Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Flytta till Sverige som pensionär

Om du är pensionär och flyttar tillbaka till Sverige efter att ha bott utomlands en tid, kan du ha rätt att få garantipension och inkomstpensionstillägg. Om du har låg pension eller ska flytta till Sverige utan att ha bott här tidigare kan du ha rätt till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

För att vi ska kunna pröva om du har rätt till en viss pension eller förmån behöver du skicka in en ansökan till oss.

Flytta tillbaka till Sverige

Inkomstgrundad svensk pension, som du tjänar in till genom arbete, betalas ut till dig oavsett var du är bosatt. Om du flyttar tillbaka till Sverige som pensionär och har inkomstgrundad pension finns det flera pensioner eller förmåner som du kan ha rätt till.

Du kan ha rätt till garantipension

Om du har uppnått åldern för grundskydd och om du har bott minst tre år i Sverige kan du ha rätt till garantipension. Ditt födelseår avgör när du tidigast kan få garantipension. Är du född 1958 eller 1959 behöver du vara 66 år eller äldre. Är du född senare kommer andra åldrar gälla för dig. 

Garantipensionen är en utfyllnad till din inkomstgrundade pension och beräknas på din bosättningstid i Sverige och påverkas av ditt civilstånd. Även dina inkomstgrundade pensioner från andra länder kommer att påverka beräkningen av garantipensionen.

För att ha rätt till garantipension ska du anses vara bosatt i Sverige enligt gällande regelverk. Du ska också vara folkbokförd i Sverige. När du har flyttat till Sverige och ansöker om garantipension påbörjar vi en utredning. Vi utreder bland annat om du vistas regelbundet i flera länder, om du har bostad i flera länder, var övriga familjemedlemmar är bosatta och i vilket land du är skattskyldig. Det är först när den här utredningen är klar som vi kan avgöra om du har rätt till garantipension eller inte. 

När du tidigare bott och arbetat i ett annat EU/EES-land kommer din garantipension att beräknas på både den tid du bott i Sverige och den tid du bott eller arbetat i det andra EU/EES-landet, under förutsättning att den tiden kan intygas av pensionsmyndigheten i det andra EU/EES-landet.Garantipension

Du kan ha rätt till inkomstpensionstillägg

Inkomstpensionstillägget är ett tillägg till svensk inkomstgrundad pension. Inkomstpensionstillägget baseras på hur många år med pensionsgrundande inkomst du har och kan betalas ut om beloppet för din inkomstgrundade pension är inom ett visst inkomstintervall.Inkomstpensionstillägg

Så här ansöker du

För att Pensionsmyndigheten ska kunna pröva din rätt till garantipension och inkomstpensionstillägg behöver vi en ansökan från dig. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter för att vi ska kunna pröva din ansökan.

Du behöver fylla i blanketterna Ansökan om garantipension och inkomstpensionstillägg och Kompletterande uppgifter till ansökan om garantipension och inkomstpensionstllägg.

Skicka din ifyllda och undertecknade ansökan tillsammans med de kompletterande uppgifterna till:

Pensionsmyndigheten

839 77 Östersund

Flytta till Sverige för första gången 

Du som flyttar till Sverige och inte har bott här tidigare kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd.

Du kan ha rätt till bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Hela din ekonomi tas med i beräkningen, därför bör du ta reda på hur möjligheten ser ut för dig innan du ansöker.

När du ansöker om bostadstillägg prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till äldreförsörjningsstöd.Bostadstillägg och ekonomiskt stöd

Så här ansöker du

Innan du kan ansöka om bostadstillägg som pensionär behöver du uppfylla vissa grundkrav. Du måste bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension inklusive garantipension och premiepension.  Du kan även ha rätt till bostadstillägg om du saknar svensk pension men har utländsk pension, eller om du har änkepension.

Gör först en preliminärberäkning för att testa om du bör ansöka om bostadstillägg.Gör en preliminär beräkning

Ansök om bostadstillägg

Tänk på det här när du flyttar till Sverige

När du flyttar till Sverige ska du börja med att kontakta Skatteverket och bli folkbokförd i Sverige. Om du tidigare haft särskild inkomstskatt för bosatta utanför Sverige ska du även be om att få en ny skattsedel utfärdad.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vad som krävs vid inflyttning till Sverige.Skatteverket

Uppgifter om bankkonto

Du kan få pensionen utbetald till ett svenskt eller utländskt bankkonto. För att ändra konto för dina utbetalningar loggar du in på Mina sidor med din e-legitimation.Ändra bankkonto för din pension