You get occupational pension from your employer | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

You get occupational pension from your employer

Your total pension consists usually not only of the national retirement pension and possibly your private pension, but also of occupational pension. Occupational pension is paid by your employer.

An occupational pension is also referred to as a company or employer´s pension scheme if your employer has signed a collective agreement.

Contact the company administering your occupational pension scheme when you wish to start collecting your pension  payments. You will find your occupational pension company if you log into your Pension Pages on the website. If you cannot find your occupational pension company, your current and previous employers can provide information about who you should turn to.

In Swedish

Tjänstepension får du från din arbetsgivare

Din totala pension  består förutom av allmän pension och eventuellt privat pensionssparande vanligen  också av tjänstepension. Tjänstepensionen betalas av din  arbetsgivare.

Tjänstepensionen kan också kallas avtalspension  om din arbetsgivare har kollektivavtal.  Vänd dig till det pensionsbolag  som förvaltar din tjänstepension när du vill börja ta ut den. Dina  tjänstepensionsbolag ser du om du loggar in på Mina sidor. Om du inte hittar ditt tjänstepensionsbolag kan din nuvarande och tidigare arbetsgivare ge dig uppgifter om vart du ska vända dig.