Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisä

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisä on uusi etuus, jonka voit saada, jos sinulla on oikeus siihen. Kenenkään ei tarvitse hakea lisää, vaan se huomioidaan automaattisesti, kun haet yleistä eläkettä. Sama koskee jo eläkettä nostavaa.  

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisä on uusi lisä yleiseen eläkkeeseen ja sitä maksetaan ensimmäisen kerran syyskuussa 2021. Jos sinulla on oikeus siihen, lähetämme sinulle päätöksen elokuussa.

Jos olet tehnyt pitkän työuran Ruotsissa mutta matalapalkkaisena, sinulla voi olla oikeus ansiosidonnaisen eläkkeen lisään.

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisän oikeuteen ja suuruuteen vaikuttaa:

  • Ansioihin perustuvan yleisen eläkkeen määrä. Jos eläkkeesi on yli 17 000 kruunua tai alle 9 000 kruunua, et saa ansiosidonnaisen eläkkeen lisää.
  • Vuosien määrä Ruotsissa, joiden aikana olet ansainnut eläkkeen perustana olevia tuloja. 

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisä sisältyy yleiseen eläkkeeseen

Kun jätät hakemuksen yleisestä eläkkeestä, hakemus koskee myös ansiosidonnaisen eläkkeen lisää, riippumatta siitä, minkä ikäisenä jätät hakemuksen. Ansiosidonnaisen eläkkeen lisää voit saada aikaisintaan 65 ikävuodesta alkaen ja se myönnetään automaattisesti, kun jätät hakemuksen yleisestä eläkkeestä tai automaattisesti 65 vuoden ikäisenä, jos olet nostanut ansioihin perustuvaa eläkettä aiemmin. 

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisän maksuun ei vaikuta jos työskentelet samaan aikaan kuin nostat eläkettä tai päätät lopettaa työnteon. Ansiosidonnaisen eläkkeen lisän suuruuteen voi kuitenkin vaikuttaa se, että ansaitset lisävuosia eläkkeen perustana olevia tuloja ja saat siten korkeamman eläkkeen.

Kuinka paljon voit saada?

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisä voi enimmillään olla 600 kruunua kuukaudessa ennen veroja ja alimmillaan nolla kruunua.

Ansioihin perustuvan eläkkeesi määrä määrittää, mihin summaan sinulla on oikeus. Tuloihin perustuvat eläkkeet muista EU-/ETA-maista ja Sveitsistä vaikuttavat myös ansiosidonnaisen eläkkeen lisän suuruuteen.

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisän määrään vaikuttaa myös se, kuinka monta vuotta olet ansainnut eläkkeen perustana olevia tuloja Ruotsissa. Täyden ansiosidonnaisen eläkkeen lisän saaminen vaatii 35–40 vuotta.

Jos saat eläkettä toisesta maasta

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisään vaikuttaa se, saako eläkettä toisesta EU-maasta, ETA-maasta vai Sveitsistä. Näistä maista saatavat ansioihin perustuvat vanhuuseläkkeet, aivan kuten ansioihin perustuva eläke Ruotsista, vaikuttavat siihen, kuinka paljon ansiosidonnaisen eläkkeen lisää voi saada.

Jos saat muunlaisia eläkkeitä, esimerkiksi perhe-eläkettä, ne eivät vaikuta ansiosidonnaisen eläkkeen lisään.

Ruotsin uusi ansiosidonnaisen eläkkeen lisä maksuun – Kelan etuudet täytyy tarkistaa

Jos asut tai muutat toiseen maahan

Voit saada ansiosidonnaisen eläkkeen lisää, jos asut toisessa EU-maassa/ETA-maassa tai Sveitsissä tai maassa, jonka kanssa Ruotsilla on sosiaaliturvasopimukset, tai muutat edellä mainittuihin maihin. Jos asut tai muutat muuhun maahan, sinulla ei ole oikeutta ansiosidonnaisen eläkkeen lisään.

Ruotsilla on sosiaaliturvasopimus seuraavien maiden kanssa;

Bosnia ja Hertsegovina, Chile, Etelä-Korea, Filippiinit, Intia, Israel, Kanada, Kap Verde, Marokko, Quebec (Kanadan yleissopimus), Serbia, Turkki, Yhdysvallat.

