Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionen när du går i pension

När du går i pension har du möjlighet att byta försäkringsform för din premiepension. Om du inte vill  låta din premiepension vara kvar i en fondförsäkring kan du flytta till en så kallad traditionell försäkring. 

Här förklarar vi hur de olika försäkringsformerna, fond- och traditionell försäkring, fungerar. Vi ger dig även en vägledning i valet av försäkringsform.

Du kan stanna i fondförsäkring eller flytta till traditionell försäkring

Premiepensionen är den mindre delen av del allmänna pensionen. Innan du går i pension så är ditt premiepensionskapital placerat i fonder, antingen i statens förvalsalternativ AP7 Såfa eller i de fonder du valt själv. Det kallas fondförsäkring.

När du går i pension kan du välja mellan att ha kvar din premiepension i fondförsäkring eller flytta till traditionell försäkring. Väljer du att flytta till traditionell försäkring säljs dina fonder och kapitalet flyttas till Pensionsmyndigheten som tar över förvaltningen.

Oavsett försäkringsform blir månadsbeloppet lika stort det första året. Därefter beror månadsbeloppet på hur kapitalet utvecklats i försäkringen år till år.

Beräkna din premiepension

Med tjänsten Beräkna din premiepension kan du se hur stor utbetalningen av din premiepension förväntas bli. Du kan använda tjänsten tidigast ett år innan du uppnår den lägsta åldern för att ta ut allmän pension.

Så fungerar fondförsäkring

Fondförsäkring innebär att din premiepension är placerad i fonder. Har du inte gjort ett eget fondval är din premiepension placerad i statens förvalsalternativ AP7 Såfa. Du kan när som helst själv välja att byta fonder. AP7 Såfa

När du går i pension bestäms storleken på ditt månadsbelopp av dina fonders värde. Som pensionär räknas pensionen om årligen. Nytt månadsbelopp bestäms med hänsyn till värdeutvecklingen i dina fonder, positiv eller negativ.

Så fungerar traditionell försäkring

Väljer du att flytta till traditionell försäkring tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av ditt premiepensionskapital och du kan inte längre välja fonder. Premiepensionen består då av ett garanterat belopp, som utbetalningen inte kan understiga, och ett tilläggsbelopp, som kan öka eller minska i värde. Det garanterade beloppet ihop med tilläggsbeloppet utgör månadsbeloppet.

När du flyttar till traditionell försäkring bestäms storleken på ditt månadsbelopp av dina fonders värde då dessa säljs. Som pensionär räknas pensionen om årligen. Nytt månadsbelopp bestäms med hänsyn till värdeutvecklingen i den traditionella försäkringen.

Det garanterade beloppet är fast, livet ut, och utgör ungefär 70 procent av det första månadsbeloppet. Det garanterade beloppet är en lägsta nivå under vilket månadsutbetalningen inte kan sjunka, oavsett utveckling på finansmarknaderna. Tilläggsbeloppet, resterande 30 procent, räknas om årligen och påverkas av avkastningen på de tillgångar som Pensionsmyndigheten förvaltar.

På samma sätt som fonder varierar i värde så varierar också värdet på tillgångarna i den traditionella försäkringen med börs- och ränteutvecklingen.

Försäkringens värde utvecklas med avkastningsränta som speglar värdeutvecklingen på tillgångarna. Som i fondförsäkring är det försäkringens värdeutveckling som styr månadsbeloppen vid de årliga omräkningarna, men med den skillnaden att pensionsutbetalningen inte kan understiga det garanterade beloppet.

  • Du kan som tidigast välja traditionell försäkring när du går i pension eller vid ett senare tillfälle.
  • Eftersom den traditionella försäkringen har ett garanterat belopp går det inte att byta tillbaka till fondförsäkring när du en gång valt traditionell försäkring.

För att byta från fondförsäkring till traditionell försäkring loggar du in på Mina sidor och väljer alternativet ”Jag vill endast byta försäkringsform för min premiepension”.

Ändra pensionsuttag på Mina sidor

Saknar du e-legitimation?

Det går fortare och är mer enkelt att använda e-tjänsten, men saknar du e-legitimation kan du beställa hem en blankett som du fyller i och skickar tillbaka till oss. Därefter säljer vi av dina fonder och flyttar ditt kapital till traditionell försäkring. Beställ blankett Ansökan byte av försäkringsform - PM8302

Att tänka på när du ska börja ta ut din premiepension 

De flesta väljer att ha kvar sin fondförsäkring som pensionär. Din premiepension fungerar då i stort sett som innan du började ta ut din pension. Som pensionär kan du när som helst byta från fondförsäkring till traditionell försäkring, men inte från traditionell försäkring till fondförsäkring. Beroende på vad du tycker är viktigt så kan en försäkringsform passa dig bättre än en annan.

Fondförsäkring kan passa dig som är nöjd med förvalet AP7 Såfa, där risken i placeringarna minskar succesivt under pensionstiden, eller dig som vill välja fonder och risknivå själv.

Traditionell försäkring kan passa dig som vill ha en garanti att utbetalningarna inte sjunker väldigt kraftigt från ett år till ett annat och tilltalas av Pensionsmyndighetens förvaltningsstrategi och hållbarhetsprofil. Förvaltning av den traditionella försäkringen

Kom ihåg att du inte måste välja fonder själv om du har fondförsäkring. Det går bra att ha kvar eller välja förvalsalternativet AP7 Såfa där din risknivå automatiskt anpassas efter din ålder. Har du tidigare gjort ett eget fondval kan du återgå till AP7 Såfa, eller någon annan fond, när du vill, så länge du har kvar premiepensionen i fondförsäkring. Stöd för ditt fondval

När du ansöker om att få din premiepension utbetald kan du, under vissa förutsättningar, lägga till ett efterlevandeskydd. Skyddet innebär att din premiepension fortsätter betalas ut till din make/maka/registrerade partner/sambo så länge hen lever om du avlider först.

Det innebär samtidigt att du får en lägre pension än om du inte väljer ett efterlevandeskydd. Efterlevandeskydd och vad som händer med pensionen när du dör

Sammanfattning

  • När du går i pension kan du välja att ha kvar dina premiepensionspengar i fondförsäkring eller byta till traditionell försäkring.
  • I fondförsäkring är pengarna investerade i valfria fonder eller i statens förvalsalternativ AP7 Såfa.
  • I traditionell försäkring tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen av dina pengar.
  • Har du en gång bytt från fondförsäkring till traditionell försäkring kan du inte byta tillbaka.
  • Under vissa förutsättningar kan du lägga till ett efterlevandeskydd. Skyddet innebär att din premiepension fortsätter betalas ut till din make/maka/registrerade partner/sambo så länge hen lever om du avlider först.