationen) och dels hur stor del som respektive fond utgör i portföljen.

Vad betyder kurs?

Värdet på en fondandel i kronor.

Vad betyder värde?

Värdet på ditt premiepensionskonto vid den angivna tidpunkten

Hur lägger jag till och tar bort fonder i min portfölj?

Du kan välja fonder genom att använda Sök och välj fonder och sedan använda "Lägg till". 

Sök och välja fonder

AP7 Såfa och statens andra tre alternativ passar dig som själv vill välja risknivå för ditt sparande, men som inte vill välja fonder på egen hand. Skulle du vilja kan du kombinera sparalternativen med andra fonder.

Hur ofta får jag byta fonder och vad kostar det?

Du kan byta fonder hur ofta du vill. För närvarande kostar det inget att byta fonder i premiepensionssystemet. Du kan byta här på Pensionsmyndighetens webbplats.

Hur placeras nya premiepensionspengar?

De nya premiepensionspengarna placeras i de fonder och med den fördelning du senast valde. Det innebär att du inte kan styra in de nya pengarna i en specifik fond.

Vill du ändra fördelningen mellan fonderna kan du göra ett fondbyte efter att de nya premiepensionspengarna har placerats.

När ändrades icke-valsalternativet för premiepensionen och vem beslutade om förändringen?

1 maj 2010 ersattes Premiesparfonden av AP7 Såfa, Statens årskullsförvaltningsalternativ. Dessutom erbjuds tre fondportföljer med olika riskprofiler.

Det går också att välja enbart AP7 Aktiefond eller AP7 Räntefond, och upp till fyra andra premiepensionsfonder på fondtorget. Förändringarna beslutades av riksdagen.

Vad ingår i värdeförändring?

Under värdeförändring ingår: ränta för tiden till dess Pensionsmyndigheten har placerat dina pengar i fonder, fondutveckling, återbäringsränta för dig som har traditionell försäkring, utdelning, korrigering och förfallet dödsfallskapital.

Vad innebär det att återställa vald fördelning?

Den procentuella fördelningen mellan dina premiepensionsfonder förändras med tiden beroende på att dina fonder utvecklas i olika takt. Det förändrar efter hand risknivån i ditt sparande. Genom att byta tillbaka till den valda fördelningen mellan fonderna återställer du risknivån i ditt sparande till den du ursprungligen valde.

För att återställa din fondfördelning använder du funktionen Återställ till vald fördelning som finns under fliken Fondfördelning när du loggar in på Mina sidor.

Observera att det genomförs ett vanligt fondbyte när du återställer din fondfördelning.

Vad innebär ändrade pensionsrätter?

Här ingår ändrad pensionsrätt för premiepension och eventuell överförd ändrad pensionsrätt för premiepension. Ändringen kan vara en följd av ändrad taxerad inkomst.

Vad påverkar värdet på premiepensionskontot?

Först och främst ändras det med dina fonders värdeförändring. Dessutom påverkas värdet av arvsvinster från avlidnas konto, räntan på din pensionsrätt för tiden innan den placeras i fonder, rabatt på fondavgifter och administrationsavgiften för premiepensionen.

Vad är det för skillnad på aktuell, tidigare vald fördelning och önskad fördelning?

Tidigare vald fördelning är den procentuella fondfördelning som du valde vid ditt senaste fondval eller fondbyte. Den valda fördelningen ändras över tid beroende på att fonderna utvecklas olika. Nya premiepensionspengar placeras årligen och då alltid i de fonder och med den procentfördelning du angett i ditt senast genomförda fondbyte.

Aktuell fördelning är den fondfördelning som är på ditt konto vid en viss tidpunkt. Den aktuella fördelningen avviker från den valda fördelningen om fondernas värde har förändrats sedan du senast gjorde ett fondval eller fondbyte. En stor skillnad mellan aktuell fördelning och tidigare vald fördelning kan betyda att risken i din fondportfölj förändrats så mycket att du bör se över ditt fondval.

Önskad fördelning är den nya valda fördelning du väljer när du beställer ett fondbyte.

Vad är avgift före rabatt?

Avgift före rabatt är ett mått för de totala avgifterna i en fond uttryckt som procent av den genomsnittliga fondförmögenheten. De kostnader som fonden haft för att köpa och sälja värdepapper (courtage) ingår inte. 

Vad är risk?

Risk är ett mått på hur mycket värdet på fonden varierar över tiden. Högre siffra innebär större variationer och högre risk. Lägre siffra innebär mindre variationer och lägre risk. Varje fond är indelad i en riskklass utifrån risktalen. Följande skala används:

0-1 mycket låg risk, 2-5 låg risk, 6-10 medelrisk, 11-15 hög risk samt 16- mycket hög risk.

