Planera din pension - du som bor utanför Sverige | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Planera din pension - du som bor utanför Sverige

Har du arbetat eller bott i Sverige har du tjänat in till svensk allmän pension. Denna pension har du rätt till även om du bor i ett annat land. 

För att få ut allmän pension från Sverige krävs att du lämnar in en ansökan. Var du ansöker beror på vilket land du bor i. Vi rekommenderar dig att ansöka sex månader innan du vill ha din första utbetalning.

Ansök om Svensk allmän pension

Vad gäller för dig som bor utanför Sverige?

 • Du väljer själv när du vill ta ut din svenska allmänna pension, men du kan tidigast ta ut din allmänna pension när du fyllt 61 år. Ansökan kan du göra från och med när du fyllt 60 år.
 • Ju senare du tar ut den svenska pensionen ju högre blir den. Det beror på att pensionen betalas ut under färre år.
 • Skicka in din ansökan ungefär sex månader innan du vill ta ut din pension.
 • Du bestämmer själv om du vill ta ut hela månadsbeloppet av din pension eller delar av den. Du kan också pausa eller ändra ditt uttag när du vill. Om ditt månadsbelopp kommer under 200 kronor per månad kommer du att få utbetalning två gånger per år istället för varje månad.
 • Har du tjänat in pension efter år 1994 har du rätt till premiepension.
 • Du väljer själv vilken förvaltningsform du vill ha för din premiepension.
 • Om du bor inom EU, EES eller Schweiz kan du ha rätt till garantipension. Garantipensionen beräknas på den tid du varit bosatt i Sverige och kan betalas ut från 65 år.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

Tecknar du efterlevandeskydd för premiepensionen innebär det att om du dör får din partner din premiepension resten av sitt liv. Du kan teckna skyddet för din premiepension om du är gift, registrerad partner eller om du tidigare varit gift eller om du har eller har haft gemensamma barn.

Mer om efterlevandeskydd

Bestäm hur du vill att din premiepension ska förvaltas

Har du tjänat in till pension efter år 1994 har du rätt till premiepension. Det finns två olika sätt att förvalta din premiepension på, fondförsäkring eller traditionell försäkring.

 • Väljer du fondförsäkring innebär det att pengarna står kvar i fonder och att premiepensionens storlek varierar på grund av fondernas värdeförändring.
 • Väljer du traditionell försäkring förvaltas pengarna av Pensionsmyndigheten och det innebär att du får ett garanterat pensionsbelopp och eventuell återbäringsränta.

Mer om fondförsäkring och traditionell försäkring

Välj bankkonto för din pensionsutbetalning

För att kunna skicka din ersättning till ett utländskt bankkonto behöver vi följande uppgifter på din ansökan:

 • ditt svenska personnummer
 • ditt konto- eller IBAN-nummer
 • bankens namn och adress
 • bankens BIC-kod/nationellt ID eller SWIFT-adress 

Välj i vilken valuta du vill ha din utbetalning

 • Du kan välja att få din svenska pension utbetald till ett konto i det land du bor. 
 • Beslutet om den allmänna pensionen är alltid i svenska kronor men du kan välja vilken valuta du vill ha din pension utbetald i. Om vi inte kan betala ut i den valuta du önskar kommer pensionsmyndigheten bestämma valuta.
 • Pensionen når ditt konto någon dag senare om du har ett konto utanför Sverige.

Pension och skatt utanför Sverige – så fungerar det

Inkomst från Sverige i form av pension är beskattningsbar. Om du är bosatt i ett annat land och har pension från Sverige ska du i regel betala särskild inkomstskatt för utomlandsbosatta (SINK).

Den särskilda inkomstskatten beräknas på ditt månadsbelopp efter avdrag med ett fribelopp. Fribeloppet motsvarar det grundavdrag som du kan få om du beskattas med preliminär skatt.

Du betalar alltså bara skatt på den del av pensionen som överstiger fribeloppet. Fribeloppet fastställs varje år av regeringen. Pensionen beskattas endast till den del den överstiger 1/12 av 0,77 prisbasbelopp varje månad.

