Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Utvecklingen av pensionsinkomsten för fyra typfall

Rapporten utgör Pensionsmyndighetens svar på Regeringens uppdrag i 2023 års regleringsbrev av att ta fram pensionsutfallet för fyra ensamstående personer, 74 år gamla, och redovisa utfallet för typfallen under de senaste tio åren.

Sammanfattning 

Rapporten visar hur pensionsutvecklingen har varit under de senaste tio åren för fyra ensamstående pensionärer. Pensionärerna är alla 74 år gamla 2023 och inkomsterna är efter skatt och eventuella ekonomiska stöd. De fyra pensionärstyperna har olika inkomstnivåer och de har alla under perioden 2014–2023 fått en real ökning av den disponibla inkomsten under perioden. Ökningen har i fasta priser varit mellan 5 till 20 procent, med en högre real utveckling för typfallen med lägre pensionsinkomster.

Tidigare rapporter i serien