Vad är prisjämförelse?

Prisjämförelsen anger vad du betalar i avgift för att spara 10 000 kronor i fonden under 20 års tid.

Vad är pensionsrätt för premiepension?

Pensionsrätt för premiepension motsvarar 2,5 procent av ditt pensionsunderlag (framför allt din lön) och är inbetalningen till din premiepension för ett visst år. Har du fått överförd pensionsrätt, ingår även det beloppet här.

Vad är värdeförändring?

Det finns olika mått för att visa värdeförändring i ditt premiepensionssparande. Vill du ha hjälp med att utvärdera ditt sparande och veta mer om hur de olika värdeförändringsmåtten har beräknats? Kontakta oss på Kundservice.

Vem bör välja en portfölj med medelrisk?

Om du vill ha möjlighet till en bättre värdeutveckling kan du välja medelrisk. Du kan samtidigt få uppleva större variationer av värdet på din premiepension. Här kan du få sammansättningar som innehåller 50-90 procent aktier och 10-50 procent räntor.

Vem bör välja en portfölj med låg risk?

Om du känner att du inte har råd att riskera att få en sämre premiepension kan du välja låg risk. Låg risk ger en stabilare värdeutveckling även om värdet på din premiepension kan gå ner ibland. Här kan du få sammansättningar som innehåller 50-90 procent räntor och 10-50 procent aktier.

Vem bör välja en portfölj med hög risk?

Om du vill ha möjlighet till en bättre premiepension och inte är oroad av att värdet går ned mycket under längre perioder kan du välja hög risk. Här kan du få sammansättningar som innehåller 90-100 procent aktier.

Tänk också på att inkomstpensionen, som är den större delen av den allmänna pensionen, har låg risk. Det innebär att du kan ta lite högre risk i premiepensionen.

Har du lång tid kvar till pensionen kan du också välja en högre risk i din premiepension.

Hur kan jag söka efter fonder?

Använd filtreringen på sidan Sök och jämför fonder för att hitta fonder du skulle vilja lägga till i ditt premiepensionssparande.

Du kan söka efter fonder genom att använda rullistorna under rubrikerna fondtyp, kategori, fondbolag, aktiv förvaltad eller indexfond, risknivå, oönskade produkter, hållbarhetsfonder, fonder med låg koldioxidrisk eller skriva en fritext i sökrutan. När du väljer en filtrering eller skriver i textrutan visas sökresultatet direkt under filtreringen. Väljer du flera filtreringsalternativ visas de filtreringar du valt som aktiva filter ovanför sökresultatet. Där kan du enkelt ta bort ett eller flera filter genom att klicka på krysset för respektive filter alternativt rensa alla filtreringar genom att kryssa till höger i rutan.

För att söka fonder i sökrutan kan du skriva:

 • första siffrorna i ett fondnummer
 • ett helt fondnummer som består av 6 siffror utan mellanslag
 • hela eller delar av ett fondnamn
 • hela eller delar av namnet på ett fondbolag
 • hela eller delar av namnet på en kategori
 • hela eller delar av en fondtyp

För att se mer detaljerad information om en fond klickar du på fondnamnet, då visas fondens fondfaktablad. Du kan välja upp till sex olika fonder.

Hur byter jag ut en fond av fem utan att de andra påverkas?

Det går inte att göra ett sådant byte helt utan att de andra fonderna påverkas. Men om du fyller i procentsiffrorna från Aktuell fördelning på de övriga fonderna så hamnar du så nära som möjligt.

Har du redan sex fonder behöver du först ta bort en av dina fonder för att kunna välja en ny.

Hur gör jag om jag vill avbryta ett fondbyte?

Du kan trycka på knappen Avbryt när som helst eller bara låta bli att gå vidare till nästa steg. Så länge du inte fått en bekräftelse på att fondbytet är beställt händer inget alls. Din fondportfölj kommer att förbli som den var innan du påbörjade fondbytet.

Hur gör jag om jag vill ta bort eller ändra ett redan lagt fondbyte?

När du har beställt ett fondbyte och fått en bekräftelse på detta kan du alltid ta bort eller ändra din beställning ända fram till klockan 24.00 samma dag du lagt beställningen. Är klockan efter 24.00 får du istället lägga ett nytt fondbyte som då kommer att genomföras direkt efter att ditt första är avslutat.

Fondbytesblankett - kan jag använda en sådan?