Räkneexempel med fribelopp

Fribeloppet för 2016 är 34 111 kronor/ år och 2 843 kronor/ mån.

Låt säga att du har en allmän pension per månad på 3 250 kronor och ska betala särskild inkomstskatt för utomlands bosatta på 20 procent.
Då blir skatteavdraget 3 250-2 843 = 407 x 20 procent = 81 kronor.

Pensionen betalas ut med 3250-81 = 3169 kronor.

Särskild inkomstskatt 

Du som bor inom EU, EES eller Schweiz

Bor du idag inom EU/ EES eller Schweiz och är eller har varit försäkrad genom arbete i det land du bor i nu, ska du kontakta pensionsmyndigheten i det landet för att ansöka om svensk pension.

Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till Pensionsmyndigheten i Sverige, som utreder och betalar ut din svenska allmänna pension. Handläggningstiden från det att din ansökan kommit in till Pensionsmyndigheten tills du får din första utbetalning är i normalfallet omkring fyra månader, men det kan i vissa fall dröja upp till ett halvår eller mer. Det beror på ärendets art.

Du har rätt till både den pension du tjänat in genom arbete och garantipension, den pension som beräknad på hur många år du bott i Sverige, så länge du bor inom EU/ EES eller Schweiz. Kom ihåg att anmäla till Pensionsmyndigheten om du flyttar.

Detta gäller följande länder
Belgien Luxemburg
Bulgarien
Nederländerna
Cypern
Norge
Danmark
Portugal
Estland
Rumänien
Finland
Schweiz
Frankrike
Slovakien
Grekland
Slovenien
Irland
Spanien
Island
Storbritannien
Italien
Sverige
Kroatien Tjeckien
Lettland Tyskland
Lichtenstein Ungern
Litauen Österike
Malta Polen

Du som bor i ett annat land som Sverige har avtal med

Om du bor i ett så kallat konventionsland (ett land Sverige har avtal med) och varit försäkrad genom arbete i det land du bor i nu, ska du kontakta pensionsmyndigheten i landet du bor i för att ansöka om svensk pension.

Den utländska pensionsmyndigheten skickar din ansökan till Pensionsmyndigheten i Sverige, som utreder och betalar ut din svenska allmänna pension. Handläggningstiden från det att din ansökan kommit in till Pensionsmyndigheten tills du får din första utbetalning är i normalfallet omkring fyra månader, men det kan i vissa fall dröja upp till ett halvår eller mer. Det beror på ärendets art.

Följande länder omfattas
Bosnien Hercegovina
Marocko
Chile
Quebec (Kanada-konventionen)
Indien Serbien
Israel
Sydkorea
Kanada
Turkiet
Kap Verde
USA

Bor eller arbetar du i ett land som Sverige inte har ett avtal med

Bor eller arbetar du i ett land utanför EU/ EES, Schweiz eller utanför ett land som Sverige har ett avtal med, ska du fylla i en blankett.

Handläggningstiden för den här typen av ärenden varierar mycket. Ta gärna kontakt med oss på telefonnummer +46 498 200 700 innan du ansöker om pensionen. Det kan göra att handläggningstiden kan kortas.

Ekonomiskt stöd när anhörig dör - du som bor utanför Sverige

Om du är barn eller make/ maka till en person som dött och som arbetat eller varit bosatt i Sverige kan du ansöka om efterlevandepension från Sverige, även om du själv aldrig varit där. Om den avlidne personen arbetat i det EU/ EES- eller ett konventionsland ni bor i, kontaktar du pensionsmyndigheten i landet du bor i.

I övriga fall ska du kontakta oss på Pensionsmyndigheten för att få blanketter och information om vilka övriga intyg som behövs.

Om du är make/ maka eller sambo och du har barn tillsammans med en person som dött och vill ansöka om efterlevandepension bör du ansöka så snart som möjligt efter dödsfallet.

Mer om ekonomiskt stöd när anhörig dör