Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Jobba längre ger högre pension

Ju längre du väntar med att ta ut din pension desto högre månadsbelopp får du. Du fortsätter också att tjäna in till din allmänna pension så länge du jobbar.

Ju längre du arbetar och tjänar in pengar till din pension, desto mer får du per månad när du väl börjar ta ut pension. Det gäller för de allra flesta.
Det finns två skäl till att månadsbeloppet ökar:

  • Du fortsätter att tjäna in till din allmänna pension så länge du fortsätter att arbeta.
  • Den pension du tjänat in fördelas på färre år ju längre du väntar med att ta ut den.

Ett års extra arbete kan ge tusenlappar mer i pension

De allra flesta får högre pension per månad hela livet ut ju längre de arbetar. Det kan innebära 6–11 procent mer i månaden för varje extra år. När du loggar in på pensionsmyndigheten.se kan du jämföra hur din pension påverkas av vid vilken ålder du väljer att ta ut den. Du har rätt att arbeta till 69 års ålder.

Diagrammet visar ett exempel på en person som har 35 500 kronor i lön och som får 24 200 kronor i pension om den tas ut vid 66 års ålder.

Diagrammet visar ett exempel på en person som har 35 500 kronor i lön och som får 27 000 kronor i pension om den tas ut vid 66 års ålder. Tar man ut den tidigare minskar månadsbeloppet och tar man ut den senare ökar det. Beloppet gäller varje månad livet ut före skatt. I diagrammet ingår allmän pension och tjänstepension.

Pensionsprognosen visar hur ditt månadsbelopp påverkas av att jobba längre

När du loggar in kommer du till din egen pensionsprognos. Här kan du jämföra hur olika uttagsåldrar påverkar ditt månadsbelopp.

Du betalar lägre skatt om du fortsätter jobba

Fortsätter du att jobba istället för att ta ut din pension betalar du lägre skatt på din lön än du gjort under tidigare år. Från januari det år du fyller 66 år får du nämligen ett förhöjt jobbskatteavdrag på din lön.

Från januari det år du ska fylla 67 (gäller från 2023) får du dessutom ett förhöjt grundavdrag på både din lön och din pension, vilket gör att du betalar lägre skatt. Det gäller oavsett om du tagit ut pensionen tidigare eller börjar ta ut den från 67 års ålder eller senare.

Exempel på hur skatten påverkas av ålder samt typ av inkomst

Situation och ålder Inkomst före skatt per månad, kronor Kvar efter skatt per månad, kronor Skatt, procent
Ta ut hel pension och sluta arbeta vid 63 år 18 000 i pension 13 100 27
Ta ut pension och sluta arbeta vid 67 år 18 000 i pension 14 900 17
Fortsätta arbeta och inte ta ut pension vid 63 år 18 000 i lön 14 900 17
Fortsätta arbeta och inte ta ut pension vid 67 år 18 000 i lön 16 600 8

När kan jag börja ta ut pension?

Du kan till viss del välja själv när du ska börja ta ut hela eller delar av din allmänna pension. Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige, men det finns en lägsta ålder för att ta ut allmän pension.Pensionsåldrar och riktålder

Du har även rätt att fortsätta arbeta fram till 69 års ålder, i vissa fall längre än så om du kommer överens om det med din arbetsgivare.

Att ta ut pension i förtid

Du kan välja att ta ut hela eller en del av din allmänna pension från att du har fyllt 63 år. Om du är född 1960 gäller istället 62 år. 

Garantipension och inkomstpensionstillägg kan du däremot tidigast få från och med den månad du fyller 66 år. Om du är född 1957 eller tidigare gäller istället 65 år.

Om du tar ut din pension i förtid kan det påverka storleken på pensionsbeloppet du får per månad. Det beror på att du inte längre tjänar in till din allmänna pension eftersom du har slutat arbeta, samtidigt som pensionen behöver fördelas på fler år. Att ta ut pensionen i förtid betyder för de flesta att pensionen blir lägre.

Tänk på att du kan välja att jobba samtidigt som du tar ut din pension. Då blir ditt pensionsbelopp högre per månad. Den allmänna pensionen, det vill säga inkomstpension och premiepension, kan du ta ut till 25, 50, 75 eller 100 procent oavsett hur mycket du jobbar.

