Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Emerytura pracownicza od pracodawcy

Większość osób otrzymuje emeryturę pracowniczą od swojego pracodawcy. Nie wszyscy pracodawcy zapewniają emeryturę pracowniczą, dlatego ważne jest, aby dowiedzieć się, jak to wygląda w Państwa przypadku. 

Jeżeli mieli Państwo kilku różnych pracodawców, otrzymają Państwo emeryturę pracowniczą z różnych pracowniczych towarzystw emerytalnych, z którymi podpisali umowy Państwa pracodawcy.

W Szwecji istnieją cztery główne umowy w zakresie emerytur pracowniczych. 
W zależności od tego, gdzie Państwo pracowali i czy Państwa pracodawca zawarł układ zbiorowy pracy, mogą Państwo być objęci jedną z nich. Te cztery główne umowy w zakresie emerytur pracowniczych dotyczą osób zatrudnionych przez gminy i regiony, osób zatrudnionych w administracji państwowej, pracowników umysłowych zatrudnionych w sektorze prywatnym i pracowników fizycznych zatrudnionych w sektorze prywatnym. Państwa pracodawca może również przyjąć inne rozwiązanie dotyczące emerytury pracowniczej. Należy dowiedzieć się, czy w Państwa miejscu pracy istnieje umowa, zgodnie z którą pracodawca wpłaca pieniądze na Państwa emeryturę. 

Osoby samozatrudnione lub nieposiadające emerytury pracowniczej mogą zrekompensować sobie brak emerytury pracowniczej indywidualnym oszczędzaniem. Zalecenia dotyczące oszczędzania dla osób samozatrudnionych

Emerytura pracownicza to nie tylko emerytura, którą pobiera się po zakończeniu pracy. W jej skład wchodzi również ubezpieczenie zdrowotne, które oznacza możliwość otrzymywania świadczeń w razie choroby oprócz tych, które otrzymają Państwo z Kasy Ubezpieczeń (Försäkringskassan). W jej skład wchodzi również ochrona osób pozostałych przy życiu obejmująca członków Państwa najbliższej rodziny, w razie Państwa śmierci.

Kiedy wypłaca się emeryturę pracowniczą?

Pracownicze towarzystwo emerytalne skontaktuje się z Państwem zwykle na kilka miesięcy przed ukończeniem przez Państwa 65 lat, aby zapytać, od kiedy chcą Państwo pobierać emeryturę pracowniczą. Jeżeli chcą Państwo pobierać ją wcześniej, muszą Państwo sami skontaktować się ze swoim pracowniczym towarzystwem emerytalnym.

Sami wybierają Państwo, przez ile lat chcą Państwo pobierać swoją emeryturę pracowniczą. Osoby, które nie dokonały aktywnego wyboru, korzystają z opcji bezterminowego pobierania emerytury, co oznacza otrzymywanie wypłat do końca życia. Można jednak wybrać długość okresu wypłat, który wynosi 5, 10, 15 lub 20 lat.

De flesta får tjänstepension från sin arbetsgivare. Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just dig. Har du haft flera olika arbetsgivare har du tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag som dina arbetsgivare haft avtal med.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Om du tillhör något av dem beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. De fyra tjänstepensionsavtalen gäller anställd inom kommun och region, anställd i staten, privatanställd tjänsteman eller privatanställd arbetare. Din arbetsgivare kan också ha en annan lösning för tjänstepensionen. Ta reda på om du har ett avtal på din arbetsplats där arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension. 

Är du egenföretagare eller helt saknar tjänstepension kan du kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande. Så här mycket rekommenderas du som egen företagare att spara 

Tjänstepensionen är inte bara en pension som du får efter du slutat arbeta. Den består också av en sjukförsäkring där du kan få ersättning utöver den du får från Försäkringskassan om du skulle bli sjuk. Den består också av efterlevandeskydd till dina anhöriga om du skulle avlida.

När betalas tjänstepensionen ut?

Ditt tjänstepensionsbolag kontaktar oftast dig ett par månader innan 65 års ålder med frågan om när du vill ta ut din tjänstepension. Vill du ta ut den tidigare behöver du själv kontakta tjänstepensionsbolaget.

Du väljer hur många år du vill ta ut din tjänstepension. Många har ett livsvarigt uttag om du inte själv gör ett aktivt val, som innebär utbetalningar resten av livet. Men det går också att välja utbetalningar under 5, 10, 15 eller 20 år.