Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Gör medvetna val för din tjänstepension

Din lön och hur länge du har jobbat påverkar hur mycket du kommer att få i tjänstepension. Hur din tjänstepension är placerad tillsammans med värdeutvecklingen på ditt sparande påverkar också. Vilka avgifter du betalar har också stor betydelse.

Var ser jag hur mycket tjänstepension jag har tjänat in?

Det kan vara bra att ta reda på hur mycket som betalas in till din framtida pension. Logga in på Mina sidor för att se en prognos över hur mycket du kan få i pension vid olika pensionsåldrar, inklusive din tjänstepension.

Se dina tjänstepensionsavtal hos minPension 

MinPension är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och tjänstepensionsbolagen.

På minPension.se kan du:

  • Se din intjänade tjänstepension både kopplat till pensionsprognosen och uppdelat per tjänstepensionsbolag
  • Se genomsnittlig statistik för pensioner

För varje tjänstepension kan du se:

  • Förvaltningstyp (om du har fondförsäkring eller traditionell försäkring)
  • Uttagsålder 
  • Uttagslängd
  • Summa inbetalad tjänstepension per avtal
  • Genomsnittlig statistik för pensioner

Första gången du loggar in på minPension behöver du godkänna att de inhämtar information om din intjänade tjänstepension.

Vilket tjänstepensionsavtal har jag?

Vilken valcentral som administrerar din tjänstepension beror på vilket kollektivavtalsområde du tillhör. Vilket avtal du tillhör beror på inom vilket område eller bransch du arbetar. Kontakta din arbetsgivare om du är osäker.

Det finns fyra stora tjänstepensionsavtal i Sverige. Varje tjänstepensionsavtal har en valcentral och det är dit du vänder dig om du behöver hjälp. 

Valcentralen är dit du vänder dig för att till exempel välja vilket bolag du vill placera din tjänstepension hos, eller för att flytta ditt pensionskapital till ett annat bolag. Privatanställd tjänstemän (Valcentral Avtalat)

Privatanställd arbetare (Valcentral Fora)

Statligt anställd (Valcentral SPV)

Anställd i kommun och region (Valcentral Pensionsvalet eller Valcentralen) 

Tre saker att ha koll på när du har tjänstepension

Hur är pengarna placerade?

Beroende på vilken bransch du arbetar inom och vilket tjänstepensionsavtal du tillhör kan du välja hur vissa delar av din tjänstepension ska placeras. De två sparformerna du kan välja för tjänstepensionen är traditionell försäkring och fondförsäkring.

Om du inte själv har valt hur din tjänstepension ska placeras brukar tjänstepensionen automatiskt hamna i en så kallad traditionell försäkring. Det går dock att byta till en fondförsäkring. Fundera över vad som passar dig och din situation bäst och kontakta din valcentral om du vill byta.

I en traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som väljer placeringarna. I en fondförsäkring är du själv som bestämmer hur du vill att dina pengar ska placeras.

Fondförsäkringar består oftast av en högre andel aktier än traditionella försäkringar och har därför en högre risk. Traditionella försäkringar har lägre aktieandel och därmed en lägre risk. I en traditionell försäkring erbjuds du ofta en garanti, till exempel att du får tillbaka en del av det du betalat in.

Om du har en fondförsäkring med hög andel aktiefonder kan den med sin högre risk på sikt ge bättre värdeutveckling än traditionella försäkringar, men värdet kommer att variera mer under tiden.

Det finns inga garantier för att en högre risknivå ger bättre värdeutveckling. Som ung kan det dock vara bra att välja en högre andel aktiefonder eftersom det troligtvis kommer att ge dig en bättre värdeutveckling över tid.

Traditionella försäkringar kan passa dig som fäster stor vikt vid ett stabilt värde och pensionsutbetalningar som inte varierar så mycket.

Vilka avgifter betalar du? 

Om du har din tjänstepension i en fondförsäkring så kan du själv välja vilka fonder du vill ha. Fondernas avgifter i ditt pensionssparande har en stor betydelse för hur ditt sparande utvecklas över tid.

En låg avgift gör att ditt pensionskapital inte äts upp av höga avgifter. Ett riktmärke för en låg avgift i en global aktieindexfond är 0,2 procent.