Du kan själv gå in och beräkna din pension i pensionsprognosen på Mina sidor. Där kan du testa olika val och se vad det innebär för dig.Gör en pensionsprognos

Jobba och ta ut pension samtidigt

Ju längre du arbetar och tjänar in pengar till din pension, desto mer får du i pension per månad. Ett års extra arbete efter 66 års ålder kan ge dig som har en genomsnittlig lön mellan 1 600 till 2 200 kronor mer i pension per månad före skatt, hela livet ut. Då ingår både allmän pension och tjänstepension.

Du som har eget företag kan också ta ut pension och fortsätta att driva företaget vidare. När du fortsätter att arbeta och ta ut lön eller har ett överskott fortsätter du att tjäna in till din allmänna pension.Jobba som pensionär - så fungerar det

Att vi lever längre påverkar våra pensioner

Den genomsnittliga livslängden i Sverige ökar. Därför behöver de flesta jobba längre för att få ut samma nivå på pensionsinkomsten som den äldre generationen.

Sedan den allmänna pensionen infördes har medellivslängden ökat medan den genomsnittliga pensionsåldern har varit i stort sett konstant. Det innebär att den totala pensionssumman måste fördelas på fler år än tidigare, vilket ger en lägre pension per månad. Att många utbildar sig längre och kommer ut på arbetsmarknaden senare gör också att fler behöver jobba längre än till 66 år, som är åldern för grundskydden inom den allmänna pensionen. 

Pensionspengarna, det samlade pensionskapitalet, har inte minskat, och vi får inte mindre utbetald pension än tidigare generationer, men pengarna måste betalas ut under fler år.

När medellivslängden i befolkningen ökar behöver du arbeta längre för att få samma storlek på pensionen vid en given tidpunkt. Det är också en av anledningarna till att införa en så kallad riktålder från 2026.

Riktåldern ska räknas fram varje år och tillämpas sex år senare. Den beräknas utifrån att samma antal år som pensionär ska gälla även vid höjd medellivslängd och därmed ge ungefär samma storlek på pensionen.

För att ge en fingervisning om vid vilken ålder din pension uppnår samma storlek har Pensionsmyndigheten gjort en tabell för alternativ pensionsålder. Leta upp ditt födelseår för att se hur länge du kan behöva jobba för att få samma storlek på din pension som om medellivslängden varit oförändrad. 

Mer information om riktåldern

Om du kommer att få garantipension

Om du kommer att ha rätt till garantipension betyder det inte alltid att fortsatt arbete ger en ökad total pension. För att veta vad som gäller för just dig kan du göra en pensionsprognos eller kontakta vår kundservice så hjälper vi dig att räkna på det.Garantipension

Siffrorna är schabloner för alternativ pensionsålder och pensionstid för olika årskullar och bygger på Statistiska centralbyråns, SCB:s, prognoser 2018 över förväntad livslängd. Den alternativa pensionsåldern är beräknad utifrån att du ska få en pension som motsvarar vad du skulle fått i pension vid 65 års ålder om medellivslängden varit oförändrad.

* Tid som pensionär menas förväntad återstående livslängd vid alternativ pensionsålder.

