Applying for a pension | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Applying for a pension

As there is no fixed pension age, your pension will not be paid to you automatically. This means you must apply for it yourself when you want to start drawing it.

You can apply for your national public pension on our website or on a form. If you are resident outside of Sweden in an EU or EEA country (EEA countries are the EU countries plus Norway, Iceland and Liechtenstein), you must apply to the pensions authority in the country where you live.

The earliest you can start to draw your pension is the month when you reach the age of 61. You can work at the same time as drawing your national retirement pension. You are entitled to work until you are 67, but if your employer agrees you can continue working even longer.

The later you retire, the higher your pension will be. This is because you will have greater earnings and because you would be expected to draw a pension for a shorter period.

When you apply, you decide if you want to draw all, or just part of, your pension each month. You also decide if you want to receive your premium pension from the same date as the rest of your national retirement pension.

You should apply for your pension two months before you want to start drawing it. If you live abroad, you should apply six months in advance.

The Swedish Pensions Agency will pay your national retirement pension once a month. If you get a bereavement pension, housing supplement or income support for older people, these benefits will be paid at the same time.

In Swedish

Ansöka om pension

Eftersom det inte finns någon bestämd pensionsålder betalas inte pensionen automatiskt ut till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension två månader innan du vill börja ta ut den. Om du bor utomlands bör du ansöka sex månader innan.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.