Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Då börjar och slutar inbetalningarna till din tjänstepension

| blogg

För många anställda betalas det inte in till tjänstepensionen under hela arbetslivet. I de flesta fall finns åldersgränser både nedåt och uppåt. Hur det ser ut för dig beror på var du jobbar och när du är född.

Tjänstepensionen är den del av din pension som din arbetsgivare betalar in. Det är en viktig anställningsförmån som kommer att ha stor betydelse för storleken på din framtida pension.

Är du företagare eller saknar tjänstepension måste du själv se till att kompensera med ett eget sparande till pension. Har du tjänstepension? 

Åldrar då du tjänar in till tjänstepension

I Sverige finns det många olika kollektivavtalade tjänstepensioner, här fokuserar vi på de fyra största avtalen.

Några av åldrarna nedan har förändrats över tid, men det här är vad som gäller just nu, 2023.

Privatanställd tjänsteman (ITP1)

Generellt gäller detta avtal dig som är född 1979 eller senare.

  • Din tjänstepension betalas in från 25 till 66 års ålder.

Privatanställd tjänsteman (ITP2)

Generellt gäller detta avtal dig som är född 1978 eller tidigare.

  • Din tjänstepension betalas in från 28 till 65 års ålder.

Privatanställd arbetare (SAF-LO)

  • Din tjänstepension betalas in från 22 till 65 års ålder.

Anställd inom kommun & region (AKAP-KR)

Detta avtal omfattar de flesta anställda inom kommun- och regionsektorn.

  • Din tjänstepension betalas in så länge du jobbar, oavsett ålder.

Anställd inom kommun & region (KAP-KL)

Detta avtal finns kvar för vissa grupper inom kommun- och regionsektorn.

  • Din premiebestämda tjänstepension betalas in från 21 till 67 års ålder (om din anställning fortsätter efter att du fyllt 67 år fortsätter intjänandet).
  • Din förmånsbestämda tjänstepension betalas in från 28 till 65 års ålder.

Statligt anställd (PA16 avdelning 1)

Generellt gäller detta avtal dig som är född 1988 eller senare.

  • Din tjänstepension betalas in från att du börjar arbeta, oavsett ålder, till 69 år.

Statligt anställd (PA16 avdelning 2)

Generellt gäller detta avtal dig som är född 1987 eller tidigare. 

  • Din tjänstepension betalas in från 23 till 65 års ålder (denna ålder höjs till 69 år 2024).

I vissa fall kan det finnas möjlighet att förhandla med arbetsgivaren om att de ska betala in till tjänstepensionen under längre tid än vad som står i avtalet.

Om ditt tjänstepensionsavtal inte finns med ovan kan du vända dig till din arbetsgivare eller ditt fackförbund. De kan svara på vad som gäller på just din arbetsplats. 

Om det inte finns kollektivavtal på din arbetsplats

Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats är det din arbetsgivare som kan svara på vid vilken ålder de börjar och slutar betala för din tjänstepension.

Inbetalningar till allmän pension har ingen undre eller övre åldersgräns

Kom ihåg att du tjänar in till din allmänna pension när du betalar skatt på din inkomst, oavsett hur ung eller gammal du är. 

Idag är det Tjänstepensionens dag

Tjänstepensionens dag infaller den 27 september varje år. Vårt syfte är att uppmärksamma hur viktig tjänstepension är för alla och att även inspirera arbetsgivare att informera sina anställda om tjänstepension.

Ungefär 9 av 10 har en tjänstepension via sin arbetsgivare idag. De flesta är kollektivavtalade men det finns också andra lösningar för tjänstepension. Trots att tjänstepensionen är en så viktig del för den totala pensionen är det ganska många som inte vet om de har tjänstepension eller hur mycket som betalas in.

Fler anställda behöver fråga om de har tjänstepension, men det är faktiskt inte heller många arbetsgivare som berättar om den fina löneförmån som företaget erbjuder sina anställda. Därför går pensionsbranschen samman och uppmärksammar tjänstepensionen en dag om året.Tjänstepensionens dag 27 september