Ja, du kan använda en blankett men den måste beställas av vår kundservice. När du har fyllt i vilka fonder du har valt ska du egenhändigt underteckna blanketten. Det betyder att det är du själv som ska skriva under den ifyllda blanketten och att ett ombud till dig inte får göra det. Om du har en ställföreträdare (förmyndare, god man eller förvaltare) kan den personen fylla i ditt fondval och skriva under den ifyllda blanketten i ditt ställe. Även en framtidsfullmaktshavare kan göra det om framtidsfullmakten har trätt i kraft.

Vad händer när en fond i din fondportfölj avregistreras?

När en fond du redan har valt till din portfölj utgår ur Pensionsmyndighetens fondutbud får du alltid ett brev hem i brevlådan eller i din digitala brevlåda med information om detta. Om du själv vill välja en ny fond istället för den som utgår så finns det ett datum angivet i brevet för när du senast måste beställa detta byte.

I annat fall kommer vi att sälja dina andelar i fonden och placera pengarna i en annan fond hos samma fondbolag som ligger nära den tidigare fonden i risk och placeringsinriktning. Finns det ingen likartad fond hos fondförvaltaren placeras dina pengar istället i AP7 Såfa. Du kan förstås även efter detta när som helst byta till en annan fond som du själv väljer.

Vad innebär rabatt på fondavgifter?

Pensionsmyndigheten har rabatt på de avgifter som fondförvaltarna tar ut. Rabatten gäller även underliggande fonder om det är en Fond-i-Fond. En gång per år betalar myndigheten ut rabatten till spararnas konton.

Vad är fond- och administrationsavgift?

Här ingår de avgifter som fondförvaltarna tar ur fonderna. Avgifter redovisas efter Pensionsmyndighetens rabatt. Pensionsmyndigheten tar dessutom ut en årlig avgift för administrationen av premiepensionen.

Var hittar jag information om historiska fondkurser?

Om du vill se vad en fond i premiepensionssystemet hade för kurs ett visst datum kan du ladda ner listor i excel och text-format.

Historiska fondkurser

Var klagar man om man tycker att Pensionsmyndigheten har hanterat ett fondbyte fel?

Om du anser att Pensionsmyndigheten placerat dina premiepensionspengar felaktigt kan du inom två månader begära rättelse. Kontakta oss för att få veta hur du gör detta.

Tänk på att du själv ansvarar för ditt val av premiepensionsfonder hos Pensionsmyndigheten.

Vi ansvarar inte för den framtida värdeutvecklingen på de fonder du har valt.

Varför förändras min fondfördelning fast jag inte själv ändrat den?

Fördelningen mellan dina fonder förändras över tiden. Det beror på att fonderna utvecklas olika. Vissa fonder kan ha gått bättre än andra och utgör därför en större del i din portfölj än de gjorde från början. Därmed kan du ha fått en annan risknivå än den du valde.

Ett exempel:

Anna har valt att placera 50 procent av sina pengar i en aktiefond och 50 procent i en räntefond. Efter ett år har fördelningen mellan de två fonderna förändrats så att hon istället har 60 procent i aktiefonden och 40 procent i räntefonden. Det beror på att aktiefonden har utvecklats bättre än räntefonden. Aktiefonden utgör därför en större del av det totala sparandet än när Anna valde fonden.

Den förändrade fördelningen innebär att Anna har fått en annan risk i sitt sparande än vad hon ursprungligen hade tänkt sig. Sparandet har blivit mer beroende av vad som händer på aktiemarknaden.

Varför kan jag inte se någon portföljrisk för vissa av mina fonder?

Någon av fonderna i din portfölj har mindre än 36 månaders riskhistorik.

Risken och samvariationen beräknas normalt med 60 månaders historik. Har minst en av fonderna i portföljen mindre än 60 månaders historik beräknas risken på 36 månaders historik. Har minst en av fonderna i portföljen mindre än 36 månaders historik görs ingen beräkning av portföljrisken.

Varför placeras nya premiepensionspengar enligt vald fördelning och inte enligt aktuell fördelning?

Om pengarna skulle placeras efter din aktuella fördelning skulle risknivån i ditt sparande påverkas. Den aktuella fördelningen ändras ju efter hur olika fonder utvecklas.

Går högriskfonder bättre än andra fonder du har valt kommer högriskfondernas andel av ditt totala sparande successivt att öka. Konsekvensen av det kan bli att du så småningom har betydligt högre risk i ditt premiepensionssparande än du från början hade tänkt dig.

Varför är det handel på kontot fast jag inte själv beställt fondbyte?

