Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Utbetalningar av premiepension till pensionärer 2022

Denna årliga rapport visar statistik över utbetalning av premiepension och den ökade betydelse som premiepensionen får för pensionärer. 

Sammanfattning av rapporten

Rapporten redovisar dels de nivåer för premiepensionsbelopp som gäller för år 2022, dels resultatet av Pensionsmyndighetens årliga omräkningar av premiepensionsbelopp under perioden 2002–2022. 

Rapport publicerad 2022-02-07

Utbetalningar av premiepension till pensionärer

Tidigare rapporter i serien