Podneti zahtev za penziju | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Podneti zahtev za penziju

Pošto ne postoji nikakva određena dob za primanje penzije, ona se neće automatski isplaćivati. Sami morate da podnesete zahtev za penziju.

Zahtev podnosite putem naše web stranice ili formulara. Ako ste nastanjeni van Švedske u jednoj zemlji članici EU ili evropskog ekonomskog prostora (evropski ekonomski prostor se sastoji od članica EU te Norveške, Islanda i Lihtenštajna) trebate da podnesete zahtev penzionoj upravi u zemlji u kojoj živite.

Penziju možete dobiti najranije od onog meseca kad punite 61 godinu. Možete istovremeno i da radite i dobijate opštu penziju. Imate pravo da radite do 67 godine, ali ako se Vi i Vaš poslodavac složite možete nastaviti da radite još duže.

 

Što kasnije idete u penziju, penzija će Vam biti veća. To je zato što ćete stići zaraditi više novaca i računa se da ćete biti penzioner kraće vreme.

Kada podnostite zahtev, odlučujete da li želite da svaki mesec uzimate celu penziju ili jedan dio. Takođe trebate da odlučite da li želite da Vam se istovremeno isplaćuje i premijska penzija i ostala opšta penzija.

Zahtev podnesite dva meseca pre nego što želite da počnete primati penziju. Ako živite u inostranstvu, tebate da podnesete zahtev šest meseci unapred.

Švedska uprava za penzije će Vam isplaćivati opštu penziju jednom mesečno. Ako imate naslednu penziju, stambeni dodatak ili socijalnu pomoć za starije te beneficije će se istovremeno isplaćivati.

In Swedish

Ansöka om pension

Eftersom det inte finns någon bestämd pensionsålder betalas inte pensionen automatiskt ut till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Du kan tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension två månader innan du vill börja ta ut den. Om du bor utomlands bör du ansöka sex månader innan.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.