Tabell över alternativ pensionsålder
Årskull Fyller 65 Alternativ pensionsålder Tid som pensionär
1930 1995 65 år 0 mån 17 år 4 mån
1931 1996 65 år 1 mån 17 år 5 mån
1932 1997 65 år 2 mån 17 år 6 mån
1933 1998 65 år 4 mån 17 år 6 mån
1934 1999 65 år 5 mån 17 år 6 mån
1935 2000 65 år 7 mån 17 år 7 mån
1936 2001 65 år 8 mån 17 år 7 mån
1937 2002 65 år 9 mån 17 år 7 mån
1938 2003 65 år 10 mån 17 år 8 mån
1939 2004 65 år 11 mån 17 år 8 mån
1940 2005 66 år 1 mån 17 år 8 mån
1941 2006 66 år 2 mån 17 år 9 mån
1942 2007 66 år 3 mån 17 år 9 mån
1943 2008 66 år 5 mån 17 år 9 mån
1944 2009 66 år 6 mån 17 år 10 mån
1945 2010 66 år 8 mån 17 år 11 mån
1946 2011 66 år 9 mån 17 år 11 mån
1947 2012 66 år 11 mån 17 år 11 mån
1948 2013 67 år 0 mån 17 år 11 mån
1949 2014 67 år 1 mån 18 år 0 mån
1950 2015 67 år 2 mån 18 år 0 mån
1951 2016 67 år 3 mån 18 år 1 mån
1952 2017 67 år 4 mån 18 år 1 mån
1953 2018 67 år 5 mån 18 år 1 mån
1954 2019 67 år 7 mån 18 år 1 mån
1955 2020 67 år 8 mån 18 år 1 mån
1956 2021 67 år 8 mån 18 år 2 mån
1957 2022 67 år 9 mån 18 år 2 mån
1958 2023 67 år 10 mån 18 år 2 mån
1959 2024 67 år 11 mån 18 år 2 mån
1960 2025 68 år 0 mån 18 år 2 mån
1961 2026 68 år 1 mån 18 år 3 mån
1962 2027 68 år 2 mån 18 år 3 mån
1963 2028 68 år 3 mån 18 år 3 mån
1964 2029 68 år 4 mån 18 år 4 mån
1965 2030 68 år 5 mån 18 år 4 mån
1966 2031 68 år 6 mån 18 år 4 mån
1967 2032 68 år 7 mån 18 år 4 mån
1968 2033 68 år 8 mån 18 år 4 mån
1969 2034 68 år 9 mån 18 år 5 mån
1970 2035 68 år 10 mån 18 år 5 mån
1971 2036 68 år 11 mån 18 år 5 mån
1972 2037 69 år 0 mån 18 år 5 mån
1973 2038 69 år 1 mån 18 år 5 mån
1974 2039 69 år 2 mån 18 år 6 mån
1975 2040 69 år 3 mån 18 år 6 mån
1976 2041 69 år 4 mån 18 år 6 mån
1977 2042 69 år 5 mån 18 år 6 mån
1978 2043 69 år 5 mån 18 år 7 mån
1979 2044 69 år 6 mån 18 år 7 mån
1980 2045 69 år 7 mån 18 år 7 mån
1981 2046 69 år 8 mån 18 år 7 mån
1982 2047 69 år 9 mån 18 år 7 mån
1983 2048 69 år 10 mån 18 år 8 mån
1984 2049 69 år 11 mån 18 år 8 mån
1985 2050 70 år 0 mån 18 år 8 mån
1986 2051 70 år 0 mån 18 år 9 mån
1987 2052 70 år 1 mån 18 år 9 mån
1988 2053 70 år 2 mån 18 år 9 mån
1989 2054 70 år 3 mån 18 år 9 mån
1990 2055 70 år 4 mån 18 år 9 mån
1991 2056 70 år 4 mån 18 år 10 mån
1992 2057 70 år 5 mån 18 år 10 mån
1993 2058 70 år 6 mån 18 år 10 mån
1994 2059 70 år 7 mån 18 år 10 mån
1995 2060 70 år 7 mån 18 år 11 mån
1996 2061 70 år 8 mån 18 år 11 mån
1997 2062 70 år 9 mån 18 år 11 mån
1998 2063 70 år 10 mån 18 år 11 mån
1999 2064 70 år 11 mån 18 år 11 mån
2000 2065 70 år 11 mån 18 år 11 mån
2001 2066 71 år 0 mån 18 år 11 mån
2002 2067 71 år 1 mån 18 år 11 mån
2003 2068 71 år 2 mån 18 år 11 mån
2004 2069 71 år 2 mån 19 år 0 mån
2005 2070 71 år 3 mån 19 år 0 mån
2006 2071 71 år 4 mån 19 år 0 mån
2007 2072 71 år 4 mån 19 år 1 mån
2008 2073 71 år 5 mån 19 år 1 mån
2009 2074 71 år 6 mån 19 år 1 mån
2010 2075 71 år 6 mån 19 år 1 mån
2011 2076 71 år 7 mån 19 år 1 mån
2012 2077 71 år 8 mån 19 år 1 mån
2013 2078 71 år 9 mån 19 år 1 mån
2014 2079 71 år 9 mån 19 år 2 mån
2015 2080 71 år 10 mån 19 år 2 mån
2016 2081 71 år 11 mån 19 år 2 mån
2017 2082 71 år 11 mån 19 år 2 mån
2018 2083 72 år 0 mån 19 år 2 mån
2019 2084 72 år 1 mån 19 år 2 mån