Premiepension - en del av den allmänna pensionen | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Premiepension - en del av den allmänna pensionen

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst och andra skattepliktiga ersättningar till premiepensionen. Du väljer själv om du vill placera pengarna genom fondval eller om du låter pengarna ligga kvar i det statliga förvalet AP7 Såfa.

Pensionspyramiden delen för premiepension

Premiepensionen är inkomstgrundad och baseras på dina pensionsrätter i premiepensionssystemet. Du som arbetar i Sverige och är född 1938 eller senare tjänar in till din premiepension.

Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen där intjänade pengar sparas i ditt namn. Du kan själv påverka i vilka fonder pengarna placeras. Därför kan premiepensionen vara viktig, även om den är en mindre del av din totala pension.

Innan dina pengar placeras

Till din premiepension avsätts 2,5 procent av din pensionsgrundande inkomst.  
Innan Skatteverket fastställt din pensionsgrundande inkomst för ett visst år, förvaltas dina premiepensionspengar av Pensionsmyndigheten i en ränteförvaltning med låg risk. Räntan läggs till dina nya premiepensionspengar och sätts in på ditt premiepensionskonto i december året efter intjänandet. 

Pengarna placeras i fonder enligt den fördelning som du senast bestämt eller i AP7 Såfa om inget val har gjorts.

Så beräknar vi din premiepension

För att beräkna din pension för det kommande året divideras tillgodohavandet på ditt premiepensionskonto med ett delningstal. Delningstalet baseras på en prognos av förväntad återstående livslängd, en tillgodoräknad ränta och driftskostnader. Detta årliga belopp delas sedan med tolv för att få fram månadsbeloppet.

Årlig omräkning

Varje år räknas din pension om enligt ovan. Omräkningen sker för att ditt pensionsbelopp ska motsvara behållningen i dina fonder. Om du har valt traditionell försäkring är det tilläggsbeloppet som räknas om.

Förväntad återstående livslängd

Den förväntade återstående livslängden utgår från SCB:s prognoser för framtida livslängder 2015 - 2110. Pensionsmyndigheten tillämpar huvudalternativet för dödlighet. Förskottsräntan är för närvarande 1,75 procent inom fondförsäkring och 1,75 procent inom traditionell försäkring. Pensionsmyndighetens driftskostnadsavdrag är 0,1 procent.

Mer om fondförsäkring och traditionell försäkring

Du väljer hur dina pengar placeras

Du bestämmer själv hur dina premiepensionspengar ska förvaltas och du kan när som helst välja att ändra fördelningen mellan dina fonder eller byta till andra fonder. Att ta hand om premiepensionen själv är inte svårt.

Ta hand om din premiepension

Du kan som mest välja att ha upp till fem fonder samtidigt. När du väljer fonder är det viktigt att tänka på placeringsinriktning, risk, avgift och andra faktorer som påverkar dina pengars värde.

Om du inte vill välja fonder placeras dina pengar i AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ.

AP7 Såfa - statens sparalternativ

Det går inte att i förväg säga hur stor din premiepension kommer att bli. Det är flera faktorer som påverkar storleken:

  • Hur länge och hur mycket du arbetar.
  • När du väljer att börja ta ut din premiepension.
  • Hur värdet i dina premiepensionsfonder utvecklas.

Under spartiden är din premiepension placerad i dina valda fonder. När du ska ansöka om att ta ut din premiepension väljer du om du vill låta dina premiepensionspengar ligga kvar eller förvaltas av Pensionsmyndigheten i en traditionell försäkring.

Mer om fondförsäkring och traditionell försäkring

Hur viktig blir premiepensionen för dig?

Se pensionen som en helhet när du funderar över hur du ska placera din premiepension.

Den allmänna pensionen består till största delen av inkomstpensionen, som har låg risk. Resterande del utgörs av premiepensionen, vilket innebär att du, om du vill, kan välja en högre risk i din premiepension.

Du kan även ta hänsyn till din tjänstepension och ditt privata sparande när du ska avgöra hur premiepensionen ska placeras.

En hög risk innebär att värdet kan gå ner mer, men ger också möjlighet till en bättre långsiktig värdeutveckling. Om du inte vill att värdet ska variera är det bättre att välja fonder som har lägre risk. Det kan vara så att den sista hundralappen i månaden blir viktig för dig oavsett hur ditt sparande ser ut i övrigt.

Gör en pensionsprognos

Du kan själv göra prognoser för din framtida pension på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Efterlevandeskydd för premiepension

När du ansöker för första gången om premiepension kan du, under vissa förutsättningar, lägga till ett efterlevandeskydd. Skyddet innebär att din premiepension fortsätter att betalas ut till din make/sambo om du dör före honom eller henne. Det innebär samtidigt att du får en lägre pension än om du inte tecknar ett efterlevandeskydd. 

Mer om efterlevandeskydd och vad som händer med pensionen när du dör

Sammanfattning

  • Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. Denna del av din pension kan du själv påverka.
  • När du tjänat in dina första pensionsrätter kan du välja fonder i premiepensionen.
  • Du behöver inte välja fonder själv. Gör du inget val placeras din fonder i statens fondportfölj AP7 Såfa som är ett förvalsalternativ.