Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Det här är tjänstepension

Ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension. Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren. Det är inte alla arbetsgivare som erbjuder tjänstepension, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just dig.

Tjänstepensionen kan se olika ut beroende på var du är anställd. Tjänstepensionen bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och fackförbund. Eller direkt med dig som anställd. 

Om du jobbar inom kommun, region eller statligt så finns det alltid tjänstepension. Hos privata arbetsgivare är det däremot inte lika självklart.

Därför är tjänstepensionen så viktig

Om du inte har tjänstepension kommer du bara att få allmän pension från staten. Det kan innebära en låg pension. Därför är det viktigt att du har tjänstepension. Dessutom innehåller tjänstepensionen viktiga skydd i form av sjukförsäkring och efterlevandeskydd.

Tänk på att ju högre lön du har eller ju yngre du är, desto större del av din totala pension kommer att komma från tjänstepensionen. 

Ta reda på hur mycket som betalas in till din tjänstepension varje månad. Eller, vad du förlorar om du inte har tjänstepension.

Du som har tjänstepension

Om din arbetsplats har kollektivavtal betalar arbetsgivaren in till din tjänstepension varje månad. Har du en annan tjänstepensionslösning kan det vara bra att ta reda på hur mycket som sätts in till din framtida pension. 

Logga in med din e-legitimation på Mina sidor för att se en prognos över hela din pension och hur stor den kan bli. Där ser du också din tjänstepension. För att se en mer detaljerad prognos och vilka bolag som förvaltar din intjänade tjänstepension kan du sedan gå vidare till minPension. 

Du som saknar tjänstepension

Om du saknar tjänstepension via din arbetsgivare kan du höra om möjligheten att få tjänstepension. Går inte det kan du starta ett eget sparande till din pension om du har möjlighet. Detsamma gäller om du är egen företagare, eftersom du inte får tjänstepension.

Ett bra riktmärke är att spara 4,5 procent av din månadslön upp till 42 625 kronor (2021). Tjänar du mer än så behöver du också spara mer. 

Har du tjänstepension

Vad påverkar hur stor tjänstepensionen blir?

Din lön och hur länge du har jobbat påverkar hur mycket du kommer att få i tjänstepension. Hur du har valt att placera din tjänstepension tillsammans med värdeutvecklingen på ditt sparande påverkar också. 

Förvaltningsavgifterna har också stor betydelse eftersom höga avgifter urholkar ditt sparande. 

Vilket kollektivavtal har jag?

Kollektivavtal kan vara lokala och bara gälla din arbetsplats eller vara rikstäckande och omfatta en hel bransch. Du kan också ha en annan tjänstepensionslösning via din arbetsgivare.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Vilket avtal du tillhör beror på inom vilket område eller bransch du arbetar. Varje tjänstepensionsavtal har en valcentral och det är dit du vänder dig om du behöver hjälp. Du hittar informationen längst ner på den här sidan.

Valcentralen kan till exempel hjälpa dig att välja bolag för din tjänstepension eller flytta ditt pensionskapital till ett annat bolag. 

Privatanställda tjänstemän

Privatanställda arbetare

Statligt anställd

Anställd i kommun och region

Skydd för min familj – återbetalningsskydd och efterlevandeskydd

Inom de olika tjänstepensionsavtalen finns olika efterlevandeskydd att teckna om du skulle dö. Dessa är oftast återbetalningsskydd och familjeskydd. Det innebär att dina närmaste anhöriga kan få ett ekonomiskt skydd. Tänk på att efterlevandeskydden sänker din egen tjänstepension, så det är bra att tänka igenom om du verkligen behöver skydden. 

Återbetalningsskydd - ger din familj din intjänade tjänstepension

Har du återbetalningsskydd innebär det att din familj får dina sparade pensionspengar om du skulle dö. Hur stort belopp din familj får beror på hur stort ditt pensionskapital är. Har du inte återbetalningsskydd på tjänstepensionen går pengarna automatiskt till övriga pensionssparare, så kallade arvsvinster. 

Familjeskydd

Inom de flesta avtal finns också möjlighet att teckna ett familjeskydd. Det innebär att din familj får en extra pension om du dör före din 65 årsdag.

Den årliga kostnaden för familjeskyddet dras från din pensionspremie - den premie som din arbetsgivare betalat in. Din pension blir lägre om du väljer till ett familjeskydd, men å andra sidan får din familj din intjänade pension om du skulle gå bort. Du väljer själv hur mycket familjen ska få och hur länge. Som längst sker utbetalning tills du skulle ha fyllt 70 år.

Ersättning vid sjukdom

I många fall ingår en sjukförsäkring i tjänstepensionen. Det innebär att du kan få ytterligare ersättning förutom från Försäkringskassan om du är sjuk. Hör med din arbetsgivare eller valcentral vad som gäller för dig och titta gärna på ersattningskollen.se.

Ersättningskollen

Mer om efterlevandeskydd, Konsumenternas

Sparformer för tjänstepensionen – vad är skillnaden?

Beroende på vilken bransch du arbetar inom och vilket tjänstepensionsavtal du tillhör kan du välja förvaltning av vissa delar för din tjänstepension. De två sparformerna du kan välja för tjänstepensionen är traditionell försäkring och fondförsäkring.

Har du inte gjort något val för din kollektivavtalade tjänstepension placeras dina pengar i förvalsalternativet i en traditionell försäkring. Det innebär att förvaltaren sköter din tjänstepension - här har du alltså inte möjlighet att påverka tjänstepensionens placeringar. Har du fondförsäkring kan du själv välja risknivå genom att välja olika fonder. 

Om du vill byta eller flytta din tjänstepension kan du höra av dig till bolaget du har valt eller till din valcentral.

När betalas tjänstepensionen ut?

Ditt tjänstepensionsbolag kontaktar oftast dig ett par månader innan 65 års ålder med frågan om när du vill ta ut din tjänstepension. Vill du ta ut den tidigare får du höra av dig själv. Har du jobbat inom olika branscher kan du få tjänstepension från flera utbetalare.

Du kan välja under hur många år du vill ta ut din tjänstepension. Många har 5, 10, 15 eller 20 år som val eller så väljer du livsvarigt uttag som innebär resten av livet. 

Vilken valcentral tillhör jag?

Vilken valcentral som administrerar din tjänstepension beror på vilket kollektivavtalsområde du tillhör. Är du osäker på vilken valcentral du tillhör- kontakta din arbetsgivare.

 • Privatanställd tjänsteman (ITP)
  Collectum
 • Privatanställd arbetare (SAF-LO)
  Fora
 • Statligt anställda (PA16 avdelning 1 och 2)
  SPV
 • Anställda i kommun, region, kommunalförbund, kommunförbund eller kommunalt företag (KAP-KL, AKAP-KL, PA-KFS 09)
  Valcentralen
  Pensionsvalet