Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

PSI-data - vidareutnyttjande av information

Information som framställs eller samlas in av Pensionsmyndigheten kan ha användningsområden utanför vår verksamhet. Vi vill aktivt bidra till att andra aktörer i samhället kan vidareutnyttja informationen för att skapa nya produkter och tjänster.

Pensionsmyndigheten har initierat ett arbete med att se över hur vi kan tillhandahålla öppna data och göra offentlig information mer tillgänglig. Som utgångspunkt kommer vi att ha EU:s direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn.Lagar och direktiv om öppna data | DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DiGG, har också tagit fram en vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information.Öppna och delade data | DIGG

Vid frågor kontakta psidata@pensionsmyndigheten.se

Tillgänglig information

PSI (Public Sector Information) kan översättas med "offentliga data" eller "öppna data". Det är den information som finns i sådana elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv aktivt kan förväntas tillgängliggöra på sin webbplats. Öppna data är både allmänt tillgängliga och normalt fria att använda och vidareutnyttja.

Vi tillgängliggör information för vidareutnyttjande i enlighet med gällande regler. Det innebär att information som inte kan lämnas ut för vidareutnyttjande är sådant som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk eller juridisk person och därför omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och dataskyddreglerna.

Information som Pensionsmyndigheten tillgängliggör för vidareutnyttjande är normalt avgiftsfri och tillgängliggörs i den minst bearbetade formen. 

För beställningar som innebär att särskilda bearbetningar måste göras är kostnaden 850 kronor/ timmen exklusive moms. Material som redan finns sammanställt av Pensionsmyndigheten lämnas ut utan kostnad.

Här ser du en sammanställning av de informationsresurser som finns tillgängliga via vår webbplats. Ambitionen är att successivt utöka materialet utifrån de behov och önskemål som finns.

Arkivbeskrivning - översiktlig bild

Arkivbeskrivningen ger en översiktlig bild av myndigheten och de allmänna handlingar som finns i myndighetens arkiv. Mer om arkivbeskrivning

I diariet registreras våra ärenden

I vårt e-diarium, som uppdateras en gång per dygn, kan du se registrerade  ärenden från och med myndighetens bildande den 1 januari 2010. Observera att enskilda pensionsärenden inte finns i e-diariet.Mer om e-diariet

Korta pensionsfakta

För att underlätta för pensionsintressenter, exempelvis journalister som söker information om pensionssystemet finns en sammanställning på de uppgifter som oftast efterfrågas och var man hittar fördjupad information och statistik för respektive område.Mer om korta pensionsfakta

Pensionsmodellen - simuleringar av systemet

Pensionsmodellen är ett verktyg som kan användas för att göra simuleringar av pensionssystemet. Pensionsmodellen består av två delar –­ en demografidel som följer SCB:s  befolkningsprognoser och en del som beräknar pensionssystemets utveckling. Du kan välja olika befolkningsscenarier, tillväxter, inflations- och avkastningsantaganden för att se hur dessa påverkar pensionssystemets  finansiella ställning och pensionsnivåer.

Du får sprida och modifiera verktyget men du ska ange Pensionsmyndigheten som källa.Pensionsmodellen

Publikationer och rapporter

Våra publikationer, exempelvis årsredovisningar och rapporter, finns samlade för nedladdning.Mer om publikationer och rapporter

Statistik

På våra statistiksidor finns uppgifter om exempelvis intjänande, utbetalningar och fondsparande i pensionssystemet. Om du inte hittar den statistik du önskar  på webbplatsen kan du göra en skriftlig förfrågan via e-post till vår särskilda frågebrevlåda som du hittar tillsammans med instruktioner för beställningar.Mer om statistik

Typfallsmodellen

Typfallsmodellen är ett verktyg som kan användas för att göra beräkningar av pensionsutfallet för en individ i en specifik grupp. Modellen tar hänsyn till allmän pension, tjänstepension, bostadstillägg samt individuellt pensionssparande. Utfallet beräknas både före och efter skatt.

Du får sprida och modifiera verktyget, men du ska ange Pensionsmyndigheten som källa.Mer om typfallsmodellen