Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Zahtev za penziju

U Švedskoj ne postoji određena starosna dob za odlazak u penziju i zato vam se penzija ne isplaćuje automatski. Zahtev morate da podnesete sami kada želite da počnete da je primate.

Zahtev za penziju podnosite putem naše veb lokacije ili putem obrasca. Ako imate prebivalište van Švedske ili živite u državi članici EU ili EEA (ЕЕА države su države članice EU i Norveška, Island i Lihtenštajn), zahtev podnosite upravi za penziono osiguranje države u kojoj živite.

Ako ste rođeni 1959. godine ili kasnije, penziju možete da primate najranije od onog meseca kada punite 62 godine. Ako ste rođeni 1958. godine ili ranije, penziju možete da primate najranije od onog meseca kada punite 61 godinu. Možete da radite dok primate svoju penziju iz opšteg penzionog osiguranja. Imate pravo da radite do 67 godina, ali ako se vi i vaš poslodavac složite, možete da nastavite sa radom i duže. Od 2020. godine imate pravo na rad sve do 68 godina.

Što kasnije odete u penziju, to višu penziju možete da dobijate. Razlog je taj što ćete stići da zaradite više novca, a očekuje se da ćete kraće vreme biti penzioner.  

Kada podnosite zahtev, odlučujete da li ćete uzeti ceo iznos penzije, ili ćete mesečno primati delove penzije. Takođe odlučujete i da li svoju premijsku penziju želite u isto vreme kada i opštu penziju.

Podnesite zahtev za penziju dva meseca pre nego što želite da je dobijete. Ako živite ili ste živeli u inostranstvu, potrebno je da zahtev podnesete šest meseci pre.

Uprava za penziono osiguranje isplaćuje vašu opštu penziju jednom mesečno. Ako primate porodičnu penziju, stambeni dodatak ili pomoć za izdržavanje za starija lica, ove pomoći se isplaćuju istovremeno.

In Swedish

Ansöka om pension

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Är du född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år. Är du född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Från 2020 har du rätt att arbeta kvar fram till 68 år.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension två månader innan du vill börja ta ut den. Om du bor eller har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.