Pensionsålderns betydelse | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Pensionsålderns betydelse

Ju längre du väntar med att ta ut din pension desto högre månadsbelopp får du. Fortsatt arbete ger dig också en högre pension. När medellivslängden ökar måste du som är yngre kanske räkna med att jobba några år längre för att få en pension som motsvarar tidigare årskullars. 

Det finns ingen fast pensionsålder, utan det är du själv som avgör vid vilken ålder du vill börja ta ut hela eller delar av din pension (tidigast från och med den månad du fyller 61 år). Den tidpunkt du väljer för att påbörja ditt uttag har stor betydelse för hur stor din pension blir. Du har rätt att arbeta fram till 67 års ålder, efter det krävs samtycke från din arbetsgivare.

Tar du ut pensionen senare blir den högre

Ju längre du arbetar och tjänar in pensionsrätt, desto större blir din pensionsbehållning. Den förväntade återstående livslängden från pensionstidpunkten blir också kortare. Delningstalet blir därför lägre och den årliga pensionen högre. Den sammanlagda effekten av en högre pensionsbehållning och ett lägre delningstal kan uppskattas till ungefär 7-8 procent mer i pension för varje år som du väljer att skjuta upp pensionsuttaget.

Arbeta och ta ut pension samtidigt

Du kan också arbeta samtidigt som du tar ut allmän pension. Du kan arbeta upp till heltid och ta ut hela din pension samtidigt. Genom att arbeta hel- eller deltid fortsätter du att tjäna in pengar till nya pensionsrätter.

Att fler lever längre påverkar din pension

Den genomsnittliga livslängden i Sverige ökar. Därför behöver de flesta jobba längre för att få ut samma nivå på pensionsinkomsten som den äldre generationen. Sen den allmänna pensionen infördes har medellivslängden ökat medan den faktiska pensionsåldern har sjunkit. Att många utbildar sig längre och kommer ut på arbetsmarknaden senare gör också att fler behöver jobba även efter 65 år.

När passar det dig att gå i pension?

Det är du själv som fattar beslut om när du vill gå i pension. Här på vår webbplats kan du göra en pensionsprognos där även din tjänstepension och eventuell privat pension ingår. Med den som grund kan du lättare planera och ta det beslut som fungerar bäst för dig.

Gör din pensionsprognos

Om du har garantipension

Om du har rätt till garantipension och/eller garantitillägg betyder det inte alltid att fortsatt arbete ger en ökad total pension. För att veta vad som gäller för just dig med garantipension och/ eller garantitillägg var vänlig och kontakta kundservice så hjälper vi dig att räkna på det.

Fullständig tabell över alternativ pensionsålder

Detta är schabloner för alternativ pensionsålder och pensionstid för olika årskullar. Beräkningarna är gjorda med SCB:s prognoser 2016 för förväntad livslängd som underlag. Den alternativa pensionsåldern är beräknad utifrån att du ska få en pension som motsvararvad du skulle fått i pension vid 65 års ålder om medellivslängden varit oförändrad.

* Tid som pensionär menas förväntad återstående livslängd vid alternativ pensionsålder.

Årskull Fyller 65 år Förväntad livslängd vid 65 Alternativ pensionsålder* Tid som pensionär vid alternativ pensionsålder... ... jämfört med årskull 1930
1930 1995 82,4 65 17,5 0
1952 2017 85,1 66,6 19,2 1,7
1953 2018 85,2 66,8 19,2 1,7
1954 2019 85,3 66,9 19,2 1,7
1955 2020 85,4 67,1 19,1 1,6
1956 2021 85,5 67,2 19,1 1,6
1957 2022 85,6 67,3 19,1 1,6
1958 2023 85,7 67,3 19,2 1,7
1959 2024 85,8 67,4 19,2 1,7
1960 2025 85,9 67,5 19,3 1,8
1961 2026 86,0 67,6 19,3 1,8
1962 2027 86,1 67,7 19,3 1,8
1963 2028 86,2 67,7 19,4 1,9
1964 2029 86,3 67,8 19,4 1,9
1965 2030 86,4 67,9 19,5 2,0
1966 2031 86,5 67,9 19,5 2,0
1967 2032 86,6 68,0 19,4 1,9
1968 2033 86,7 68,0 19,4 1,9
1969 2034 86,8 68,1 19,5 2,0
1970 2035 86,9 68,1 19,6 2,1
1971 2036 87,0 68,2 19,6 2,1
1972 2037 87,1 68,2 19,7 2,2
1973 2038 87,2 68,3 19,8 2,3
1974 2039 87,3 68,3 19,8 2,3
1975 2040 87,4 68,4 19,9 2,4
1976 2041 87,5 68,5 19,9 2,4
1977 2042 87,6 68,6 19,9 2,4
1978 2043 87,7 68,6 20,0 2,5
1979 2044 87,8 68,7 20,0 2,5
1980 2045 87,9 68,8 20,0 2,5
1981 2046 87,9 68,8 20,1 2,6
1982 2047 88,0 68,9 20,1 2,6
1983 2048 88,1 68,9 20,1 2,6
1984 2049 88,2 69,0 20,1 2,6
1985 2050 88,3 69,0 20,1 2,6
1986 2051 88,4 69,1 20,1 2,6
1987 2052 88,5 69,1 20,2 2,7
1988 2053 88,6 69,2 20,2 2,7
1989 2054 88,7 69,2 20,3 2,8
1990 2055 88,7 69,3 20,3 2,8
1991 2056 88,8 69,4 20,3 2,8
1992 2057 88,9 69,5 20,3 2,8
1993 2058 89,0 69,5 20,4 2,9
1994 2059 89,1 69,6 20,4 2,9
1995 2060 89,2 69,7 20,4 2,9
1996 2061 89,3 69,7 20,4 2,9
1997 2062 89,3 69,8 20,4 2,9
1998 2063 89,4 69,8 20,5 3,0
1999 2064 89,5 69,9 20,5 3,0
2000 2065 89,6 69,9 20,6 3,1
2001 2066 89,7 69,9 20,6 3,1
2002 2067 89,8 70,0 20,5 3,0
2003 2068 89,8 70,0 20,6 3,1
2004 2069 89,9 70,1 20,6 3,1
2005 2070 90,0 70,1 20,6 3,1
2006 2071 90,1 70,2 20,6 3,1
2007 2072 90,1 70,2 20,7 3,2
2008 2073 90,2 70,3 20,7 3,2
2009 2074 90,3 70,3 20,8 3,3
2010 2075 90,4 70,4 20,8 3,3
2011 2076 90,4 70,5 20,7 3,2
2012 2077 90,5 70,6 20,7 3,2
2013 2078 90,6 70,6 20,8 3,3
2014 2079 90,7 70,7 20,8 3,3
2015 2080 90,7 70,8 20,8 3,3
2016 2081 90,8 70,9 20,8 3,3