Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Går du i pensionstankar? – här får du veta hur nya regler påverkar dig

| blogg

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Funderar du över hur du ska planera din pension? Det har fattats en del politiska beslut som påverkar när du kan ta ut din allmänna pension, vid vilken ålder du får lägre skatt samt hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet. Läs vad som gäller för dig.

Att vi lever längre har lett till politiska beslut kopplat till pensionerna. Pensionsåldrarna behöver följa medellivslängdens utveckling för att bevara pensionsnivåerna. 

De förändringar som görs för framtiden kommer att innebära att åldrarna för när du kan ta ut din allmänna pension kopplas till en så kallad riktålder. Den åldern kommer att styras av förändringar i medellivslängden. Tanken är också att skattereglerna ska synkas med pensionsreglerna men det finns inte någon automatik i det. 

När du är född påverkar vilka regler som gäller för just dig

De olika förändringar som sker på pensionsområdet framöver är till stor del beroende av när du är född. Klicka på ditt födelseår här nedan för att få veta mer.

Om du vill veta hur mycket du beräknas få i pension per månad vid olika pensionsåldrar kan du logga in på Mina sidor. Logga in på Mina sidor

Allmän pension

Du som är född 1956 kunde tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 61 års ålder (2017). Om du har rätt till garantipension så betalades den ut vid 65 års ålder (2021), du kan även ansöka om bostadstillägg från den månad du fyller 65 år. 

Skatt

Är du född 1956 får du ta del av det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension från januari det år du ska fylla 66 (2022). Du får även ta del av det förhöjda jobbskatteavdraget på arbetsinkomster från januari det år du ska fylla 66.

Rätt att vara kvar på jobbet

Du har rätt att jobba kvar till 69 års ålder enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så.

Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagen träder i kraft.

Allmän pension

Du som är född 1957 kunde tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 61 års ålder (2018). Om du har rätt till garantipension så betalas den ut vid 65 års ålder (2022), du kan även ansöka om bostadstillägg från den månad du fyller 65 år.

Skatt

Är du född 1957 måste du vänta till januari det år du ska fylla 67 (2024) för att få ta del av det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension. Om du fortsätter att jobba efter 65 får du det förhöjda jobbskatteavdraget på arbetsinkomster från januari det år du ska fylla 66 (2023).

Rätt att vara kvar på jobbet

Du har rätt att jobba kvar till 69 års ålder enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så.

Åldern för hur länge du har rätt att vara kvar på jobbet kan ändå variera beroende på hur ditt kollektivavtal ser ut och hur övergångsbestämmelserna blir för de avtal som löper när lagen träder i kraft. 

Allmän pension

Du som är född 1958 kunde tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 61 års ålder (2019). Om du har rätt till garantipension så betalas den ut vid 66 års ålder (2024), du kan även ansöka om bostadstillägg från den månad du fyller 66 år.

Om du har sjuk- eller arbetslöshetsersättning så betalas den ut till 66 års ålder.

Skatt

Du får ta del av det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension från januari det år du ska fylla 67 (2025). Om du fortsätter att jobba efter 65 får du det förhöjda jobbskatteavdraget på arbetsinkomster från januari det år du ska fylla 66 (2024).

Rätt att vara kvar på jobbet

Du har rätt att jobba kvar till 69 års ålder (2027) enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. 

Är du född 1958 och har sjukersättning så kommer du att få sjukersättningen utbetald fram till månaden innan du fyller 66 år.

Allmän pension

Du som är född 1959 kunde tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 62 års ålder (2021). Om du har rätt till garantipension så betalas den ut vid 66 års ålder (2025), du kan även ansöka om bostadstillägg från den månad du fyller 66 år. 

Om du har sjuk- eller arbetslöshetsersättning så betalas den ut till 66 års ålder.

Skatt

Du får ta del av det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension från januari det år du ska fylla 68 (2027). Om du fortsätter att jobba efter 65 får du enligt dagens regler det förhöjda jobbskatteavdraget på arbetsinkomster från januari det år du ska fylla 66 (2025).

Rätt att vara kvar på jobbet

Du har rätt att jobba kvar till 69 års ålder (2028) enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. 

