Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Sveriges pensioner

Sveriges pensioner är en rapport som Pensionsmyndigheten publicerat varje år från och med 2011. Syftet med rapporten är att informera övergripande om den ekonomiska omfattningen av Sveriges pensionsordningar och deras utveckling. 

Sammanfattning 

Tillväxten i de samlade beloppen för pensionerna i Sverige bromsar in under 2022 och minskar som andel av BNP. Det totala förvaltade pensionskapitalet uppgick till 8 100 miljarder kronor, inbetalningarna uppgick till 603 miljarder kronor och utbetalningarna till 558 miljarder kronor. Samma år summerades den samlade pensionsskulden till 17 600 miljarder kronor.

Rapport publicerad 2023-12-14

Tidigare rapporter i serien