AP-fonder och ålderspensionsavgifter - tabell | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

AP-fonder och ålderspensionsavgifter - tabell

Tabell över AP-fondernas inkomster, utgifter och fondkapital, avgiftsprocentsatserna i ålderspensionssystemet samt en beräkning av real och nominell avkastning. 

AP-fonderna och ålderspensionsavgifter, mellan åren 1960-2018