Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Rätt från början

Rapporten Rätt från början är Pensionsmyndighetens svar på regeringens uppdrag gällande rätt från början i 2023 års regleringsbrev.  

Sammanfattning 

Rapporten redovisar Pensionsmyndighetens fortsatta arbete med att säkerställa och underlätta för enskilda att lämna korrekta uppgifter i ansökan, komma in med uppgifter om ändrade förhållanden samt ta ansvar för skyldigheten att informera myndigheten om ändrade förhållanden.

Arbetet görs i syfte att den enskilde ska få rätt ersättning och därigenom motverka felaktiga utbetalningar.

Myndigheten avser att fokusera på området anmälan av ändrade förhållanden för att uppnå större effekter. För att minska felaktiga utbetalningar mer radikalt behövs en översyn av regelverket inom bostadstillägg.

Rapport publicerad 2024-02-26

Tidigare rapporter i serien