Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Asuntolisäys ja vanheemanelatustuki

Sulla jolla on matala pansuuni eli jolta kokohnaan puuttuu pansuuni saattaa olla oikeus asuntolisäyksheen eli vanheemanelatustukheen.

Asuntolisäys – lisäys sulle jolla on matala pansuuni

Sulla jolla on matala pansuuni ja asut Ruottissa, sie saatat hakea ja olla oikeus saa asuntolisäyksen. Kun sie haet asuntolisäystä met aina koema samala jos sulla on kans oikeus saa vanheemanelatustuen.

Kukas saattaa hakea?

Sie saatat hakea siittä vuesta kun täytät 65 (66 vuotta jällaa vuesta 2023) ja olet ottanu ulos koko sinun ylheisen pansuunin eli vastaavan ulkomaan pansuunin. Se on tavalista hakea asuntolisäystä jälemin elämässä, esimerkiks jos sie tulet yksinhäiseks.

Sie saatat hakea riippumatta jos sie hyyräät eli omistat sinun asunon, ja sie saatat hakea vaikka sulla on omaisuutta. Sinun asuntokostanus, peretilane ja sinun koko ekonomii vaikuttaa kuinka paljon sie saatat saa asuntolisäystä. Ennen kun sie haet se on siksi tärkeä ette tehhä preliminääriräknäyksen vebin kautta. Sie saatat kans soittaa meile. Preliminääriräknäys asuntolisäyksestä (ruottiksi)

Näin sie haet

Sie haet meän tykönä Pansuunivirastossa. Se on helppoin hakea vebin kautta ruottalaisela e-lekitimasjuunila. Vississä taphauksissa läheinen saattaa hakea sulle. Jos sie olet naimisissa, sambu eli on rejistreerattu partneri, sillon tet jätättä yhteisen hakemuksen. Sie saatat kans hakea blanketin kautta. Hae asuntolisäystä (ruottiksi)

Ilmota muutoksia

Muista, että sie aina häyt ilmottaa muutoksia sinun ekonomiissa, asumisessa eli perheesuhteissa, jokka voivat vaikuttaa asuntolisäystä. Se on tärkeä, ette sie ilmotat muutoksista siksi, ette sie et menetä korkeampaa korvausta, ja ette sie et saa liikaa ja jouvut maksamhaan takasin. Sie voit ilmottaa muutoksista meän vebbisivula ruottalaisela e-lekitimasjuunila eli ottaa yhteyttä asiakaspalvelun kans. Ilmota muutoksia 

Vanheemanelatustuki

Vanheemanelatustuki on tuki sulle joka asut Ruottissa ja olet ilman pansuunia eli et saata saa täyttä pansuunia, esimerkiks jos sie olet tullu Ruothiin myöhään elämässä. Se on tuki sulle, ette sie voit maksaa sinun asunosta ja pärjäta sinun tuloitten kans.

Sie haet samala tavala kun asumislisäystä, sama hakemus jällaa molempia etuja.
Vanheemanelatustuessa jällaa kans ette sie sitten häyt ilmottaa muutoksista, jokka voivat vaikuttaa vanheemanelatustukea.

Du som har låg pension eller helt saknar pension kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg – ett tillägg till dig som har låg pension

Du som har låg pension och bor i Sverige kan ansöka och ha rätt till bostadstillägg. När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Vem kan ansöka?

Du kan ansöka från det att du fyller 65 år (66 år gäller från 2023) och har tagit ut hela din allmänna pension eller en motsvarande utländsk pension. Det är vanligt att ansöka om bostadstillägg senare i livet, till exempel om du blir ensamstående.

Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad och du kan ansöka även om du har tillgångar. Din bostadskostnad, familjesituation och din totala ekonomi påverkar hur mycket du kan få i bostadstillägg. Innan du ansöker är det därför bra att göra en preliminär beräkning på webben. Du kan också ringa till oss. Preliminärberäkning av bostadstillägg

Så ansöker du

Du ansöker hos oss på Pensionsmyndigheten. Det är enklast att ansöka via webben med en svensk e-legitimation. I vissa fall kan anhöriga ansöka åt dig. Om du är gift, sambo eller registrerad partner lämnar ni en gemensam ansökan. Du kan också ansöka via blankett. Ansök om bostadstillägg

Anmäl förändringar

Tänk på att du alltid måste anmäla förändringar i din ekonomi, bostads- eller familjeförhållande som kan påverka ditt bostadstillägg. Det är viktigt att du anmäler förändringar både för att du inte ska gå miste om högre ersättning och för att du inte ska få för mycket och behöva betala tillbaka. Du kan anmäla förändringar på vår webbplats med en svensk e-legitimation eller kontakta kundservice. Anmäl ändringar

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig som är bosatt i Sverige och saknar pension eller inte kan få full pension, till exempel om du har kommit till Sverige sent i livet. Det är ett stöd för att du ska kunna betala för din bostad och klara din försörjning.

Du ansöker på samma sätt som för bostadstillägg, samma ansökan gäller för båda förmånerna. Även för äldreförsörjningsstöd gäller att du sedan måste anmäla förändringar som kan påverka ditt äldreförsörjningsstöd.