Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Wohngeld und Grundsicherung

Wenn Sie nur eine geringe Rente oder gar keine Rente beziehen, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Wohngeld oder Grundsicherung. 

Wenn Sie nur eine geringe Rente beziehen und Ihren Wohnsitz in Schweden haben, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Wohngeld und können einen entsprechenden Antrag stellen. Wenn Sie Wohngeld beantragen, wird immer gleichzeitig geprüft, ob Sie auch Anspruch auf Grundsicherung haben.

Wer ist antragsberechtigt?

Einen Antrag auf Wohngeld können Sie ab Vollendung des 65. Lebensjahres stellen, falls Sie die schwedische Regelaltersrente oder eine entsprechende Leistung aus dem Ausland in vollem Umfang beziehen. Anträge auf Wohngeld werden häufig in höherem Alter gestellt, zum Beispiel von Hinterbliebenen.

Sie können Wohngeld unabhängig davon beantragen, ob Sie einen Mietvertrag oder eine Eigentumswohnung haben, und auch dann, wenn Sie Vermögen haben. Die Höhe Ihres Anspruchs auf Wohngeld berechnet sich aus den Wohnkosten, den Einkünften, dem Vermögen und der familiären Situation insgesamt. Wenn Sie ermitteln möchten, ob Sie einen Antrag stellen sollten, kann Ihnen unsere Berechnungshilfe auf der Website pensionsmyndigheten.se von Nutzen sein. Sie können sich aber auch telefonisch an uns wenden.

So stellen Sie den Antrag

Ihren Antrag stellen Sie bei uns, der schwedischen Rentenversicherung (Pensionsmyndigheten). Am einfachsten ist die Antragstellung über das Internet. Unter bestimmten Umständen können auch Verwandte den Antrag für Sie stellen. Wenn Sie verheiratet sind oder mit einem Lebenspartner zusammenleben, ist der Antrag gemeinsam zu stellen. 

Melden Sie Änderungen

Denken Sie daran, dass Sie Änderungen Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse, Ihrer Wohnsituation oder Ihrer familiären Verhältnisse, die sich auf Ihren Wohngeldanspruch auswirken könnten, immer melden müssen. Solche Änderungen müssen mitgeteilt werden, damit Sie weder einen Anspruch auf höheres Wohngeld verpassen noch zu viel Wohngeld beziehen, das Sie später zurückzahlen müssten.

Grundsicherung – wenn Sie gar keine Rente beziehen oder nur einen teilweisen Rentenanspruch haben

Die Grundsicherung ist eine Unterstützung für Personen, die ihren Wohnsitz in Schweden haben und entweder gar keine Rente beziehen oder nur einen teilweisen Rentenanspruch haben, zum Beispiel, wenn sie erst später im Leben nach Schweden übergesiedelt sind. Die Grundsicherung soll die Wohnkosten decken und den Lebensunterhalt sicherstellen.

Den Antrag stellen Sie auf die gleiche Art wie für Wohngeld – der gleiche Antrag gilt für beide Leistungen. Auch für die Grundsicherung gilt, dass Sie Änderungen der Lebensumstände, die sich auf die Grundsicherung auswirken könnten, melden müssen. 

In Swedish - bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Du som har låg pension eller helt saknar pension kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg – ett tillägg till dig som har låg pension

Du som har låg pension och bor i Sverige kan ansöka och ha rätt till bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år och har tagit ut hela din allmänna pension eller en motsvarande utländsk pension. Det är vanligt att ansöka om bostadstillägg senare i livet, till exempel om du blir ensamstående.

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad och du kan ansöka även om du har tillgångar. Det är din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation som sammantaget avgör om och hur mycket du kan få. För att veta om du bör ansöka kan du använda vår beräkningshjälp som finns på pensionsmyndigheten.se. Du kan också ringa till oss.

Så ansöker du

Du ansöker hos oss på Pensionsmyndigheten. Det är enklast att ansöka via webben. I vissa fall kan anhöriga ansöka åt dig. Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. 

Anmäl förändringar

Tänk på att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg. Det är viktigt att du anmäler förändringar både för att du inte ska gå miste om högre ersättning och för att du inte ska få för mycket och  behöva betala tillbaka.

Äldreförsörjningsstöd – om du saknar eller endast har rätt till en mindre del pension

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig som är bosatt i Sverige och saknar pension eller inte kan få full pension, till exempel om du har kommit till Sverige sent i livet. Det är ett stöd för att du ska kunna betala för din bostad och klara din försörjning.

Du ansöker på samma sätt som för bostadstillägg, samma ansökan gäller för båda förmånerna. Även för äldreförsörjningsstöd gäller att du sedan måste anmäla förändringar som kan påverka ditt äldreförsörjningsstöd.