Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

درخواست بازنشستگی

ر سوئد سن معینی برای بازنشستگی وجود ندارد، بنابراین حقوق بازنشستگی بطور اتوماتیک به شما پرداخت نمی شود. زمانی که می خواهید دریافت حقوق بازنشستگی را شروع کنید باید درخواست کنید. درخواست بازنشستگی را می توانید در سامانه ما از طریق یک فُرم کتبی انجام دهید. 

اگر متولد 1959 یا بعد از آن هستید می توانید حقوق بازنشستگی خود را از اولین ماه سالگی که به سن 62 سالگی تمام می رسید برداشت کنید. اگر متولد 1958 یا قبل از آن هستید می توانید حقوق بازنشستگی خود را از اولین ماه سالگی که به سن 61 سالگی تمام می رسید، دریافت کنید. شما می توانید همزمان با دریافت حقوق بازنشستگی عمومی کار کنید. شما حق دارید تا 67 سال کار کنید، اما اگر شما و کارفرمای تان موافق هستید ، می توانید حتی بیشتر به کار کردن ادامه دهید. از 2020 حق دارید تا 68 سالگی کار کنید.

هرچه دیر تر بازنشسته شوید حقوق بازنشستگی بیشتری دریافت می کنید. علت این امر آنست که شما فرصت می کنید درآمد بیشتری کسب کنید و انتظار می رود مدت کمتری بازنشسته باشید.  

هنگامی که درخواست بازنشستگی می کنید می توانید حقوق بازنشستگی ماهیانه کامل یا بخشی از آنرا در هر ماه برداشت کنید. همچنین می توانید حقوق پس انداز بازنشستگی خود را نیز همزمان با سایر اجزای حقوق بازنشستگی همگانی تان دریافت کنید.

سه ماه قبل از شروع برداشت حقوق بازنشستگی، درخواست بازنشستگی کنید. اگر خارج از کشور زندگی می کنید یا زندگی کرده اید بایستی از شش ماه قبل درخواست کنید. پس از تسلیم درخواست، حدود تاریخ 20 ام ماه قبل از اولین ماه پرداخت، یک تصمیم از ما دریافت خواهید کرد.

اداره بازنشستگی یک بار در ماه حقوق بازنشستگی همگانی شما را پرداخت می کنند. اگر حقوق بازنشستگی بازماندگان، فوق العاده کمک هزینه مسکن یا حمایت مالی معاش سالمندان داشته باشید این مزایا همان زمان پرداخت می شوند.

برخی از حقوق های بازنشستگی خدمتی بطور اتوماتیک هنگام رسیدن به سن 65 سالگی تمام پرداخت می شوند، برخی دیگر را باید درخواست کنید. برای کسب اطلاع از آنچه که در مورد شما صدق می کند با شرکت بازنشستگی خدمتی خود تماس بگیرید .

(Tjänstepension) حقوق بازنشستگی خدمتی

درخواست بازنشستگی همگانی وقتی شما در یک کشور دیگر زندگی می کنید 

اگر در سوئد کار کرده و مالیات پرداخت کرده باشید، بازنشستگی سوئدی کسب کرده اید. حتی اگر بعنوان بازنشسته در کشور دیگری سکونت داشته باشید نیز از حق دریافت آن برخوردارید.

اگر ساکن کشوری در خارج از سوئد، در یک کشور عضو اتحادیه اروپا یا یک کشور عضو پیمان اقتصادی اروپا EES زندگی می کنید (EES کشورهای اتحادیه اروپا و نروژ، ایسلند و لیختنشتاین است) باید از اداره بازنشستگی کشوری که در آن اقامت دارید درخواست کنید. حداقل شش ماه قبل از اینکه بخواهید اولین پرداخت ماهیانه خود را دریافت کنید، باید برای بازنشستگی سوئدی درخواست دهید.

حقوق بازنشستگی زمانی که در خارج از سوئد زندگی می کنید

In Swedish – Ansök om pension

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den. Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett.

Är du född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år. Är du född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Från 2020 har du rätt att arbeta kvar fram till 68 år.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension tre månader innan du vill börja ta ut den. Om du har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan. När du lämnat in din ansökan får du ett beslut från oss runt den 20:e i månaden före första utbetalningsmånaden.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.

Tänk på att vissa svenska tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du själv ansöka om. Kontakta ditt tjänstepensionsbolag för att höra vad som gäller för dig.

Ansök om allmän pension när du bor i ett annat land

Har du jobbat och betalat skatt i Sverige har du tjänat in till svensk pension. Den har du rätt till även om du bosätter dig i ett annat land som pensionär.

Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor. Du bör ansöka om den svenska pensionen minst sex månader innan du vill ha din första månadsutbetalning.

Pension när du bor utanför Sverige