Ibland initieras fondhandel på ditt konto fast du inte själv beställt ett fondbyte. Det kan bero på någon av följande saker:

 • En fond i ditt innehav har avslutats eller gått samman med en annan fond.
 • Du är pensionär med fondförsäkring och Pensionsmyndigheten säljer av fondandelar varje månad för att kunna betala ut din pension till dig.
 • Du har fått nya pensionsrätter och nya pengar placeras i dina fonder.
 • Det är utdelning i fonder du har eller har haft under det senaste året.
 • Ett bolag eller en bank som du anlitat för att sköta ditt premiesparkonto har beställt ett fondbyte eller en återställning av fondportföljens procentuella fördelning för din räkning.
 • Pengar från arvsvinst och fondrabatt placeras och de årliga avgifterna dras från ditt konto.

Varför är en fond "ej valbar" eller utgår ur sortimentet?

Det kan bero på flera olika saker, men allra vanligast är att fonden är på väg att tas bort ur vårt fondutbud.

När en fond är på väg att försvinna från utbudet blir den en tid före att den avregistreras markerad som "Ej valbar" eller "Fonden utgår ur sortimentet". Detta för att inga nya sparare ska placera sina pengar i fonden, samtidigt som de som fortfarande har andelar i fonden ska kunna få information om den. När en fond är väljstoppad kan du sälja dina andelar i fonden, men inte köpa nya. Att en fond utgår eller "väljstoppas" kan till exempel bero på:

 • Att ett fondbolag vill slå ihop två likartade fonder och att en försvinner.
 • Att ett fondbolag helt avslutar en fond.
 • Att ett fondbolag inte vill ha kvar sin fond i premiepensionssystemet.
 • Att ett fondbolag har ändrat reglerna för fonden på ett sätt som inte stämmer med de krav som ställs för fonder i premiepensionssystemet.
 • Att fonden inte lever upp till villkoren i det nya fondavtalet 2018.

Vem kan jag fråga om premiepension och fondsparande?

Du kan ringa till Pensionsmyndighetens kundservice.

När du gör fondval för din premiepension kan det vara bra att ta ställning till exempelvis risk, kostnader, hur lång tid du sparar och helheten. 

Stöd för ditt fondval

Statens förvaltningsalternativ - AP7 Såfa

Om jag vill välja fördelning aktier/ räntor i det statliga alternativet, hur gör jag då?

AP7 Såfa anpassar automatiskt risken efter din ålder.

Du kan också själv välja portfölj i Statens förvaltningsalternativ och fördelningen mellan aktie- och räntefonder.

 • AP7 Offensiv, hög risknivå, för den som har långt kvar till pensionen.
 • AP7 Balanserad, medelhög risknivå, lika delar aktier och räntor.
 • AP7 Försiktig, relativt låg risk, för den som vill ha ett tryggare sparande.

Mer om statens förvaltningsalternativ

Vilken risknivå bör jag välja i mitt fondsparande?

Det får du bestämma själv. Ett generellt råd brukar vara att det kan vara bra att ha lite högre risk i början av sitt pensionssparande och lite lägre risk när man är äldre.

Är du osäker på vilken risk du ska ha kan du använda Fondvalsguiden eller välja förvalsalternativet i AP7 Såfa. Då anpassas risken automatiskt efter din ålder.

Fondvalsguiden

Förvalsalternativet AP7 Såfa

Vad händer vid nyinsättning i väljstoppade och köpstoppade fonder?

Funktionen ”köpstopp" är en vidareutveckling av den tidigare statusen ”väljstopp”. 

Gemensamt för väljstopp och köpstopp

En sparare som inte tidigare har den välj-/köpstoppade fonden kan inte välja fonden vid sitt fondbyte

En sparare som har den välj-/köpstoppade fonden kan vid fondbyte inte öka sitt innehav i fonden, däremot behålla eller minska sitt innehav i fonden.

Skillnader mellan väljstopp och köpstopp

Väljstopp

En nyinsättning (p-rätter, kickback och arvsvinst) i en väljstoppad fond sker till den väljstoppade fonden

Köpstopp

En nyinsättning (p-rätter, kickback och arvsvinst) i en köpstoppad fond styrs om till AP7 Såfa. Spararen får då så kallad ”passiv Såfa” dvs ett innehav som inte finns i spararens fondvalsprofil

Efter placering i passiv Såfa skickas ett informationsbrev ut till spararen, som berättar att spararen investerat i AP7 Såfa

En sparare som har 5 fonder i sitt fondval sen tidigare kommer efter placering i passiv Såfa få 6-7 fonder (AP7 Såfa består av två fonder om spararen är äldre än 55 år). Vid spararens nästa fondbyte kvarstår dock gränsen på max 5 fonder i fondvalet