Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Palkkapansuuninlisäys

Palkkapansuuninlisäyksen sie saatat saa lisänä sinun ylheisheen pansuunhiin Se perustuu ensi käessä sinun palkkaperustetun pansuunin määrää, mutta kans kuinka monta vuotta sie olet Ruottissa tienanu pansuuninperustettuja tuloja.

Sulla saattaa olla oikeus palkkapansuuninlisäyksheen jos sie olet täyttäny 65 vuotta (66 vuotta jällaa vuesta 2023).

Jos sulla on ollu pitkä työelämä Ruottissa mutta matala palkka sulla saattaa olla oikeus saa palkkapansuuninlisäyksen. Se joka vaikuttaa sinun palkkapansuuninlisäyksen oikeutheen ja kokhoon on:

  • Koko sinun palkkaperustetussa ylheisessä pansuunissa.
  • Monta vuotta Ruottissa koska sie olet tienanu pansuuninperustavia tuloja.

Palkkapansuuninlisäys on sisäletty ylheisen pansuunhiin

Kun sie haet ylheistä pansuunia sie haet samala palkkapansuuninlisäystä, riippumatta kuinka vanhaa sie olet kun sie jätät sisäle sinun hakemuksen. Palkkapansuuninlisäyksen sie saatat saa varhaiten kun täytät 65 vuotta ja se myönethään auttomaattisesti kun sie jätät sisäle sinun ylheisen pansuunin hakemuksen eli auttomaattisesti, jos sie olet ottanu ulos sinun palkkaperustetun pansuunin aiemin (vuesta 2023 jällaa 66 vuotta). 

Palkkapansuuninlisäyksen ulosmaksoa ei vaikuta jos sie olet töissä samala aikaa kun sie otat ulos pansuunia eli valittet lopettaa työnteon. Palkkapansuuninlisäyksen kokoa saattaa vaikuttaa, jos sie tienaat lissää vuosia pansuuniperustavia tuloja ja sillä tavala saat korkeaman pansuunin.

Kuinkas paljon sie saatat saa?

Suuriin palkkapansuuninlisäys on 600 kruunua/kuukausi ennen veroa ja mataliin noll kruunuja.

Palkkaperustetun pansuunin koko määrää minkä summan sie olet oikeutettu saa. Palkkaperustettu pansuuni muusta EU/EES-maasta ja Schweizistä saattaa kans vaikuttaa sinun palkkapansuuninlisäyksen kokoa.

Palkkapansuuninlisäyksen kokoa vaikuttaa kans kuinka monta vuotta sie olet Ruottissa tienanu pansuuninperustavia tuloja. Vaatimus on 35-40 vuotta ette sie tulet saamhaan koko palkkapansuuninlisäyksen.

Jos sulla on pansuuni muusta maasta

Palkkapansuuninlisäystä vaikuttaa jos sulla on pansuuni muusta EU-maasta, EES-maasta eli Schweizistä. Se on palkkaperustettuja ikäpansuunia näistä maista, just kun palkkaperustettu pansuuni Ruottista, jokka vaikuttavat kuinka suuren palkkapansuuninlisäyksen sie saatat saa.

Jos sulla on muun tyypin pansuunia kun esimerkiks jälkhiinjäänheenpansuuni, net ei vaikuta palkkapansuuninlisäyksheen.

Jos sie asut muussa maassa eli siiryt muuhun maahan

Sie saatat saa palkkapansuuninlisäyksen, jos sie asut eli siiryt muuhun EU-maahan/EES-maahan eli Schweizhiin, eli maahan kenen kans Ruottila on sopimus sosiaalisesta turvasta. Jos sie sen eestä asut eli siiryt muuhun maahan, sulla ei ole oikeus saa palkkapansuuninlisäystä.

Ruottila on sopimus sosiaalisesta turvasta seuraavissa maissa: Bosnien-Hercegovina, Chile, India, Israeli, Japani, Kanada, Kap Verde, Filippinerit, Marokko, Quebec, (Kanada-konvensjuuni), Serbia, Storbritannia, Sydkorea, Turkiet, Ameriika.

Ilmota jos jotaki muuttuu

Jos sie saat uuven pansuunin, eli jos sinun pansuuni muusta maasta muuttuu, eli jos sie siiryt Ruottista, eli muutat asumismaata Ruottin ulkopuolela, sillon sie piät ilmottaa sen Pansuunivirastole. Ilmota muutoksia jokka vaikuttavat sinun pansuunhiin 

Inkomstpensionstillägget kan du få som ett tillägg till din allmänna pension. Den baseras främst på storleken på din inkomstgrundade pension, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige.

Du kan ha rätt till inkomstpensionstillägg om du har fyllt 65 år (66 år gäller från 2023).

Om du har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg. Det som påverkar rätten till och storleken på ditt inkomstpensionstillägg är:

  • Storleken på din inkomstgrundande allmänna pension.
  • Antal år i Sverige som du har tjänat in pensionsgrundande inkomst.

Inkomstpensionstillägget ingår i den allmänna pensionen

När du ansöker om allmän pension ansöker du samtidigt om inkomstpensionstillägg, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Inkomstpensionstillägget kan du tidigast få från 65 års ålder och det beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller automatiskt vid 65 år, om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare (från 2023 gäller 66 år). 

Utbetalningen av inkomstpensionstillägget påverkas inte av om du arbetar samtidigt som du tar ut pension eller väljer att sluta arbeta. Dock kan storleken på inkomstpensionstillägget påverkas av att du tjänar in ytterligare år med pensionsgrundande inkomst och därmed får högre pension.

Hur mycket kan du få?

Som mest kan inkomstpensionstillägget bli 600 kronor före skatt per månad och som lägst noll kronor.

Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Även inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz kommer att påverka storleken på ditt inkomstpensionstillägg.

Storleken på inkomstpensionstillägget påverkas också av hur många år du tjänat in med pensionsgrundande inkomst i Sverige. Det krävs mellan 35–40 år för att du ska få hela inkomstpensionstillägget.

Om du har pension från annat land

Inkomstpensionstillägget påverkas av om du har pension från annat EU-land, EES-land eller från Schweiz. Det är inkomstgrundade ålderspensioner från dessa länder, precis som inkomstgrundad pension från Sverige, som påverkar hur stort inkomstpensionstillägg du kan få.

Har du andra typer av pension, till exempel efterlevandepension, påverkar dessa inte inkomstpensionstillägget.

Om du bor i eller flyttar till annat land

Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EU-land/EES-land eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet. Om du däremot bor i eller flyttar till ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.

Följande länder har Sverige avtal med om social trygghet: Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kap Verde, Filippinerna, Marocko, Quebec (Kanada-konventionen), Serbien, Storbritannien, Sydkorea, Turkiet, USA.

Anmäl om något förändras

Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar från Sverige eller byter bosättningsland utanför Sverige ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmäl om något förändras