Podnijeti zahtjev za mirovinu | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Podnijeti zahtjev za mirovinu

Budući da ne postoji nikakva određena dob za primanje mirovine, ona se neće automatski isplaćivati. Sami morate podnijeti zahtjev za mirovinu.

Zahtjev podnosite putem naše web stranice ili formulara. Ukoliko ste nastanjeni van Švedske u jednoj zemlji članici EU ili europskog ekonomskog prostora (europski ekonomski prostor se sastoji od članica EU te Norveške, Islanda i Lihtenštajna) trebate podnijeti zahtjev mirovinskoj upravi u zemlji u kojoj živite.

Mirovinu možete dobiti najranije od onog mjeseca kad punite 61 godinu. Možete istovremeno i raditi i dobivati opću mirovinu. Imate pravo raditi do 67 godine, ali ukoliko se Vi i Vaš poslodavac složite možete nastaviti raditi još duže.

Što kasnije idete u mirovinu, ona će Vam biti veća. To je zato što ćete stići zaraditi više novaca i računa se da ćete biti umirovljenik kraće vrijeme.

Kada podnostite zahtjev, odlučujete da li želite da svaki mjesec uzimate cijelu mirovinu ili jedan dio. Također trebate odlučiti da li želite da Vam se istovremeno isplaćuje i premijska mirovina i ostala opća mirovina.

Zahtjev podnesite dva mjeseca prije nego što želite početi primati mirovinu. Ako živite u inostranstvu, tebate podnijeti zahtjev šest mjeseci prije.

Švedska uprava za mirovinu će Vam isplaćivati opću mirovinu jednom mjesečno. Ukoliko imate nasljednu mirovinu, stambeni dodatak ili socijalnu pomoć za starije te beneficije će se isplaćivati istovremeno.

In Swedish

Ansöka om pension

Eftersom det inte finns någon bestämd pensionsålder betalas inte pensionen automatiskt ut till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension två månader innan du vill börja ta ut den. Om du bor utomlands bör du ansöka sex månader innan.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.