Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

حقوق بازنشستگی بازماندگان - حمایت مالی هنگام فوت

هنگامی که یک خویشاوند نزدیک فوت می کند شما می توانید بعنوان فرد نزدیک وی حقوق بازنشستگی بازمانده دریافت کنید که نوعی حمایت مالی است. حقوق بازنشستگی بازمانده در بازنشستگی همگانی گنجانده می شود و شامل حقوق بازنشستگی کودک، حقوق بازنشستگی تعدیلی و حقوق بازنشستگی بیوه است.

وقتی یک خویشاوند نزدیک فوت می کند فقط غم و اندوه بروز نمی کند. این امر بر روی وضع مالی نیز تأثیر می گذارد. یک فقره درآمد در خانواده از بین می رود ولی اغلب مخارج به قوت خود باقی می مانند. حقوق بازنشستگی بازمانده نوعی تأمین مالی است که بایستی بخشی از امرار معاش که فرد متوفی به آن کمک می کرد را پوشش دهد.

حقوق بازنشستگی بازمانده سوئدی بر مبنای شرایط سوئد استوار است و نوعی تأمین مالی است که بایستی آن بخش از امرار معاش که فرد متوفی به آن کمک می کرد را پوشش دهد.

شرط برخورداری از حق دریافت حقوق بازنشستگی بازمانده سوئدی آنست که فرد متوفی زمانی در سوئد کار یا زندگی کرده باشد. حقوق بازنشستگی بازمانده بطور تمام و کمال بر مبنای حقوق بازنشستگی فرد متوفی است که او در سوئد کسب کرده است.

اگر حقوق بازنشستگی فرد متوفی در سوئد کم باشد حقوق بازنشستگی بازمانده نیز اندک می شود. این امر صرفنظر از اینکه فرد بازمانده در کشوری که زندگی می کند حقوق بازنشستگی اندکی داشته باشد یا اصلاً حقوق بازنشستگی نداشته باشد، صِدق می کند.

چنانچه واقعه فوت به کار بستگی داشته باشد ممکن است بازماندگان برای کفن و دفن کمک دریافت کنند. فرد بازمانده ممکن است همچنین از حق دریافت بیمه عمر بازمانده نیز برخوردار باشد.

اگر شما در سوئد زندگی می کنید چگونه حقوق بازنشستگی بازمانده دریافت می کنید

اگر شما در سوئد زندگی می کنید لازم نیست برای حقوق بازنشستگی بازمانده درخواست کنید. اداره بازنشستگی سوئد از فوت افراد اطلاع حاصل کرده و بررسی می کند که آیا بازمانده ای وجود دارد که از حق دریافت حقوق بازنشستگی بازمانده برخوردار باشد یا نه. در برخی از موارد ما نامه ای ارسال می کنیم تا اطلاعات بیشتری کسب کرده تا بتوانیم یک تصمیم اتخاذ کنیم.

حقوق بازنشستگی بازمانده اگر شما خارج از سوئد زندگی می کنید

اگر شما خارج از سوئد زندگی می کنید بایستی خودتان برای حقوق بازنشستگی بازمانده درخواست کنید. اگر فرد بازمانده یک کودک باشد و پدر/مادر فوت شده هرگز در سوئد زندگی نکرده باشد نیز درخواست لازم است.

اگر شما در خارج از سوئد در یکی از کشورهای منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا یا سوئیس زندگی می کنید بایستی از اداره بازنشستگی کشوری که در آن زندگی می کنید درخواست کنید. اگر شما در خارج از کشورهای منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا یا سوئیس زندگی می کنید بایستی از طریق فُرم درخواست کنید. سوئد با کشورهای خارج از منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا قرارداد تأمین اجتماعی منعقد کرده است، چنین قرارداد هایی ممکن است بر روی نوع حقوق بازنشستگی شما و اینکه از کدام کشور بایستی درخواست کنید، تأثیر بگذارند. برای آنکه بدانید برای شما چه موردی صِدق می کند با واحد خدمات مراجعان تماس بگیرید.

هر تغییری را اطلاع دهید

شما بایستی تغییرات را به اداره بازنشستگی سوئد اطلاع دهید، بطور مثال اگر از کشور دیگری بغیر از سوئد حقوق بازنشستگی دریافت می کنید، ترک تحصیل می کنید، ازدواج کرده یا نقل مکان می کنید. اگر بازنشستگی تعدیلی تمدیدی دارید باید در صورت نقل مکان، زندگی نکردن با فرزند یا تغییر وضعیت تأهل گزارش کنید، چرا که این امر ممکن است بر حقوق بازنشستگی بازمانده شما تأثیر بگذارد.

