Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

حقوق بازنشستگی بازماندگان - حمایت مالی هنگام فوت

هنگامی که یک خویشاوند نزدیک فوت می کند شما بعنوان خویشاوند نزدیک او می توانید حقوق بازنشستگی بازماندگان بعنوان یک حمایت مالی دریافت کنید. حقوق بازنشستگی بازماندگان بخشی از بازنشستگی عمومی است و شامل حقوق بازنشستگی کودک، حقوق بازنشستگی تغییراتی و حقوق بازنشستگی بیوه است.

هنگامی که یک خویشاوند نزدیک فوت می کند فقط سوگواری و فقدان او احساس نمی شود. فوت او می تواند روی وضعیت مالی نیز تأثیر بگذارد. یک فقره درآمد در خانواده از بین می رود اما اکثر هزینه ها هنوز وجود دارند. حقوق بازنشستگی بازماندگان یک آسایش مالی است که بخشی از معاشی که مرحوم کمک میکرد را پوشش می دهد. 

اگر در خارج از سوئد زندگی می کنید باید خودتان حقوق بازنشستگی بازماندگان درخواست کنید. همچنین اگر بازمانده یک کودک باشد و پدر/ مادر مرحوم او هرگز در سوئد زندگی نکرده باشد نیز بایستی تقاضانامه تنظیم شود. 

اگر فوت مربوط به کار باشد بازماندگان متوفی می توانند برای کفن و دفن کمک دریافت کنید . فرد بازمانده ممکن است از حق دریافت مستمری عمر نیز برخوردار شود.

حقوق بازنشستگی بازماندگان برای فردی که در خارج از سوئد زندگی می کند

حقوق بازنشستگی بازماندگان یک آسایش مالی است که بخشی از معاشی که مرحوم کمک میکرد را پوشش می دهد.

شرط لازم برای برخورداری از حق دریافت حقوق بازنشستگی بازماندگان این است که مرحوم زمانی در سوئد کار یا زندگی کرده است. حقوق بازنشستگی بازماندگان به طور کامل بر اساس حق بازنشستگی که مرحوم در سوئد کسب کرده باشد استوار است. 

اگر حق بازنشستگی مرحوم در سوئد  پایین باشد حقوق بازنشستگی بازماندگان نیز کم خواهد بود. این امر صرفنظر از اینکه حقوق بازنشستگی بازمانده در کشوری که زندگی می کند کم باشد یا نداشته باشد، صِدق می کند.

راهنمای بازماندگان

ما با همکاری اداره مالیات سوئد و صندوق بیمه های اجتماعییکراهنمای  بازماندگان تدوین کرده ایم تا امور برای کسانی که خویشاوند نزدیک خود را از دست داده اند آسانتر شود.

راهنمای بازماندگان را می توان بعنوان پشتیبانی دیجیتالتوصیف کرد. برای مثال در آن توصیف شده شما پس از فوت یک خویشاوند از کجا بایستی شروع کنید، برای چه مواردی می توانید چند ماه صبر کنید و سال های بعد چه می شود.

راهنمای بازماندگان (این اطلاعات به زبان سوئدی است)

In Swedish – Efterlevandepension, ekonomiskt stöd vid dödsfall

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med. 

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige. 

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige 

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige. 

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Efterlevandeguiden 

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat någon nära. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter.

Efterlevandeguiden