Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sisaboađus penšuvdnalasáhus

Don sáhtát oažžut sisaboađus penšuvdnalasáhusa iežat dábálaš penšuvdnii. Dan vuođđun lea vuosttažettiin man stuoris du sisaboahtovuđot penšuvdna lea, muhto maid galle jagi dus lea penšuvnnaaddi dienas maid leat dinen Ruoŧas.

Dus sáhttá leat riekti sisaboađus penšuvdnalasáhussii go deavddát 65 jagi (66 jagi gusto 2023 rájes).

Jus dus lea leamašan guhkes bargoeallin Ruoŧas muhto unnán dienas leamašan, de sáhttá dus riekti oažžut sisaboađus penšuvdnalasáhusa. Dat mii váikkuha sisaboađu penšuvdnalasáhusa riektái ja du sisaboahtovuđot penšuvdnalasáhussii lea:

  • Sturrodat das mii lea vuođđun du almmolaš penšuvdnii.
  • Galle jagi leat dinen penšuvdnaaddi dietnasa Ruoŧas.

Sisaboađu penšuvdnalasáhus lea oassin dábálaš penšuvnnas

Go ozat almmolaš penšuvnna, de ozat don oktanaga sisaboađu penšuvdnalasáhusain, beroškeahttá das man boaris don leat go sáddet ohcamuša. Don sáhtát oažžut sisaboađus penšuvdnalasáhusa áramusat go deavddát 65 jagi, ja dat addo automáhtalaččat dalle go ozat almmolaš penšuvnna dahje automáhtalaččat go deavddát 65 jagi, jus leat árabut váldán sisaboahtovuđot penšuvnna (2023 rájes gusto 66 jagi). 

Sisaboađu penšuvdnalasáhusa olggosmáksimii ii váikkut dat jus barggat seammás go válddát olggos penšuvnna dahje válljet heaitit bargamis. Muhto sisaboađu penšuvdnalasáhussii sáhttá váikkuhit jus dinet lassi jagiid penšuvdnaaddi dietnasa ja oaččot eanet penšuvnna.

Man olu sáhtát oažžut?

Eanemusat sáhttá sisaboađu penšuvdnalasáhus šaddat 600 ruvnno ovdal vearu mánnui ja unnimusat nulla ruvnna.

Du sisaboahtovuđot penšuvnna sturrodat mearrida makkár supmi dus lea riekti oažžut. Dienas mii lea vuođđun penšuvdnii eará EO/EEO-riikkain ja Sveiccas maiddái váikkuha du sisaboađu penšuvdnalasáhussii.

Sisaboađu penšuvdnalasáhussii váikkuha maid man galle jagi don leat dinet penšuvdnavuđot dietnasa Ruoŧas. Dat gáibiduvvo gaskkal 35-40 jagi ovdal go oažžut olles sisaboađu penšuvdnalasáhusa.

Jus dus lea penšuvdna eará riikkas

Sisaboađu penšuvdnalasáhussii maid váikkuha jus dus lea penšuvdna eará EO-riikkas, EEO-riikkas dahje Sveiccas. Dat leat sisaboahtovuđot ahkepenšuvnnat dáin riikkain, seamma ládje go sisaboahtovuđot penšuvdna Ruoŧas mii váikkuha man olu sisaboađus sáhtát oažžut penšuvdnalasáhusa.

Leat go dus eará lágan penšuvnnat, nugo ovdamearkka dihte maŋisbáhcciidpenšuvdna, de dat eai váikkut sisaboađu penšuvdnalasáhussii.

Jus orut dahje fárret eará riikii

Don sáhtát oažžut sisaboađus penšuvdnalasáhusa jus orut dahje fárret eará EO-riikii /EEO- riikii, Sveicii dahje eará riikii mainna Ruoŧas lea šiehtadus oaju dáfus. Muhto jus orut dahje fárret eará riikii, de ii leat dus riekti sisaboađus penšuvdnalasáhussii.

Čuovvovaš riikkain lea Ruoŧas šiehtadus oaju birra: Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kap Verde, Filippinerna, Marocko, Quebec (Kanada-konventionen), Serbien, Storbritannien, Sydkorea, Turkiet, USA.

Dieđit jus mihkkege rievdá

Oaččut go ođđa penšuvnna dahje penšuvdna eará riikkas rievdá dahje fárret eret Ruoŧas, lonuhat orrunriikka olggobeallái Ruoŧa, de fertet don dan raporteret penšuvdnaeiseváldái. Dieđit rievdadusaid mat váikkuhit du penšuvdnii

Inkomstpensionstillägget kan du få som ett tillägg till din allmänna pension. Den baseras främst på storleken på din inkomstgrundade pension, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige.

Du kan ha rätt till inkomstpensionstillägg om du har fyllt 65 år (66 år gäller från 2023).

Om du har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg. Det som påverkar rätten till och storleken på ditt inkomstpensionstillägg är:

  • Storleken på din inkomstgrundande allmänna pension.
  • Antal år i Sverige som du har tjänat in pensionsgrundande inkomst.

Inkomstpensionstillägget ingår i den allmänna pensionen

När du ansöker om allmän pension ansöker du samtidigt om inkomstpensionstillägg, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Inkomstpensionstillägget kan du tidigast få från 65 års ålder och det beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller automatiskt vid 65 år, om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare (från 2023 gäller 66 år). 

Utbetalningen av inkomstpensionstillägget påverkas inte av om du arbetar samtidigt som du tar ut pension eller väljer att sluta arbeta. Dock kan storleken på inkomstpensionstillägget påverkas av att du tjänar in ytterligare år med pensionsgrundande inkomst och därmed får högre pension.

Hur mycket kan du få?

Som mest kan inkomstpensionstillägget bli 600 kronor före skatt per månad och som lägst noll kronor.

Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Även inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz kommer att påverka storleken på ditt inkomstpensionstillägg.

Storleken på inkomstpensionstillägget påverkas också av hur många år du tjänat in med pensionsgrundande inkomst i Sverige. Det krävs mellan 35–40 år för att du ska få hela inkomstpensionstillägget.

Om du har pension från annat land

Inkomstpensionstillägget påverkas av om du har pension från annat EU-land, EES-land eller från Schweiz. Det är inkomstgrundade ålderspensioner från dessa länder, precis som inkomstgrundad pension från Sverige, som påverkar hur stort inkomstpensionstillägg du kan få.

Har du andra typer av pension, till exempel efterlevandepension, påverkar dessa inte inkomstpensionstillägget.

Om du bor i eller flyttar till annat land

Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EU-land/EES-land eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet. Om du däremot bor i eller flyttar till ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.

Följande länder har Sverige avtal med om social trygghet: Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kap Verde, Filippinerna, Marocko, Quebec (Kanada-konventionen), Serbien, Storbritannien, Sydkorea, Turkiet, USA.

Anmäl om något förändras

Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar från Sverige eller byter bosättningsland utanför Sverige ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmäl om något förändras