اگر شناسه الکترونیکی سوئدی داشته اید می توانید تغییرات حقوق بازنشستگی از کشوری غیر از سوئد را در این وبسایت گزارش کنید.

دریافت حقوق بازنشستگی از یک کشور دیگر را اطلاع دهید 

اگر شناسه الکترونیکی سوئدی ندارید یا می خواهید تغییرات دیگری را گزارش کنید می توانید با واحد خدمات به مراجعان ما تماس بگیرید.

راهنمای بازمانده

ما با همکاری اداره مالیات سوئد و صندوق بیمه های اجتماعی سوئد یک راهنمای بازمانده تدوین کرده ایم که کارها برای شما که یکی از نزدیکان خود را از دست داده اید آسانتر شود. راهنمای بازمانده را می توان به عنوان یک پشتیبانی دیجیتالی توصیف کرد. بدر این راهنما بعنوان مثال شرح می دهیم وقتی یک خویشاوند نزدیک فوت می کند از کجا بایستی شروع کنید، در ماهها و سال های آینده چه خواهد شد.

راهنمای بازمانده (به زبان سوئدی)

När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen. En inkomst i familjen försvinner men de flesta utgifter är fortfarande kvar. Efterlevandepensionen är en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Svensk efterlevandepension grundar sig på svenska förhållanden och fungerar som en ekonomisk trygghet som ska täcka en del av den försörjning som den avlidne bidrog med.

Kravet för att ha rätt till svensk efterlevandepension är att den avlidne någon gång arbetat eller bott i Sverige. Efterlevandepensionen baseras helt och hållet på den avlidnes pensionsunderlag som han eller hon tjänat ihop i Sverige.

Har den avlidne ett lågt pensionsunderlag i Sverige blir efterlevandepensionen också låg. Det gäller oavsett om den efterlevande har låg eller ingen pension alls i det land där han eller hon bor.

Är dödsfallet arbetsrelaterat kan dödsboet få begravningshjälp. Du som är efterlevande kan också ha rätt till efterlevandelivränta.

Hur du får efterlevandepension om du bor i Sverige

Bor du i Sverige behöver du inte ansöka om efterlevandepension. Pensionsmyndigheten får information om att någon har avlidit och då utreder vi om det finns efterlevande som har rätt till efterlevandepension. I vissa fall skickar vi ett brev för att få mer information, för att sedan kunna fatta ett beslut.

Efterlevandepension om du bor utanför Sverige

Bor du utanför Sverige måste du själv ansöka om efterlevandepension. Ansökan behövs också om efterlevande är ett barn och den avlidne föräldern aldrig bott i Sverige.

Om du bor utanför Sverige i ett annat EES-land eller Schweiz ska du ansöka hos Pensionsmyndigheten i det land där du bor. Om du bor utanför EES eller Schweiz ska du göra din ansökan via blankett. Sverige har avtal om social trygghet med ett antal länder utanför EES, dessa avtal kan påverka vilka pensioner du kan få och vilket land du ska ansöka från. Kontakta kundservice för att veta vad som gäller för dig.

Anmäl om något förändras

Du behöver anmäla förändringar till Pensionsmyndigheten, exempelvis om du får pension från ett annat land än Sverige, slutar att studera, gifter dig eller flyttar. Om du har förlängd omställningspension, behöver du anmäla om du flyttar, inte längre bor med barn eller om du har ändrat civilstånd då det kan påverka din efterlevandepension.

Om du har en svensk e-legitimation kan du anmäla förändringar om pension från annat land än Sverige på denna webbsida. Anmäl pension från annat land

Om du inte har en svensk e-legitimation eller vill anmäla andra ändringar kan du kontakta vår kundservice.

Efterlevandeguiden

I samarbete med Skatteverket och Försäkringskassan har vi tagit fram en efterlevandeguide för att göra det enklare för dig som har förlorat en närstående. Efterlevandeguiden kan beskrivas som ett digitalt stöd. Där beskrivs exempelvis vad du ska börja med när en nära anhörig har dött, vad som kan vänta några månader, och åren därefter. Efterlevandeguiden