Ilmoita muutoksista

Jos saat uutta eläkettä tai jos eläkkeesi toisesta maasta muuttuu tai muutat Ruotsista tai muutat asuinmaatasi Ruotsin ulkopuolelle, sinun on ilmoitettava siitä Ruotsin eläkevirastoon.

Jos sinulla on ruotsalainen pankkitunnus, voit ilmoittaa eläkkeesi muutoksista muusta maasta kuin Ruotsista tällä sivustolla.

Ilmoita eläke toisesta maasta (linkki verkkopalveluun)

Jos sinulla ei ole ruotsalaista pankkitunnusta tai haluat ilmoittaa muista muutoksista, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. 

In Swedish - inkomstpensionstillägg

Inkomstpensionstillägget är en ny förmån som du kan få om du har rätt till det. Ingen behöver ansöka om tillägget, utan det sker automatiskt när du ansöker om allmän pension. Samma gäller om du redan tar ut pension.  

Inkomstpensionstillägget är ett nytt tillägg till den allmänna pensionen och första utbetalningen kommer att ske september 2021. Om du har rätt till det skickar vi ett beslut till dig i augusti.

Om du har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg.

Det som påverkar rätten till och storleken på ditt inkomstpensionstillägg är:

  • Storleken på din inkomstgrundade allmänna pension. Har du mer än 17 000 kronor eller mindre än 9 000 kronor i pension så får du inget inkomstpensionstillägg.
  • Antal år i Sverige som du har tjänat in pensionsgrundande inkomst. 

Inkomstpensionstillägget ingår i den allmänna pensionen

När du lämnar in ansökan för att få din allmänna pension gäller den också för inkomstpensionstillägget, oberoende av hur gammal du är när du lämnar in din ansökan. Inkomstpensionstillägget kan du tidigast få från 65 års ålder och det beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller automatiskt vid 65 år, om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare. 

Utbetalningen av inkomstpensionstillägget påverkas inte av om du arbetar samtidigt som du tar ut pension eller väljer att sluta arbeta. Dock kan storleken på inkomstpensionstillägget påverkas av att du tjänar in ytterligare år med pensionsgrundande inkomst och därmed får högre pension.

Hur mycket kan du få?

Som mest kan inkomstpensionstillägget bli 600 kronor före skatt per månad och som lägst noll kronor.

Storleken på din inkomstgrundade pension avgör vilket belopp du har rätt till. Även inkomstgrundad pension från annat EU/EES-land och Schweiz kommer att påverka storleken på ditt inkomstpensionstillägg.

Storleken på inkomstpensionstillägget påverkas också av hur många år du tjänat in med pensionsgrundande inkomst i Sverige. Det krävs mellan 35–40 år för att du ska få hela inkomstpensionstillägget.

 Om du har pension från annat land

Inkomstpensionstillägget påverkas av om du har pension från annat EU-land, EES-land eller från Schweiz. Det är inkomstgrundade ålderspensioner från dessa länder, precis som inkomstgrundad pension från Sverige, som påverkar hur stort inkomstpensionstillägg du kan få.

Har du andra typer av pension, till exempel efterlevandepension, påverkar dessa inte inkomstpensionstillägget.

Om du bor i eller flyttar till annat land

Du kan få inkomstpensionstillägg om du bor i eller flyttar till ett annat EU-land/EES-land eller Schweiz eller ett land som Sverige har avtal med om social trygghet. Om du däremot bor i eller flyttar till ett annat land, har du inte rätt till inkomstpensionstillägg.

Följande länder har Sverige avtal med om social trygghet;

Bosnien-Hercegovina, Chile, Indien, Israel, Kanada, Kap Verde, Filippinerna, Marocko, Quebeck (Kanada-konventionen), Serbien, Sydkorea, Turkiet, USA.

Anmäl om något förändras

Om du får ny pension eller om din pension från annat land ändras eller om du flyttar från Sverige eller byter bosättningsland utanför Sverige ska du anmäla det till Pensionsmyndigheten.

Om du har svensk bank-id kan du anmäla förändringar på pension från annat land än Sverige på denna webbsida.

Anmäl pension från annat land (länk till webbtjänst)

Om du inte har svenskt bank-id eller vill anmäla andra ändringar kan du kontakta vår kundservice.