Guaranteed pension for those with low income | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Guaranteed pension for those with low income

Guaranteed pension is part of the national retirement pension and is paid to those who have had little or no pension-qualifying income during their lives.

You may be entitled to guaranteed pension if you:

  • Are over 65 years of age
  • Have low or no earnings-related pension

To receive a full guaranteed pension, you must have lived in Sweden for at least 40 years between the year you turned 16 and the year you turned 64. If you have lived in Sweden shorter than that, your guaranteed pension will be lower — it will be reduced by 1/40 for each year less than 40.

Guaranteed pension will also be reduced if you have an earnings-related pension. The reduction is gradual so that no guaranteed pension is paid at all when your earnings-related pension is higher than a certain amount.

Guarantee pension can be paid to persons who are resident in an EU or EEA country (the EEA includes all EU countries plus Norway, Iceland and Liechtenstein).

If you were born in 1937 or earlier, you may also be entitled to a guaranteed pension. This acts as a compensation for the changes that occurred in the Swedish pension system in 2003.

In Swedish

Garantipension - för dig som haft låg inkomst

Garantipensionen är en del av den allmänna pensionen som du får som har haft liten eller ingen pensionsgrundande inkomst under livet.

Du kan ha rätt till garantipension om du:

  • Har fyllt 65 år
  • Har låg eller ingen inkomstgrundad pension

För att få full garantipension krävs att du har bott minst 40 år i Sverige från och med det år du fyllde 16 till och med det år du fyller 64 år. Har du bott här kortare tid blir garantipensionen lägre. Den minskar med 1/40 för varje år som saknas.

Garantipensionen minskas också om du har en inkomstgrundad pension. Minskningen sker gradvis och gör att ingen garantipension alls betalas ut när den inkomstgrundade pensionen är högre än ett visst belopp.

Garantipension kan betalas ut till den som är bosatt i ett EU eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein).

Om du är född 1937 eller tidigare kan du ha rätt till garantipension. Den fungerar då som en kompensation för förändringar som skedde i pensionssystemet 2003.