Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionens förval avkastade mer än genomsnittet

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Nästan alla pensionssparare i premiepensionen fick en negativt värdeutveckling 2022. De som var kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa fick i genomsnitt en mindre negativ värdeutveckling jämfört med de som hade gjort egna fondval. Spannet i värdeutveckling är dock bredare bland de som har ett eget fondval. Det visar en ny rapport från Pensionsmyndigheten som bland annat beskriver värdeutvecklingen i inkomstpensionen och premiepensionen.

Varje år betalar förvärvsarbetande en viss del av inkomsten som pensionsavgift. Större delen av avgiften går till inkomstpensionen och en mindre del till premiepensionen. En viktig skillnad mellan inkomstpensionen och premiepensionen är att värdeförändringen i inkomstpensionen är lika för alla, medan den för premiepensionen kan variera från person till person, beroende på vilka fonder som valts.

– Pensionen tjänas ofta in under lång tid, 40 - 45 år eller ännu längre. Pensionens framtida storlek beror till viss del på värdeförändringen i fonderna inom premiepensionen. Exempelvis får en person som sätter in samma belopp varje år under 40 års tid med en årlig värdeutveckling på 2 procent, hela 54 procent större slutbehållning än en sparare utan värdeutveckling, säger rapportförfattaren Dan Frankkila, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Sedan starten för nuvarande pensionssystem har den genomsnittliga värdeutvecklingen i premiepensionen varit högre än i inkomstpensionen, vilket är enligt förväntan. Den genomsnittliga årliga värdeförändringen för premiepensionen har sedan 1995 fram till slutet av 2022 varit 7,4 procent, jämfört med inkomstpensionens 3,3 procent.

Av rapporten framgår att det statliga förvalsalternativet har gett bra värdeutveckling jämfört med de som har gjort egna fondval. Avkastningen beror dock på vilka fonder som har valts samt placeringsinriktning. Det finns de som gjort egna fondval som har haft både högre och lägre värdeutveckling än de som har förvalet AP7 Såfa.

Tabell: pensionssparare med förvalet AP7 Såfa respektive eget fondval

  Antal Procent
Kvar i förvalet AP7 Såfa 3 793 000 60,4
Eget fondval – premiepensionens fondtorg 2 487 000 39,6
Samtliga 6 284 000 100

Rapporten Inkomstpensionen och premiepensionen: Värdeutveckling och utbetalningar 2022 beskriver värdeutvecklingen i inkomstpensionen och premiepensionen utifrån ett systemperspektiv och hur den fördelar sig för individerna. Den innehåller även statistik om pensionsutbetalningarnas nivå och utveckling.

Tabell: värdeutveckling i olika kategorier  

Värdeutvecklingen är kapitalviktad vilket tar hänsyn till alla insättningar och uttag och tidpunkten för dessa på respektive premiepensionskonto.

Mått

Inkomstpension, utveckling i procent

Premiepension, utveckling i procent

Värdeutveckling i genomsnitt per år sedan start

3,3

7,4

Pensionssparare: genomsnittlig värdeutveckling 2022
-  förvalet AP7 Såfa
-  eget fondval
 

 

-10,4

-9,1
-11,7

Pensionssparare: genomsnittlig värdeutveckling per år sedan inträde

 

+8,2

Pensionärer: genomsnittlig värdeutveckling 2022

 

-7,7

Pensionärer: genomsnittlig värdeutveckling per år sedan start

 

+6,6

Läs hela rapporten Inkomstpensionen och premiepensionen: Värdeutveckling och utbetalningar 2022

För journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00