Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Podnesite zahtjev za mirovinu

U Švedskoj ne postoji određeno doba za umirovljenje, stoga vam se mirovina ne isplaćuje automatski. Zahtjev za mirovinu morate podnijeti sami.

Zahtjev podnosite putem naše web stranice ili formulara. Ako ste nastanjeni van Švedske u zemlji EU ili EGP (EGP su države članice EU i Norveška, Island i Lihtenštajn), trebate podnijeti zahtjev zavodu za mirovinsko osiguranje zemlje u kojoj živite.

Ako ste rođeni 1959. godine ili kasnije, možete dobiti svoju mirovinu najranije od mjeseca kada punite 62 godine. Ako ste rođeni 1958. godine ili ranije, možete dobiti svoju mirovinu najranije od mjeseca kada punite 61 godinu. Možete istodobno i raditi i dobivati opću mirovinu. Imate pravo raditi do 67 godina, ali ako se vi i vaš poslodavac složite, možete nastaviti raditi i dulje. Od 2020. godine imate pravo raditi sve do 68 godina.

Što kasnije odete u mirovinu, to će ona biti veća. To je stoga što ćete stići zaraditi više novaca i računa se da ćete biti umirovljenik kraće vrijeme.  

Kada podnosite zahtjev, odlučujete želite li uzeti cijelu mirovinu ili jedan dio mjesečno. Također trebate odlučiti želite li da vam se premijska mirovina isplaćuje u isto vrijeme kada i ostala opća mirovina.

Zahtjev podnesite dva mjeseca prije nego što želite početi primati mirovinu. Ako živite u inozemstvu, trebate podnijeti zahtjev šest mjeseci prije.

Švedski zavod za mirovinsko osiguranje će vam isplaćivati opću mirovinu jednom mjesečno. Ako imate nasljednu mirovinu, stambeni dodatak ili socijalnu pomoć za starije, te će se beneficije isplaćivati istodobno.

In Swedish

Ansöka om pension

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Är du född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år. Är du född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Från 2020 har du rätt att arbeta kvar fram till 68 år.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension två månader innan du vill börja ta ut den. Om du bor eller har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.