Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare
Den orange bloggen.

Kan man "maxa" sin allmänna pension?

| blogg

Det här blogginlägget skrevs för över ett år sedan och kan innehålla information som inte stämmer längre.

”Hur mycket kan jag maximalt få i allmän pension?”, ”Hur mycket har en genomsnittlig pensionär i pension?” eller ”Vad är det lägsta beloppet jag kan få i pension från staten?”. Det här är några vanliga frågor som förklaras och besvaras här. 

Det är inte så lätt att ge svar på dessa tre ganska ”enkla” frågor, nedan får du förklaring och svar på varför.

Maximal allmän pension

Det går inte att svara på hur hög den allmänna pensionen kan bli. Det beror på att det belopp du får i allmän pension per månad påverkas av hur höga inkomster du har under hela ditt liv, samt hur många år du jobbar.

Exempel: 

En person har jobbat från 23 års ålder och går i pension vid 65 års ålder, personen är född 1955 och går alltså i pension i år 2020.

Exempelpersonen har under hela sitt arbetsliv haft den högsta pensionsgrundande inkomsten för allmän pension, i år motsvarar det 501 000 kronor eller 41 750 kronor per månad. I detta fall skulle personen få cirka 19 500 kronor per månad före skatt i allmän pension. De flesta som arbetar i Sverige har utöver allmän pension också en tjänstepension.

Personen i exemplet ovan kan man säga har maximerat sin allmänna pension, men om denna person skulle jobba ytterligare ett eller flera år så skulle den allmänna pensionen öka med cirka åtta till elva procent per år.
Det motsvarar drygt 1 500 – 2 000 kronor mer i månaden i allmän pension, livet ut, för varje extra år.  

Den högsta allmänna pension som betalas ut just nu är 54 291 kronor per månad, före skatt.

Den högsta allmänna pensionen just nu

Den högsta allmänna pensionen som betalas ut just nu är på 54 291 kronor per månad, före skatt. Det är en person som började ta ut sin allmänna pension först vid 79,6 års ålder. Personen har haft pensionsgrundande inkomster under 54 år.

Det som har påverkat den här personens höga allmänna pension är att hen både har jobbat länge och haft höga inkomster under många år. Utöver den allmänna pensionen har nog den här personen också en tjänstepension och kanske ett eget sparande till pension.

Äldre personer har en mindre del premiepension 

Premiepensionen, som ingår i den allmänna pensionen, är i ovan fall en ganska liten del av det totala beloppet, nämligen 3 301 kronor per månad. Det beror på att den här personen har en stor del av sin pension från det gamla pensionssystemet.

Om du är född 1954 eller senare så ingår endast inkomstpension och premiepension i din allmänna pension, du har alltså ingenting från det gamla pensionssystemet. Du kommer att tjäna in mer till din premiepension än den äldre generationen och din allmänna pension kommer därför att påverkas även av värdeutvecklingen på din premiepension. 

Det är ovanligt att människor jobbar till 77 års ålder. Därför är det, för de flesta, viktigare att känna till vad som påverkar pensionen. Det vill säga hur mycket du tjänar genom hela livet, om du har tjänstepension via din anställning och vid vilken ålder du väljer att ta ut din pension.

Om tilläggspension från det gamla pensionssystemet

Genomsnittlig pension

Frågan om hur mycket den genomsnittliga pensionären får i pension är den enklaste av de tre frågorna att svara på. Den genomsnittliga allmänna pensionen var före skatt 13 000 kronor per månad i januari år 2020.

Den allmänna pensionen motsvarar i genomsnitt drygt två tredjedelar av människors totala pension. I den totala pensionen ingår, förutom allmän pension, också tjänstepension och eget sparande till pension.

Senaste taxeringsår 2018 var den genomsnittliga totala pensionen 17 600 kronor per månad före skatt. Det skiljer sig dock mellan kvinnor och män, för kvinnor är den genomsnittliga totala pensionen 14 500 kronor och 21 000 kronor per månad för män.

Lägst allmän pension

Det finns ett grundskydd inom den allmänna pensionen som kallas garantipension. Garantipensionen betalas inte från det allmänna pensionssystemet utan från statsbudgeten, alltså från skattemedel.

För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år till och med det år du fyller 64 år. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år.

Om du har bott här i 40 år och har haft låga eller inga inkomster under ditt liv kan du som ogift person få 8 597 kronor i månaden före skatt i full garantipension 2020. Samma siffra för en gift person är 7 690 kronor.

Om du har en låg pension kan du också ansöka om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten, tidigast från 65 års ålder.

Om garantipension