Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionen betyder allt mer för nya pensionärer

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

För cirka 20 år sedan gjordes den första utbetalningen från premiepensionssystemet. Sedan dess har utbetalningarna ökat stadigt. För nyblivna pensionärer står idag premiepensionen för drygt elva procent av den allmänna inkomstgrundade pensionen. Fullt infasad står premiepensionen för en femtedel av den allmänna inkomstgrundade pensionen. Det visar en rapport om utbetalningar i premiepensionen från Pensionsmyndigheten.

Årets omräkning av pensionärernas premiepension innebär en ökning med i genomsnitt 15,3 procent jämfört med 2021. Ökningen av premiepensionen kan jämföras med inkomstpensionen som vid samma tillfälle ökade med 2,5 procent. Premiepensionens bidrag till den totala pensionen är i genomsnitt drygt 2 200 kronor i månaden för den som började ta ut sin premiepension i början av 2022.

– Årets genomsnittliga procentuella ökning av premiepensionen är den högsta sedan 2010. Eftersom det är möjligt att välja olika fonder eller traditionell försäkring som har gett olika värdeutveckling så varierar ökningen relativt mycket mellan olika individer, säger Pensionsmyndighetens analytiker Dan Frankkila.

Genomsnittlig förändring av premiepensionsbeloppen från fondförsäkring, traditionell försäkring respektive inkomstpension, per år

Diagrammet visar genomsnittlig förändring av premiepensionsbeloppen från fondförsäkring, traditionell försäkring och inkomstpension per år.

Betydelsen av premiepension ökar för varje ny årskull som går i pension. Som andel av den allmänna inkomstgrundade pensionen motsvarar premiepensionen 11,3 procent för män och 11,6 procent för kvinnor för de som började ta ut sin pension år 2020. Premiepensionen är fortfarande under infasning. När den är fullt infasad, för årskullar födda 1970 eller senare, beräknas premiepensionen svara för cirka 20 procent av allmänna inkomstgrundade pensionen.

– Premiepensionen är fortfarande den mindre delen av den allmänna pensionen. Det som främst påverkar pensionen är dina samlade inkomster under hela livet, om du har tjänstepension via din arbetsgivare och vid vilken ålder du väljer att ta ut din pension, säger Monica Zettervall som är pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Inkomstpension och premiepension bildar allmän pension

Inkomstgrundad allmän pension består av två delar, inkomstpension och premiepension. I det inkomstgrundade allmänna pensionssystemet avsätts varje år 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten till den inkomstgrundade pensionen. Av dessa 18,5 procent går 16 procentenheter till varje persons inkomstpensionskonto och 2,5 procentenheter till varje persons premiepensionskonto.

Inkomstpensionen räknas om vid varje årsskifte med ett så kallat följsamhetsindex. För att ge en högre startpension beräknas pensionen med ett förskott motsvarande en årlig uppräkning av pensionerna på 1,6 procent. Det förskottet betalas sedan tillbaka genom att dra bort 1,6 procent vid de kommande årens årliga uppräkningar. Inkomstindex är ett mått på utvecklingen av den genomsnittliga inkomsten i Sverige. Inkomstpensionernas omräkning innebär alltså samma procentuella utveckling för alla.

Premiepensionssystemet är den fonderade delen av det allmänna pensionssystemet. Individer kan välja vilka fonder premiepensionen ska placeras i eller stanna kvar i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Idag har 7,9 miljoner personer tjänat in till premiepension och av dessa får 1,8 miljoner personer utbetalningar av premiepension.

Rapporten Utbetalningar av premiepension till pensionärer

Mer information för journalister

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00