Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ansaintaeläkkeen lisä

Voit saada yleisen eläkkeesi täydennyksenä ansaintaeläkkeen lisää. Sen määrä perustuu ensisijaisesti tuloperusteisen eläkkeesi suuruuteen, mutta myös siihen, kuinka monta vuotta olet ansainnut eläkkeen perustana olevia tuloja Ruotsissa.

Sinulla voi olla oikeus ansaintaeläkkeen lisään, jos olet täyttänyt 65 vuotta (vuodesta 2023 alkaen 66 vuotta).

Jos olet tehnyt pitkän työuran Ruotsissa mutta palkkasi on ollut pieni, sinulla voi olla oikeus ansaintaeläkkeen lisään. Oikeuteesi saada ansaintaeläkkeen lisää ja lisän suuruuteen vaikuttavat seuraavat asiat:

  • Ansioihin perustuvan yleisen eläkkeesi määrä.
  • Niiden vuosien määrä, joiden aikana olet Ruotsissa ansainnut eläkkeen perustana olevia tuloja.

Ansaintaeläkkeen lisä sisältyy yleiseen eläkkeeseen

Kun haet yleistä eläkettä, haet samanaikaisesti ansaintaeläkkeen lisää riippumatta siitä, kuinka vanha olet hakemusta jättäessäsi. Ansiosidonnaisen eläkkeen lisää voit saada aikaisintaan 65 ikävuodesta alkaen ja se myönnetään automaattisesti, kun jätät hakemuksen yleisestä eläkkeestä tai automaattisesti 65 vuoden ikäisenä, jos sinulle on aiemmin maksettu ansioihin perustuvaa eläkettä (vuodesta 2023 alkaen ikäraja on 66 vuotta). 

Ansaintaeläkkeen lisän maksuun ei vaikuta, työskenteletkö samaan aikaan kuin nostat eläkettä vai lopetatko työnteon. Ansiosidonnaisen eläkkeen lisän suuruuteen voi kuitenkin vaikuttaa se, että ansaitset lisävuosia eläkkeen perustana olevia tuloja ja saat siten korkeamman eläkkeen.

Kuinka paljon voit saada?

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisä voi enimmillään olla 600 kruunua kuukaudessa ennen veroja ja alimmillaan nolla kruunua.

Ansioihin perustuvan eläkkeesi määrä määrittää, mihin summaan sinulla on oikeus. Tuloihin perustuvat eläkkeet muista EU-/ETA-maista ja Sveitsistä vaikuttavat myös ansiosidonnaisen eläkkeen lisän suuruuteen.

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisän määrään vaikuttaa myös se, kuinka monta vuotta olet ansainnut eläkkeen perustana olevia tuloja Ruotsissa. Täyden ansiosidonnaisen eläkkeen lisän saaminen vaatii 35–40 vuotta.

Jos saat eläkettä toisesta maasta

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisään vaikuttaa se, saako eläkettä toisesta EU-maasta, ETA-maasta vai Sveitsistä. Näistä maista saatavat ansioihin perustuvat vanhuuseläkkeet, aivan kuten ansioihin perustuva eläke Ruotsista, vaikuttavat siihen, kuinka paljon ansiosidonnaisen eläkkeen lisää voi saada.

Jos saat muunlaisia eläkkeitä, esimerkiksi perhe-eläkettä, ne eivät vaikuta ansiosidonnaisen eläkkeen lisään.

Jos asut tai muutat toiseen maahan

Voit saada ansiosidonnaisen eläkkeen lisää, jos asut toisessa EU-maassa/ETA-maassa tai Sveitsissä tai maassa, jonka kanssa Ruotsilla on sosiaaliturvasopimukset, tai muutat edellä mainittuihin maihin. Jos kuitenkin asut tai muutat muuhun maahan, sinulla ei ole oikeutta ansiosidonnaisen eläkkeen lisään.

Ruotsilla on sosiaaliturvasopimus seuraavien maiden kanssa: Bosnia ja Hertsegovina, Chile, Etelä-Korea, Filippiinit, Intia, Iso-Britannia, Israel, Japani, Kanada, Kap Verde, Marokko, Quebec (Kanadan yleissopimus), Serbia, Turkki, Yhdysvallat.

Ilmoita muutoksista

Jos saat uutta eläkettä tai jos toisesta maasta saamasi eläke muuttuu tai muutat Ruotsista tai vaihdat asuinmaatasi Ruotsin ulkopuolelle, sinun on ilmoitettava siitä Ruotsin eläkevirastoon. Ilmoita eläkkeeseesi vaikuttavista muutoksista

Inkomstpensionstillägget kan du få som ett tillägg till din allmänna pension. Den baseras främst på storleken på din inkomstgrundade pension, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i Sverige.

Du kan ha rätt till inkomstpensionstillägg om du har fyllt 65 år (66 år gäller från 2023).

Om du har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg. Det som påverkar rätten till och storleken på ditt inkomstpensionstillägg är:

  • Storleken på din inkomstgrundande allmänna pension.
  • Antal år i Sverige som du har tjänat in pensionsgrundande inkomst.

Inkomstpensionstillägget ingår i den allmänna pensionen

När du ansöker om allmän pension ansöker du samtidigt om inkomstpensionstillägg, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Inkomstpensionstillägget kan du tidigast få från 65 års ålder och det beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller automatiskt vid 65 år, om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare (från 2023 gäller 66 år). 

Utbetalningen av inkomstpensionstillägget påverkas inte av om du arbetar samtidigt som du tar ut pension eller väljer att sluta arbeta. Dock kan storleken på inkomstpensionstillägget påverkas av att du tjänar in ytterligare år med pensionsgrundande inkomst och därmed får högre pension.

Hur mycket kan du få?

Som mest kan inkomstpensionstillägget bli 600 kronor före skatt per månad och som lägst noll kronor.

Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Även inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz kommer att påverka storleken på ditt inkomstpensionstillägg.

Storleken på inkomstpensionstillägget påverkas också av hur många år du tjänat in med pensionsgrundande inkomst i Sverige. Det krävs mellan 35–40 år för att du ska få hela inkomstpensionstillägget.

Om du har pension från annat land

Inkomstpensionstillägget påverkas av om du har pension från annat EU-land, EES-land eller från Schweiz. Det är inkomstgrundade ålderspensioner från dessa länder, precis som inkomstgrundad pension från Sverige, som påverkar hur stort inkomstpensionstillägg du kan få.

Har du andra typer av pension, till exempel efterlevandepension, påverkar dessa inte inkomstpensionstillägget.

Om du bor i eller flyttar till annat land

Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EU-land/EES-land eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet. Om du däremot bor i eller flyttar till ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.

Följande länder har Sverige avtal med om social trygghet: Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Japan, Kanada, Kap Verde, Filippinerna, Marocko, Quebec (Kanada-konventionen), Serbien, Storbritannien, Sydkorea, Turkiet, USA.

Anmäl om något förändras

Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar från Sverige eller byter bosättningsland utanför Sverige ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmäl om något förändras