Om du väljer mellan likartade fonder är det bra att välja den med lägst avgift. Om du exempelvis vill välja en global aktiefond så välj den med lägst avgift. Värdeutvecklingen på fonder är svår att förutse, men avgifterna är kända i förväg.

På konsumenternas.se finns en pensionsguide där du kan jämföra avgifter och kostnader för de olika valbara bolagen. Konsumenternas.se 

Vem får pengarna om du dör?

Inom tjänstepensionsavtalen finns det olika skydd till efterlevande. Efterlevandeskydd är precis vad det låter som – ett ekonomiskt skydd för dina efterlevande om du själv dör. De som räknas som efterlevande i dessa fall är make, maka, registrerad partner, sambo och barn.

Det kan betyda mycket för din familj om du har ett efterlevandeskydd, men i vissa situationer kan det vara onödigt. Det gäller exempelvis om du är ensamstående utan barn, om du lever med någon som har högre lön än du eller om du har vuxna barn som klarar sig själva ekonomiskt.

Inom de olika tjänstepensionsavtalen finns olika efterlevandeskydd. De är ett ekonomiskt skydd för dina efterlevande om du själv dör. Här beskriver vi två varianter av efterlevandeskydd som du kan ha kopplat till din kollektivavtalade tjänstepension: återbetalningsskydd och familjeskydd.

Bra att tänka på

Om du inte väljer något skydd får du själv en högre pension men dina efterlevande får inte ersättning om du dör. 

Om du exempelvis är ensamstående utan barn, om du lever med någon som har högre lön än du eller om du har vuxna barn som klarar sig själva ekonomiskt är det ofta onödigt att ha efterlevandeskydd. 

Du kan välja att ha både familjeskydd och återbetalningsskydd, eller endast det ena av dem. Du kan också välja att inte ha något skydd alls till dina efterlevande. Det är helt beroende av hur just din situation ser ut.

Återbetalningsskydd - ger din familj din intjänade tjänstepension

Om du har ett återbetalningsskydd kopplat till din tjänstepension betalas det du hunnit tjäna in till din tjänstepension ut till din familj om du dör.   

Det innebär att ju längre du hunnit jobba och tjäna in till din tjänstepension, desto större summa betalas ut till familjen vid dödsfall. I vissa tjänstepensioner får du återbetalningsskyddet automatiskt och i vissa måste du aktivt lägga till det.

Du behöver inte betala något för återbetalningsskyddet, men det innebär en indirekt kostnad eftersom du går miste om något som kallas arvsvinster. Om du har ett återbetalningsskydd så få du inte ta del av de arvsvinster som delas ut när andra försäkringstagare som saknar återbetalningsskydd dör. Det gör alltså att du får mindre pengar till din egen tjänstepension.

Familjeskydd

Inom de flesta avtal finns också möjlighet att teckna ett familjeskydd. Det innebär att din familj får en extra pension om du dör före din 65 årsdag. Det är du själv som väljer hur mycket pengar och under hur lång tid din familj ska få pengar utbetalda.

Beloppen du kan välja mellan är 1 till 4 prisbasbelopp (1 prisbasbelopp = 52 500 kronor år 2023), och utbetalningstidens längd kan vara 5, 10, 15 eller 20 år.

Familjeskyddet betalar du en avgift för. Den baseras på din ålder och vilka nivåer du väljer på belopp och utbetalningstid. Avgiften dras från de pengar som din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension.

Jobbar du inom stat, kommun eller region ingår familjeskydd i din tjänstepension (i vissa fall kallas det efterlevandepension) och är inget du själv kan lägga till eller ta bort. 

Om du är privatanställd tjänsteman och tillhör tjänstepensionsavtalet ITP, eller om du är privatanställd arbetare och tillhör avtalspension SAF-LO så måste du aktivt lägga till familjeskydd om du behöver ha det. 

Ersättning vid sjukdom

I många fall ingår en sjukförsäkring i tjänstepensionen. Det innebär att du kan få ytterligare ersättning om du är sjuk, utöver det du får från Försäkringskassan. Hör med din arbetsgivare eller valcentral vad som gäller för dig och titta gärna på Ersättningskollen. Ersättningskollen Mer om efterlevandeskydd, Konsumenternas