Allmän pension

Du som är född 1960 kan tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 62 års ålder (2022). Om du har rätt till garantipension så betalas den ut vid 67 års ålder (2027), du kan även ansöka om bostadstillägg från den månad du fyller 67 år. 

Om du har sjuk- eller arbetslöshetsersättning så betalas den ut till 67 års ålder.

Skatt

Du får ta del av det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension från januari det år du ska fylla 68 (2028). Om du fortsätter att jobba efter 65 får du enligt dagens regler det förhöjda jobbskatteavdraget på arbetsinkomster från januari det år du ska fylla 66 (2026).

Rätt att vara kvar på jobbet

Du har rätt att jobba kvar till 69 års ålder (2029) enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. 

Allmän pension

Du som är född 1961 eller 1962 kan tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 63 års ålder (2024/2025).

Garantipension och bostadstillägg kommer troligtvis att betalas ut från 67 års ålder (2028/2029), den åldern är ännu inte beslutad.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder. Det är den ålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension och bostadstillägg kan betalas ut.

Om riktåldern beslutas till 67 år kommer du som har sjuk- eller arbetslöshetsersättning att få den utbetald till 67 års ålder.

Skatt

Skattereglerna kommer troligtvis att ändras framöver därför är det svårt att svara på hur din pension och lön kommer att beskattas så långt fram i tiden.

Enligt de regler som är beslutade hittills får du ta del av det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension från januari det år du ska fylla 68 (2029/2030).

Om du fortsätter att jobba efter 65 får du enligt dagens regler det förhöjda jobbskatteavdraget på arbetsinkomster från januari det år du ska fylla 66 (2027/2028).

Rätt att vara kvar på jobbet

Du har rätt att jobba kvar till 69 års ålder enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. 

Allmän pension

Du som är född 1963 kan tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 64 års ålder (2027).

Garantipension och bostadstillägg kommer troligtvis att betalas ut från 67 års ålder (2030), den åldern är dock ännu inte beslutad.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder. Det är den ålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension och bostadstillägg kan betalas ut.

Om riktåldern beslutas till 67 år kommer du som har sjuk- eller arbetslöshetsersättning att få den utbetald till 67 års ålder.

Skatt

Skattereglerna kommer troligtvis att ändras framöver därför är det svårt att svara på hur din pension och lön kommer att beskattas så långt fram i tiden.

Enligt de regler som är beslutade hittills får du ta del av det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension från januari det år du ska fylla 68 (2031).

Om du fortsätter att jobba efter 65 får du enligt dagens regler det förhöjda jobbskatteavdraget på arbetsinkomster från januari det år du ska fylla 66 (2029).

Rätt att vara kvar på jobbet

Du har rätt att jobba kvar till 69 års ålder enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så. 

Du som är född 1964 eller senare kommer att påverkas av den så kallade riktåldern som beslutas varje år och tillämpas sex år senare.

Du kommer inte att kunna veta när du tidigast kan ta ut din allmänna pension förrän det finns en ålder beslutad som gäller din årskull. Men varje år görs prognos på riktålderns utveckling och den kan ge dig vägledning om vid vilken ålder du kan ta ut din allmänna pension.

Just nu är prognosen att du som är född mellan 1964 till 1969 tidigast kan ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 64 års ålder. Är du född 1970 visar prognosen att du tidigast kan ta ut din allmänna pension från 65 års ålder.

Enligt prognosen för riktålder så kommer du som är född mellan 1964 till 1966 att kunna få garantipension och bostadstillägg från 67 års ålder. Är du född mellan 1967 till 1970 visar prognosen att du tidigast kan få garantipension och bostadstillägg från 68 års ålder.

Skattereglerna kommer troligtvis att ändras framöver därför är det svårt att svara på hur din pension och lön kommer att beskattas så långt fram i tiden. Pensionsåldrar och riktålder

Fler förändringar på pensionsområdet

Det kommer fler förändringar framöver, bland annat upphör garantipensionen för för dig som bor i utlandet och reglerna för hur garantipension beräknas förändras för flyktingar med asylrätt. Det ska också bli enklare för äldre att få sjukersättning. Blogg: Så påverkas du av förändringarna inom pensionsområdet