Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Betriebsrente vom Arbeitgeber

Die meisten Rentnerinnen und Rentner erhalten eine Betriebsrente vom Arbeitgeber. Nicht alle Arbeitgeber bieten eine Betriebsrente an.

Daher ist es wichtig, dass Sie sich informieren, was für Sie gilt. Wenn Sie mehrere verschiedene Arbeitgeber hatten, erhalten Sie möglicherweise Betriebsrentenzahlungen aus den unterschiedlichen Betriebsrentenversicherungen Ihrer Arbeitgeber.

Es gibt in Schweden vier große Tarifverträge mit Betriebsrentenvereinbarungen. Welche Vereinbarung für Sie gilt, hängt davon ab, wo Sie arbeiten und ob Ihr Arbeitgeber einem Tarifvertrag angehört. Die vier Tarifverträge mit Betriebsrentenvereinbarungen gelten für kommunale und regionale Angestellte, für staatliche Angestellte, für Angestellte in der freien Wirtschaft und für Arbeiter in der freien Wirtschaft. Bei Ihrem Arbeitgeber kann aber auch eine andere Lösung für die Betriebsrente gelten. Informieren Sie sich, ob an Ihrem Arbeitsplatz ein Vertrag gilt, in dessen Rahmen Ihr Arbeitgeber Geld in Ihre Betriebsrente einzahlt. 

Falls Sie selbstständig sind oder für Sie keine Betriebsrentenvereinbarung gilt, können Sie die nicht vorhandene Betriebsrente durch eigenes Sparen kompensieren. Für Selbstständige wird ein Sparbetrag in folgender Höhe empfohlen

Die Betriebsrente ist nicht einfach nur eine Rente, die Sie ab dem Rentenalter erhalten. Sie enthält auch eine Krankenversicherung, aus der Sie Leistungen über die Leistungen hinaus erhalten können, die Sie im Krankheitsfall von der staatlichen Krankenversicherung erhalten. Sie enthält darüber hinaus auch eine Absicherung für Ihre Hinterbliebenen im Todesfall.

Wann wird die Betriebsrente ausgezahlt?

Die für Sie zuständige Betriebsrentenversicherung wendet sich üblicherweise ein paar Monate vor Ihrem 65. Geburtstag an Sie und fragt, ab wann Sie Ihre Betriebsrente beziehen möchten. Wenn Sie Ihre Betriebsrente vor diesem Zeitpunkt beziehen möchten, müssen Sie sich selbst an die Betriebsrentenversicherung wenden.

Sie entscheiden, wie viele Jahre Sie Ihre Betriebsrente beziehen möchten. Oft gilt ein lebenslanger Bezug, falls Sie keine aktive Wahl treffen. Das bedeutet regelmäßige Auszahlungen über den Rest des Lebens. Es ist aber auch möglich, eine Auszahlung über 5, 10, 15 oder 20 Jahre zu wählen.

De flesta får tjänstepension från sin arbetsgivare. Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just dig. Har du haft flera olika arbetsgivare har du tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag som dina arbetsgivare haft avtal med.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Om du tillhör något av dem beror på var du arbetar och om din arbetsgivare har kollektivavtal. De fyra tjänstepensionsavtalen gäller anställd inom kommun och region, anställd i staten, privatanställd tjänsteman eller privatanställd arbetare. Din arbetsgivare kan också ha en annan lösning för tjänstepensionen. Ta reda på om du har ett avtal på din arbetsplats där arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension. 

Är du egenföretagare eller helt saknar tjänstepension kan du kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom eget sparande. Så här mycket rekommenderas du som egen företagare att spara

Tjänstepensionen är inte bara en pension som du får efter du slutat arbeta. Den består också av en sjukförsäkring där du kan få ersättning utöver den du får från Försäkringskassan om du skulle bli sjuk. Den består också av efterlevandeskydd till dina anhöriga om du skulle avlida. 

När betalas tjänstepensionen ut?

Ditt tjänstepensionsbolag kontaktar oftast dig ett par månader innan 65 års ålder med frågan om när du vill ta ut din tjänstepension. Vill du ta ut den tidigare behöver du själv kontakta tjänstepensionsbolaget.

Du väljer hur många år du vill ta ut din tjänstepension. Många har ett livsvarigt uttag om du inte själv gör ett aktivt val, som innebär utbetalningar resten av livet. Men det går också att välja utbetalningar under 5, 10, 15 eller 20 år.